Uitvaart Jo Bloemen vrijdag om 10.30 uur in Nieuwenhagerheide.

Leave a comment Standaard

De uitvaart voor Jo Bloemen z.g. zal zijn aanstaande vrijdag 1 maart om 10.30 uur in de H. Hartparochie van Nieuwenhagerheide. De vooravondmis vindt plaats op de donderdagavond ervoor om 19.00 uur in dezelfde parochiekerk. Bidden wij voor Jo Bloemen!

IMG_Rouwbrief Jo Bloemen

IMG_JoBloemen 2

Kerkmeester J. Bloemen ontving in 2011 de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice,

  uit handen van pastoor Freek Jongen.

Vier op zondag 7 april het ‘Feest van de Goddelijke Barmhartigheid’

Comment 1 Standaard

Paus Johannes Paulus II heeft de eerste zondag na Pasen uitgeroepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

‘Feest van de Goddelijke Barmhartigheid’

IMG_Jezus

IMG_barm(Tekst uit; Dagboek van Faustina Kowalska S.M.D.M., Goddelijke barmhartigheid in mijn ziel, Nunspeet, 1999, blz. 149.)

Op elke Barmhartigheidszondag is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 1. Binnen tien dagen voor 7 april of binnen tien dagen na 7 april gaan biechten (dit geldt in ieder geval voor de Nederlandse Kerkprovincie: het zal praktisch gezien namelijk niet lukken dat zoveel mensen op een en dezelfde dag kunnen gaan biechten). 2. De Heilige Mis bijwonen (vanzelfsprekend!). 3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde. 4. De geloofsbelijdenis bidden. 5. Die dag bidden voor de intenties van de Paus. Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening vanwege de zonde). Als je (vol overgave aan Gods Wil) zou sterven op Barmhartigheidszondag betekent dit dat je het vagevuur zou mogen overslaan om rechtstreeks naar de Hemel te mogen gaan.

Paus: ‘Misinterpretaties Concilie door media’

Leave a comment Standaard

Paus: ‘Misinterpretaties Concilie door media’

 

Een groot deel van de onjuiste interpretaties van het Tweede Vaticaans Concilie is te wijten aan de berichtgeving door de media.

Dat heeft paus Benedictus XVI donderdag gezegd in een bijeenkomst met de priesters van het bisdom Rome.

Hij sprak daarbij voor de vuist weg over zijn herinneringen aan het Concilie dat duurde van 1962 tot 1965.

“De wereld interpreteerde het Concilie door de ogen van de media in plaats van het echte Concilie van de vaders en hun belangrijkste visie op het geloof”, aldus paus Benedictus in de Paulus VI aula.

“Vijftig jaar later, nu de kracht van de echte Concilie duidelijk is geworden is het onze taak om in het Jaar van het Geloof het echte Tweede Vaticaans Concilie tot leven te brengen”, zei hij tegen de verzamelde priesters.

Paus Benedictus nam destijds aan het Concilie deel als speciaal adviseur van de Keulse kardinaal-aartsbisschop Frings en later als theologisch expert.

“De directe indruk die de mensen van het Concilie kregen, was die van de media, niet die van de kerkvaders”, aldus de paus.

“Het ‘concilie van de journalisten’ vond natuurlijk niet plaats binnen de wereld van het geloof, maar binnen de categorieën van de media van vandaag, die buiten het geloof staan en met een andere hermeneutiek … een hermeneutiek van de politiek.”

De paus, die op 28 februari zijn ambt neerlegt, is een van de weinige overgebleven deelnemers van het Concilie.

“De media zagen het Concilie als een politieke strijd, een strijd om de macht tussen de verschillende stromingen binnen de kerk.”

“Maar het was duidelijk dat de media de kant zouden kiezen van de factie die het meest aansloot bij hun wereld.”

Ook probeerden sommigen de Kerk te decentraliseren. De macht van de paus diende overgedragen te worden aan de bisschoppen en vervolgens uitmonden in een soort volkssoevereiniteit. “Natuurlijk was dat wat er moest gebeuren”, aldus de paus.

Hetzelfde deed zich voor ten aanzien van de liturgie. Daarbij had men geen interesse voor de liturgie als uiting van geloof, maar iets dat begrijpelijk moest worden gemaakt “vergelijkbaar met een gemeenschapsactiviteit, iets profaans.”

“We weten dat dit ‘Concilie van de media’ voor iedereen toegankelijk was.”

“Dus, dominant en efficiënter, creëerde dit concilie [van de media –KN) vele rampen, zoveel problemen, zoveel ellende. In werkelijkheid werden seminaries gesloten, kloosters gesloten, de liturgie gebagatelliseerd … terwijl het echte Concilie worstelde om tot daden te komen en zich te verwerkelijken.”

In zijn analyse stelt paus Benedictus zei dat het “virtuele concilie” weliswaar sterker was dan het echte, maar dat de echte kracht van het Concilie wel aanwezig was.

“Het is langzaam naar boven gekomen ​​en wordt een echte kracht die ook hervorming zal brengen, ware vernieuwing van de Kerk.”

“50 Jaar na het Concilie zien we zien hoe het virtuele concilie instort en verdwaalt terwijl het echte Concilie met al zijn geestelijk kracht naar boven komt”, aldus Benedictus XVI.

“En het is onze taak om te zorgen dat het echte Concilie met de kracht van de Heilige Geest wordt gerealiseerd en de Kerk echt wordt vernieuwd.”

Paus Benedictus noemde het een “bijzonder geschenk van de Voorzienigheid” om de Romeinse clerus nog te ontmoeten zo vlak voor zijn terugtreden.

“Het is altijd een grote vreugde om te zien hoe de Kerk leeft, en hoe in Rome de Kerk leeft, want er zijn herders die de kudde van Christus bijstaan in de geest van de opperste Herder.”

Bron: Katholiek Nieuwsblad

 

Een Evaluatie van de Bijbelse Ontstaansgeschiedenis.Renza_Giacobbi

Leave a comment Standaard

Een Evaluatie van de Bijbelse Ontstaansgeschiedenis

Renza Giacobbi

Download hier; www.guidobortoluzzi.wordpress.com

Eindelijk blijkt de door God gekozen tijd te zijn bereikt! Hij heeft zich verwaardigd om de mensheid over duistere punten van het boek Genesis in te lichten, gebruik makend van een eenvoudig priester van een bergparochie, Don Guido Bortoluzzi. (…) Een door God aangestuurde schepping middels een vorm van ‘bemiddeling’ geeft op al deze theorieën antwoord. Bemiddeling geeft aan dat God datgene als een ‘middel’ of instrument gebruikt tijdens de creatie van om het even welke soort, de mens inbegrepen, wat als vrouwtje van de soort onmiddelijk aan de nieuwe soort voorafgaat. In zo’n vrouwtje nu implanteert Hij de daaropvolgende schepping.

Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari om 20.00 uur terug uit zijn functie.

Leave a comment Standaard

Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari om 20.00 uur terug uit zijn functie.

Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. De paus zegt geheel vrijwillig zijn functie neer te leggen.

Het aftreden van de paus was een verrassing. Benedictus XVI had ook zijn naaste medewerkers niet op de hoogte gesteld. Dit heeft de woordvoerder van het Vaticaan, Federico Lombardi, maandag gezegd.

Volgens Lombardi is het aftreden volledig in overeenstemming met het kerkelijk recht en gebeurt het uit vrije wil. Er zouden verder geen ‘moeilijkheden met het pausschap’ zijn geweest.

Eerder sprak kardinaa lAngelo Sodano, voormalig ‘premier’ van de kerkelijke staat, van een ‘donderslag bij heldere hemel’.

Bron: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3392002/2013/02/11/Aftreden-paus-was-verrassing.dhtml :
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3391980/2013/02/11/Paus-Benedictus-XVI-treedt-op-28-februari-terug.dhtml