Gebed en Lezing Mgr. E. de Jong op 7 april 2013

Standaard

Gebed en Lezing Mgr. E. de Jong op 7 april 2013

Lezing Mgr. E. de Jong
Mgr. E. de Jong komt op 7 april 2013 naar de gebedsgroep in Berg en Terblijt voor gebed en een lezing! Aanvang 15.00 uur. .

Volle Aflaat
Op deze zondag is het Barmhartigheidszondag 7 april 2013 (zie hieronder) en is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen.

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 1. Binnen tien dagen voor 7 april of binnen tien dagen na 7 april gaan biechten (dit geldt in ieder geval voor de Nederlandse Kerkprovincie: het zal praktisch gezien namelijk niet lukken dat zoveel mensen op een en dezelfde dag kunnen gaan biechten). 2. De Heilige Mis bijwonen (vanzelfsprekend!). 3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde. 4. De geloofsbelijdenis bidden. 5. Die dag bidden voor de intenties van de Paus.

Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening vanwege de zonde). Als je (vol overgave aan Gods Wil) zou sterven op Barmhartigheidszondag betekent dit dat je het vagevuur zou mogen overslaan om rechtstreeks naar de Hemel te mogen gaan.

Lees hier verder: http://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com/nieuws  (zie informatie bij het derde bericht)

Marguerite en het legioen kleine zielen van Jezus barmhartig Hart

Standaard

Op 21 november 1983, feest van de Opdracht van Maria, heeft Mgr. G. M. van Zuylen de statuten van het Legioen, welke opgesteld werden volgens de eisen van het kerkelijk Wetboek, goedgekeurd. De officiële erkenning van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart door de bisschop van Luik maakt het mogelijk dat het Legioen zich over de hele wereld kan verspreiden, groeien en bloeien, met de zekerheid een officiële vereniging van de Kerk te zijn.

De barmhartige Liefde aan de kleine zielen is een waarheid waarover wij ons altijd mogen verheugen!

MARGUERITE EN HET ‘LEGIOEN KLEINE ZIELEN VAN JEZUS BARMHARTIG HART’