No Evolution – Video in English and Dutch

Comment 1 Standaard

De wetenschappelijke inhoud van deze video bewijst toch wel dat evolutie onmogelijk is

Evolutie: Feit Of Fictie?

Is de evolutietheorie gebaseerd op wetenschappelijk onweerlegbare feiten, of is het eigenlijk niet meer dan een filosofie, gebaseerd op de uitleg die mensen aan bepaalde feiten geven? Die vraag staat centraal. Het leidt tot verrassende conclusies die veel van de zogenaamde “feiten” ontmaskeren als fictie.

Nederlands ondertiteld!

Is the Theory of Evolution a scientific fact or a mere belief?  This is the only question this documentary seeks to answer. Five world top scientific minds give their answer on Evolution. A ground breaking video sold all around the world, award winning international documentary, now available for all to see.

Video’s:  http://www.noevolution.org in English 

Nederlands, hier : Gloria TV Media Player

Boek de Schepping – don Guido Bortoluzzi door Mr. Omer D’hooge

Standaard

DE SCHEPPING

(Het Boek Genesis, 1-6)

Onder redactie van Renza Giacobbi, Via 1 Novembre 1, 32100 Belluno BL

Als pdf download

VERKLARING: Na de afschaffing van de canons 1399 en 2318 van het wetboek voor het Kerkelijk Recht door Paus Paulus VI, in AAS 58 (1966) 1186, kunnen geschriften betreffende nieuwe verschijningen, openbaringen, wonderen enz. worden verspreid en gelezen door de gelovigen, ook zonder de uitdrukkelijke kerkelijke goedkeuring tot het drukken, maar steeds in overeenstemming met de christelijke moraal in het algemeen.

De Nederlandse vertaling werd verzorgd en uitgegeven door Mr Omer Dhooghe Schrijnwerkersstraat 3, 9240 Zele in België.

Dit boek is verkrijgbaar bijMadonnacentrum Totus Tuus‘, Frans van Dijckstraat 5, 2100 Deurne-Antwerpen.
Tel. 00323 2362015
Mail : rozenkransm@gmail.com


INHOUD van het Nederlandse boek: De Schepping

Deel 1 – Inleiding (blz. 67-70)

Deel 2 IK ZOCHT DE WAARHEID OM DE WETENSCHAP OVEREEN TE DOEN KOMEN MET DE H. SCHRIFT EN ‘DE WAARHEID’ KWAM MIJ TEGEMOET (blz. 71-86: par. 1-15)

Deel 3 EERSTE DEEL VAN HET VISIOEN: DE EERSTE PIONIER, ‘HET MODEL’ (blz. 87-122: par. 16-65)

Deel 4 TWEEDE DEEL VAN HET VISIOEN: DE ALFA EN DE SCHEPPING (blz. 123-154: par. 66-89)

Deel 5 DERDE DEEL VAN HET VISIOEN: DE GEBOORTE VAN DE VROUW, ‘DE OMEGA’ (blz. 155-236: par. 90-190)

Deel 6 HET TEKEN VAN KAÏN (blz. 237-240: par. 191-193)

Deel 7 DE ERFZONDE (blz. 241-260: par.194-210)

Deel 8 DE LAATSTE MAALTIJD VAN ABEL (blz. 261-274: par. 211-221)

Deel 9 DE DOOD VAN ABEL (blz. 275-282: par. 222-227)

Deel 10 DE AVOND VAN DE NOODLOTTIGE DAG VAN DE DOOD VAN ABEL (blz. 283-300: par. 228-239)

Deel 11 ‘HET ZIJN MENSEN’ ofwel nu ‘WIJ ZIJN ALLEN DIEREN’ (blz. 301-306: par. 240-244)

Deel 12 HET LAATSTE GESPREK (blz.307-312: par. 245-253)

Deel 13 Samenvattend schema (blz. 313)

Deel 14 Aanhangsel (blz. 315-327)

Het boek is te lezen op de websites:

1. http://www.genesibiblica.eu/docu/schepping-1-71.pdf : par. 1-65 Nederlands

2. http://62.75.141.31/dw-c/ted/genesis_1_ted.html : par. 1-103 Duits

3. http://www.temponuovo.net/dw-c/ted/zu-verbessern.html : par. 103-253 Duits

4. http://62.75.141.31/dw-c/ing/genesi_1_ing.pdf : par. 1-253 Engels