Ontmoetingsdag Legioen Kleine Zielen 1-10-2011

Comment 1 Standaard

1e Nationale

Gebeds- en ontmoetingsdag

Legioen Kleine Zielen van Jezus’Barmhartig Hart

Wanneer:

Zaterdag 1 oktober 2011

Feestdag van de

H. Theresia van Lisieux

 

Programma:

10.30 uur Ontvangst met koffie/thee in het Thomas à Kempis leerhuis

11.00 uur Conferentie door Mgr. Dr. E. De Jong

12.00 uur H. Mis, Hoofdcelebrant Mgr. Dr. E. De Jong

13.00 uur Lunchpauze (informatie-/boekenstand aanwezig)

14.00 uur Conferentie door ZEH L. Vanstraelen, Proost van Vlaanderen

15.00 uur Lof met rozenkrans en biechtgelegenheid

16.00 uur Afsluitende zegen

 

Lokatie/Bereikbaarheid:

Parochiekerk H. Gerardus Majella, Utrecht.

Broeders van St. Jan.

Per Auto: Vleutenseweg 517, 3532 HK Utrecht

Per Openbaar vervoer: Vanaf Utrecht Centraal,

bus 4 of 5 naar halte Majellapark of Spinozaweg

Vanuit het zuiden wordt een bus georganiseerd met diverse opstapplaatsen. (kosten € 20,-)

Info/Aanmelding:

Fam. Keuven-Sijstermans

Tel. 045-5432900

e-mail: j.keuven@leeuwnet.nl

internet: www.hetlegioenkleinezielen.eu

“O Jezus, hoe kan ik toch alle kleine zielen uitleggen, dat er voor Uw goedgunstigheid geen woorden te vinden zijn”.    

H. Theresia van Lisieux

Mgr. Eijk ‘catechesebisschop’ tijdens Wereldjongerendagen

Standaard

wjd

De drie Nederlandstalige catecheses tijdens de Wereldjongerendagen (WJD) in Madrid worden gegeven door mgr. Eijk (aartsbisschop van Utrecht), mgr. De Jong (hulpbisschop van Roermond en tevens jongerenbisschop) en mgr. Van den Hende (bisschop van Rotterdam). Dat heeft Jong Katholiek bekend gemaakt.

Het is al langere tijd een gewoonte dat deelnemers aan de Wereldjongerendagen tijdens het programma drie ochtenden met hun eigen land- en/of taalgenoten bij elkaar komen. Een vast onderdeel is dan de catechese, gevolgd door een Eucharistieviering. De thema’s voor de catecheses komen voort uit het internationale hoofdthema van de Wereldjongerendagen, dit jaar: ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.’

Thema’s

De bisschoppen zullen in hun catecheses aansluiten bij geloofsvragen en belangrijke thema’s waar jongeren in het alledaagse leven mee bezig kunnen zijn, zoals: Wat betekent het om te geloven in God en een persoonlijke relatie met hem op te bouwen? Hoe kun je God betrekken in het maken van keuzes? Hoe kun je het geloof delen met mensen om je heen?
Na afloop van de catechese kunnen jongeren hun ideeën en vragen uitwisselen in kleine groepen. Wat nieuw is dit jaar, is dat jongeren vervolgens plenair vragen kunnen stellen aan de bisschop die de catechese gaf. Het ochtendprogramma is verder gevuld met muziek van een speciaal in het leven geroepen ‘WJD-band’, en andere verrassende elementen.
Naast de drie eerdergenoemde bisschoppen nemen ook mgr. Van Burgsteden s.s.s. (Haarlem-Amsterdam), mgr. Woorts (Utrecht), mgr. Hurkmans (Den Bosch) en mgr. Wiertz (Roermond) deel aan de Wereldjongerendagen.

Bron: Aartsbisdom.nl/Mgr.Eijk-catechesebisschop-tijdens-Wereldjongerendagen