Michelle Geudens stelt het goed – video

Leave a comment Standaard

Michelle Geudens stelt het goed

2011 betekende voor muco-patiënte Michelle Geudens uit Lille een nieuwe start. Vorig jaar had ze nog nauwelijks een toekomst, maar een dubbele longtransplantatie redde haar leven. Haar tweelingzus Claire stierf aan dezelfde ziekte.

Video VTM het Nieuws op http://vtm.be/nieuws/binnenland/80139-michelle-stelt-het-goed

 

Eerdere video’s:

http://vtm.be/nieuws/binnenland/75469-michelle-schrijft-boek-over-zus

http://vtm.be/nieuws/binnenland/62836-mucopati%C3%ABnte-naar-huis

http://vtm.be/nieuws/binnenland/61672-michelle-herstelt-verbazend-goed

http://vtm.be/nieuws/binnenland/61584-nieuwe-longen-voor-michelle

Nieuwe studie wetenschappers: Lijkwade van Christus kan geen vervalsing zijn

Leave a comment Standaard

LijkwadeEen nieuw wetenschappelijk onderzoek van de ‘lijkwade van Turijn’ -het veronderstelde kleed waarin het lichaam van Jezus Christus na zijn sterven op Golgotha gewikkeld was- heeft uitgewezen dat dit onmogelijk een vervalsing kan zijn, zoals sceptici steevast hebben beweerd. Italiaanse wetenschappers trekken daarmee dezelfde conclusie als eerder Hongaarse en Amerikaanse deskundigen, die eveneens constateerden dat het beeltenis van Jezus Christus in het kleed met geen enkele bekende technologie uit het verleden gecreëerd kan zijn. Sommige wetenschappers denken dan ook dat het kleed Jezus’ opstanding uit de dood bewijst.

 

Lees hier meer: http://xandernieuws.punt.nl/?id=648749&r=1&tbl_archief=&

Bron: http://xandernieuws.punt.nl

Leo Fijen – Acht de ander hoger dan u zelf

Leave a comment Standaard

Kerstwens van Antoine Bodar vanuit Rome

door Leo Fijen, www.rkk.nl/geloofsgesprek 

Acht de ander hoger dan jezelf. Dat is de kerstboodschap van Antoine Bodar vanuit Rome. Hij wenst en bidt dit ons toe in een jaar dat de ego’s toch weer in het centrum van economie en politiek terugkwamen. Hij spreekt dit uit na maanden waarin gemopper en verwend gedrag volgens hem de boventoon voerden. We zitten te vaak zelf op de stoel van de Heer, aldus Antoine Bodar. En we plaatsen ons te vaak zelf in het centrum van de wereld. Als we dat doen, loopt het verkeerd af met de wereld.

Kwetsbaarheid
Bescheidenheid en kwetsbaarheid. Daartoe roept Bodar op. Vooral de kwetsbaarheid. Want dat is het beste houding om de ander te ontwapenen. Die kwetsbaarheid toonde hij zelf meer dan ooit in het afgelopen jaar, wanneer hij voor de zoveelste keer te gast was in praatprogramma’s en het daar moest ontgelden. Moest hij zich niet schamen dat hij katholiek was, werd hem gevraagd na het zoveelste verhaal over seksueel misbruik. Hij verdedigde de kerk niet, maar hij legde wel verantwoording af. Hij wilde nooit goed praten wat slecht en verwerpelijk is in al deze schandalen. Maar hij weigerde de hele kerk daarmee af te schrijven.

Apostel van de openbaarheid
Dat vindt hij nog steeds. Zeggen wat verkeerd is, niet om de feiten heen draaien en de pijn van slachtoffers benoemen. Dat deed hij als apostel van de openbaarheid, zoals hij zichzelf noemt. Een apostel die niet bang was en het niet erg vond de minste te zijn. Een apostel die van zichzelf zegt dat hij een verwend nest kan zijn en juist daarom op zoek is naar de eenvoud en de schoonheid. Daarom gaat hij met Kerst graag richting Greccio, een klein dorpje in de heuvels van Lazio, op twee uur rijden van Rome.

Eerste levende kersstal
Daar in de prachtige omgeving van het Rietidal wordt de herinnering aan de eerste levende kerststal tastbaar. Franciscus trok er in 1223 naar toe om deze kerststal te bouwen. En Franciscus deed dat om het wonder van Kerst tastbaar te maken voor mensen uit die tijd. Met een echte Maria, een echte Jozef en een levend kerstkind. Zo werd het wonder tastbaar. Tot op de dag van vandaag. Want Franciscus is als maker van deze eerste kerststal in 1409 geschilderd op de wanden van de rots. En die kleuren zijn nog steeds te bewonderen.

Verbondenheid
Het mooiste van dit tafereel is de buiging van Franciscus voor Christus. Daar spreekt eenvoud uit, naast armoede. Voor Franciscus was het zijn roeping om in alle nederigheid te buigen voor de menswording van God. Want dat vieren we. Antoine Bodar staat stil te kijken naar dit tafereel. En hij vergelijkt deze eenvoudige toewijding en bescheidenheid met de tijd van vandaag waarin niemand wil buigen en iedereen met zichzelf bezig is. Ga in de trein zitten, kijk hoe mensen naast elkaar zitten, zegt hij. Er wordt daar niet meer gepraat, er is geen verbondenheid met elkaar. De mensen zijn verbonden met de techniek van de nieuwe communicatiemiddelen. Maar is dat echte verbondenheid, vraagt Antoine Bodar zich af.

Kind vraagt om eerlijkheid en zuiverheid
Daarom gaat hij terug naar het geschilderde tafereel. De ene mens buigt voor de ander, Franciscus voor Christus. Dat is een tegenstem, een contrapunt. In alle eenvoud en bescheidenheid. In kwetsbaarheid ook. Maar zo kan er nieuwe verbondenheid zijn. Franciscus acht de ander hoger dan hij zelf. Dat maakt hem geestelijk tot een rijk mens. De dienstbaarheid brengt hem dichter bij de ander. Daarom heeft Antoine Bodar maar één wens voor het komende jaar en met deze dagen van Kerstmis: acht de ander hoger dan u zelf. En die ander kan de medemens zijn, maar ook God. Pas dan is er echte bekommernis mogelijk. Pas dan begint de weg naar eerlijkheid en zuiverheid. Het kerstkind nodigt ons allen daartoe uit. Er is geen ontkomen aan. Zalig Kerstmis en veel zegen over het nieuwe jaar.

Bron:  www.rkk.nl/geloofsgesprek

Uw Wil Geschiede – de openbaring van de zonen Gods – door Hubert Luns

Leave a comment Standaard

Uw Wil Geschiede
en… de openbaring van de zonen Gods

door Hubert Luns

“Het volstaat niet om in God te geloven als tegelijk de gedachte postvat dat zijn onderwijzingen en geboden niet hoeven te worden opgevolgd. Het geloof zonder werken is leeg.(Hebr. 6:1, Jak. 2:14-20) Het geloof beleven, vereist elke dag opnieuw een inzet om naar Gods Heilige Wil te leven. Iedere morgen zou met de simpele vraag kunnen beginnen:“Wat wilt U God dat ik vandaag doe?” Waarop niet een intellectuele maar een concreteinvulling moet volgen. Onze dagindeling kunnen wij een invulling geven die op God gericht is. Dat heet nu de wil van God volgen. Ziedaar wat ons geloof moet zijn. God moet in het centrum van ons bestaan worden geplaatst opdat Hij zijn genade in en rond-om ons kan uitdelen. Hem de eerste plaats geven is aan onszelf afsterven opdat God inons kan leven. Dat betekent zich laten omvormen en laten genezen door Hem. Ook een zich laten leiden door Hem, vaak zachtjes en ongemerkt. Een levend en actief geloof dat Gods liefde uitstraalt, voert tot het geschieden van zijn wil, volgens het gezegde: doe enGod zal doen.”

http://www.scribd.com/fullscreen/59369381?access_key=key-23dc09rjdguh2c0zbapg

Geschiedenis Brabantse carnaval – Rob van de Laar

Leave a comment Standaard

Het carnavalvieren in Brabant kent een net zo grote verscheidenheid als er onder de Brabanders zelf bestaat. Iedere stad en elk dorp geeft er zijn eigen invulling aan. Maar één ding is overal hetzelfde: het gaat om verbroedering, rangen en standen gelden niet en Prins Carnaval is drie dagen de baas.

In dit uitbundig geïllustreerde boek wordt de geschiedenis van het carnaval in Brabant in al zijn facetten belicht. Daarbij wordt het historisch overzicht, dat al begint in de eerste eeuwen van onze jaartelling, afgewisseld met verhalen over tradities uit de regio. Carnaval! zal voor iedereen die deze traditie een warm hart toedraagt een feest van herkenning zijn.

Pharos Uitgevers / Nederlands Centrum voor Volkscultuur
ISBNnummer 978 90 79399 26 0
Prijs: € 11,00

Voor meer informatie: www.pharosuitgevers.nl

The Creation – Book of Genesis

Leave a comment Standaard

With Father Guido, a new period opens in the relationship between humanity and God, a period in which God wishes to be known above all, not to be loved only in the full in-tention of the heart but also with the complete consent of the mind.”

–  Scribd document: The Creation, Book of Genesis, A new light on the origins of Man, From the writings of Don Guido Bortoluzzi, Hubert Luns, uploaded 23 mei 2011, http://www.scribd.com/doc/56046569/A-New-Light-on-the-Origins-of-Man-from-the-writings-of-Don-Guido-Bortoluzzi-3rdEd, blz. 2.

Fullscreen view here