Trailer film De Schepping

Standaard

Trailer: De schepping

Deed het ontembare geweld van de oerknal het universum ontstaan en werd hiermee een begin gemaakt met de ontwikkeling van het leven? Of heeft dat oude, heilige boek toch gelijk, als het begint met de woorden “In het begin schiep God de hemel en de aarde”?
Evolutie of Schepping. Twee gezichtspunten; een groter verschil kunnen we ons niet voorstellen. Beide visies met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.
Met Henry Stober, een fotograaf en filmmaker, stellen we dit dilemma volledig in het voetlicht. Op zijn vele reizen over de vijf continenten van de wereld hebben zijn professionaliteit en zijn gevoel voor niet te beschrijven schoonheid, ontelbare zeldzame opnamen opgeleverd
Een selectie uit deze verzameling van mooiste opnamen heeft na een productietijd van vier jaar geresulteerd in een kunstwerk, dat u zal doen sidderen: De Schepping, een film van 75 minuten, vertoond door middel van digitale projectie op een panoramascherm van 12 bij 6 meter en vergezeld van een ontzagwekkend geluid. U ervaart de adembenemende veelzijdigheid van het leven in het water, in de lucht en op het land in al zijn wonderbare facetten.
Voorafgaand aan De Schepping ziet u een documentaire van ongeveer 30 minuten, waarin wij professor doctor Walter Veith aan u voorstellen, een gerenommeerde wetenschapper uit Zuid-Afrika. In een persoonlijk interview vertelt professor Veith over zijn enerverende leven en over het hoe en waarom van zijn radicale ommekeer van evolutionist naar creationist. Verder bevat deze reportage een korte aansprekende samenvatting van zijn presentaties. Hierin maakt u kennis met wetenschappelijke inzichten, vanuit een nieuw en verrassend perspectief, die logisch en goed onderbouwd worden beargumenteerd.
De film De Schepping is een duidelijk pleidooi voor het feit dat de mens geen toevalsproduct is, maar een wezen dat het geniale handschrift van een liefdevolle schepper draagt. Het tikken van de aardse klok sterft al veel te lang weg in de zwijgende ijzigheid van het heelal. Het is tijd voor een nieuw inzicht; een inzicht, dat zin geeft, in plaats van het leven van haar betekenis berooft; het leven dat God niet van ons afneemt, maar hem weer bij ons terugbrengt.

Bron: http://de-schepping.eu/trailer/

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”

Standaard

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”, tot heilmiddel van de hedendaagse kwalen van ongeloof en geestelijke hoogmoed, Z.E.P. Marcel, Nabij Brugge, Eindredactie omstreeks 1962, Bewerking voor Scribd en WordPress door pastoor Jack Geudens, Landgraaf, 24 december 2012.

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver. (Z.E.P. Marcel)