Verbonden blijven met Christus in het Paastriduüm

Leave a comment Standaard

Dank U Heer Jezus

Jezus is aan het kruis gestorven
Hij werd door mensen heel erg geplaagd
Hij werd geschopt en ook geslagen
en toch werd Jezus helemaal niet kwaad.

Hij wist dat dit moest gebeuren
Hij droeg vrijwillig deze straf
Hij wilde zelf Zijn leven geven
zodat Hij ons nieuw leven gaf.

Wij mogen Hem daarvoor danken
en voor altijd bij God de Vader zijn
daarom heeft Jezus geleden
voor jou en mij droeg Hij deze pijn.

Dank U Jezus, Vriend van mensen
en van kinderen groot en klein
Uw Liefde voor mij zal nooit veranderen
ik wil altijd heel dicht bij U zijn.

IMG_20130329_0001

Ik wens jullie nog
intense geestelijke dagen
naar het Paasfeest toe!

De Goede Week voor kinderen

Leave a comment Standaard

De Goede Week

d9acc96cb3e66137d2a16b45e1f0f86ee405c5df

(door Lieke)

Deze week wordt ook wel de Goede Week genoemd.
Waarom?
Omdat deze week heel in het bijzonder ons wijst naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. En Jezus is Goed. Hij wordt ook wel de Goede Herder genoemd. Omdat Hij zo goed voor ons (zijn schaapjes) zorgt.

Wat gebeurt er dan allemaal in deze week?

Allereerst vieren we op zondag voor Pasen het Palmpasenfeest. Dan denken we aan de dag waarop Jezus heel feestelijk door de mensen in Jeruzalem werd ontvangen. Ze hadden hun mantels op de grond gelegd zodat Hij met z’n ezeltje niet over het zand hoefde te lopen. En ze zwaaiden hem toe met palmbladeren.

Die palmbladeren zijn altijd groen en doen ons denken aan het eeuwig leven bij God.

Toch was die palmzondag ook een heel vreemde zondag. Want het was feest en ook weer niet.
Jezus werd ontvangen als een koning. Toch wist Jezus dat het anders zou gaan. Hij wist dat Hij moest gaan sterven.

Heb jij een palmpasenstok mogen maken? Wat vond je daar zo bijzonder aan?
In de kerk mag je op Palmzondag een gezegend ‘palmtakje’ halen en meenemen naar huis. Doen jullie dat ook? Wat doe je dan met zo’n palmtakje?

Jezus houdt van ons, ook al zijn we niet altijd lief

Op maandag, dinsdag en woensdag worden op veel plaatsen speciale ‘boetevieringen’ gehouden. Tijdens deze vieringen helpen de lezingen ons om na te denken over ons zelf.
* Ben ik wel lief geweest voor m’n broertje of zusje?
* Heb ik geprobeerd om dat kindje dat gepest wordt te helpen?
* Pest ik zelf? Hoe kan ik daar mee stoppen?
* Probeer ik m’n eigen kamer goed op te ruimen?
* Heb ik niet gejokt?
* Doe ik goed m’n best op school?
* Pak ik niet stiekum iets van een ander?
Misschien kun je zelf nog andere vragen bedenken.

Soms komen we er dan achter dat we best wel foutjes hebben gemaakt. Daar kunnen we een beetje of soms heel veel spijt van hebben.

En dan kunnen we daar met elkaar en met God over praten. En ook kunnen we vergeving vragen.
Aan God kunnen we vergeving vragen in onze gewone gebedjes. Bijvoorbeeld als we het ‘Onze Vader’ bidden.

Maar dat kunnen we ook door te gaan biechten bij de pastoor, de priester. De priester kan dan met je meebidden. En ook kan hij helpen nadenken over hoe je kunt werken aan die foutjes.

Aan het eind van zo’n biecht bid je nog even samen en dan mag de pastoor je zonden vergeven. Hij doet dat namens God. En hij zegent je dan ook. Vaak krijg je dan een blij gevoel omdat je weet dat God heeeeel veel van je houdt.

Denk je dat jij zo’n biecht bij de pastoor zou willen doen? Papa of mama mogen gerust mee als je dat fijn vindt. Praat er maar eens over met je ouders.

JezLAvnd Witte Donderdag

Op Witte Donderdag denken we aan het Laatste Avondmaal dat Jezus met Zijn leerlingen had. Voor de maaltijd wastte Jezus de voeten van zijn leerlingen. Die snapten daar niks van. Want voeten wassen in die tijd was een vies karweitje dat meestal door slaven werd gedaan. En de leerlingen zagen Jezus niet als slaaf, maar als Koning.

Hoe veel moet Jezus van zijn leerlingen hebben gehouden. Dat Hij als Koning zijn vrienden wilde dienen, door hun de voeten te wassen! Eigenlijk vraagt Jezus daar ook aan ons: ‘Probeer andere mensen te helpen’.

Tijdens de maaltijd gaat Jezus staan. Hij weet dan al dat Hij de volgende dag moet sterven. Hij wil graag Zijn vrienden nog een cadeau geven. Een soort afscheidscadeau. Hij geeft Zijn eigen lichaam en bloed in de vorm van brood en wijn.

Daarom neemt Hij een stuk brood en zegt: “Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt”. Hij breekt dat en deelt het uit.

Daarna pakt Hij ook de beker met wijn, zegent die, en zegt: “Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken.”

Zo wil Jezus altijd bij ons zijn: door de Eucharistie, in de Communie. Als je in de kerk bent en je hebt de Communie ontvangen, mag je Jezus danken. Dank Hem maar dat Hij graag zò dicht bij je is …
Telkens als je de Communie krijgt mag je er aan denken dat Jezus ons allemaal verlost heeft uit de dood. Daarmee bedoel ik niet dat we niet sterven zullen. Nee, daarmee bedoel ik dat als we hier dood gaan, dat we dan toch een nieuw leven bij God kunnen beginnen.

In de Communie komt Jezus heel dicht bij ons. Ik vind dat heel fijn. Dan weet ik iedere keer weer opnieuw dat Hij van mij houdt.
Jezus houdt ook veel van jou. Heb jij je eerste Communie al gedaan? Vond je dat ook zo’n speciaal feest?

crucified2.gif Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag worden we gevraagd om te vasten. Als je vast snoep je niet en eet verder wel wat, maar zeker niet veel. Zo kunnen we goed stil staan bij het lijden en sterven van Jezus Christus.

Op deze dag denken we aan de dag waarop Jezus gevangen genomen werd. Er waren toen namelijk mensen die vonden dat Jezus niet goed was. Zij vonden dat Jezus op de Sabbat geen mensen beter mocht maken. De Sabbat is de Heilige Dag van de Joden. En op Heilige Dagen mag niet gewerkt worden, vinden de Joden. Jezus was ook een Jood. En daarom mocht Hij ook niet op de Sabbat werken. En mensen beter maken is ook werken. Dat zeiden die mensen.

Jezus werd toen gestraft. We denken eraan hoe Hij geslagen werd met een zweep. En hoe Hij een kroon van doornen op Zijn hoofd kreeg.

Jezus werd veroordeeld tot de dood. Hij moest gaan sterven aan een kruis. Maar eerst moest Hij dat kruis helemaal naar een berg dragen. Die berg heet ‘Golgotha’ en ligt net buiten de oude stad Jeruzalem.

Toen Hij boven op die berg was gingen de soldaten Hem aan het kruis slaan. Ook hingen ze boven Zijn hoofd een bordje. Op dat bordje stond geschreven: Jezus van Nazareth, Koning van de Joden.

Behalve Jezus waren er nog twee mannen aan een kruis opgehangen. Deze mannen waren echt slechte mannen. Zij hadden allebei iemand dood gemaakt. En dat mag natuurlijk niet.

Terwijl ze aan het kruis hingen zei een van de mannen tegen Jezus: ‘Waarom red jij jezelf niet? Als jij de redder van de mensen bent, dan kun je jezelf ook redden!’.
Maar de andere moordenaar zei toen tegen de eerste: ‘Wij worden gestraft om wat we gedaan hebben. Maar Hij heeft niets misdaan.’ Toen zei hij tegen Jezus: ‘Denk aan mij wanneer U in Uw Koninkrijk gekomen bent.’

Jezus zag dat de man spijt had van wat hij gedaan had. En Hij zei: “Luister wat ik je zeg: vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn.” Jezus had de man dus vergeven.

Rond het middaguur werd het donker. Dat duurde zo tot drie uur diezelfde middag. Toen riep Jezus: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.” En daarna stierf Hij.

Nu waren er vrouwen die vroegen aan de soldaat of ze het lichaam van Jezus mochten begraven. Dat kon nog net voordat de Sabat begon. Dat mochten ze. Toen werd Jezus van het kruis gehaald en brachten ze Hem naar een grot. Daar werd Hij neergelegd. De grot werd met een enorm groot rotsblok afgesloten.

Het is natuurlijk heel erg wat Jezus heeft moeten meemaken. Waarom heet het dan toch nog ‘Goede Vrijdag’?
We noemen deze dag Goede Vrijdag, omdat Jezus voor ons, voor onze foutjes (ook wel zonden genoemd) gestorven is. En dat is natuurlijk heel goed van Hem.

Uit dankbaarheid voor wat Jezus voor ons deed is er vaak ’s avonds in de kerk een speciale viering. Deze viering wordt genoemd ‘Kruisverering’.
In veel kerken mag je dan iets bij een kruis neerleggen. Bijvoorbeeld bloemen of een kaarsje of misschien wel een mooie tekening. Veel mensen raken het kruis dan even aan of kussen het kruis. Dat doen ze om Jezus te danken.

Als er ’s avonds in die viering Communie wordt uitgereikt, dan is dat de Communie die de avond er voor (bij de Witte Donderdagmis) is geconsacreerd. Dat is een moeilijk woord voor geheiligd en ‘geworden tot lichaam en bloed van Christus’.

Aan het eind van die viering spreekt de priester nog een gebed uit en daarna verlaat iedereen in stilte (!) de kerk.

Soms vind ik het heel moeilijk om stil te zijn. Zeker als er zo veel in een viering verteld wordt. Ik wil dan vaak heel veel vragen en zeggen. Maar toch probeer ik stil te zijn.
Denk jij dat jij goed stil kunt zijn aan het einde van zo’n viering?

Stille Zaterdag en Paaszaterdag

Zaterdag: We zijn nog steeds een beetje stil. We denken nog aan de dood van Jezus. Maar tegelijkertijd wachten we gespannen af. Want we weten dat Jezus niet dood is gebleven.

DIVINE ’s Avonds laat is er een Paaswake. Dat is de mis waarin we horen dat Jezus was opgestaan uit het graf. En we horen hoe de mensen het graf vonden. De enorm grote steen was weggerold. En de doeken waarin Jezus gewikkeld was, lagen ‘leeg’ op de grond. Toen ze dat zagen begrepen de leerlingen wat er in de Schrift (van de Joden) stond. Daar stond namelijk in dat Hij moest opstaan uit de doden.

We mogen allemaal heel blij zijn. Want Jezus leeft ook nu nog. We vieren feest. De kerk is ook weer heel mooi versierd. Alles ziet er veel mooier een feestelijker uit dan de afgelopen dagen.

Aan het begin van de mis mogen we kaarsjes aanmaken aan de Paaskaars. Zo verspreiden we het Licht van de Wereld in de eigen kerk.

Tijdens de mis wordt ook het doopwater gezegend door de Paaskaars een klein beetje in het water in de doopvont te dompelen. Ook zullen alle gelovigen hun doopgelofte hernieuwen. Daarmee laten we weten dat we echt geloven en graag bij de Kerk van Christus horen.

Natuurlijk is zullen we vandaag ook weer Eucharistievieren.

Vanavond klinkt weer het feestlied: ‘Gloria in excelsis Deo’. Dat betekent: ‘Eer aan God in de hoge’.

Ik las op een site op het internet een heel mooi gebedje. Bid je het met me mee? Het gaat zo:

Goede God, vandaag vieren wij dat uw Zoon Jezus de dood heeft overwonnen. Daardoor kunnen wij weer in de hemel komen. Wij vragen U: help ons door uw Heilige Geest om een nieuw begin in ons leven te maken. Dit bidden wij U Vader God door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Ik wens jou
en je familie
en al je vrienden
een Gezegend Paasfeest!

Bron: http://katholieke-ouders.clubs.nl/nieuws/detail/156559_goede-week-met-kinderen

Gebedsmiddag met Mgr. E. de Jong: op 7 april

Leave a comment Standaard

Barmhartigheidszondag 7 April 2013 Kerk Berg en Terblijt

(Organisatie door Stichting LKZ Nederland)

Gebedsmiddag met

Mgr. De Jong

Programma:

– 15.00 tot ruim 16.00 uur Heilig Uur met biechtgelegenheid in de kapel (pastorie)

– 16.00 tot 17.00 uur gezellig samenzijn in het parochiezaaltje van de pastorie

– 17.00 uur tot ongeveer 18.00 uur Inzegening van het vaandel en de afbeeldingen van de Barmhartige Jezus (H. Zr. Faustina) en lezing door Mgr. De Jong

Verdere info:

Waar: Kapel in de pastorie van Berg en Terblijt.

Adres: Rijksweg 73,6325 AB Berg en Terblijt.

Het programma van het Heilig Uur zal er globaal als volgt uitzien:

Barmhartigheidsrozenkrans, Lezing uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde met korte overweging, stille Aanbidding, gezamenlijk gezang en gebeden, rozenhoedje en biechtgelegenheid.

Meer informatie op de website: http://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com

Of via telefoonnummer: 045-5432900 / e-mail: legioenkleinezielen@live.com

Perscommuniqué Nederlandse Bisschoppenconferentie i.v.m. de keuze van paus Franciscus I

Leave a comment Standaard

Perscommuniqué van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in verband met de keuze van paus Franciscus

t.a.v. Nieuwsdienst / redactie GLV / redactie Binnenland (2 blz.)

Utrecht – 13 maart 2013 – De bisschoppen van Nederland brengen dank aan Gods Heilige Geest die zo snel vaardig is geworden over de kardinalen die bijeen waren in conclaaf. Zij zijn paus Franciscus I ook bij voorbaat dankbaar dat hij deze bijna onmenselijke taak op zich heeft genomen. Paus Franciscus I zal als opvolger van de teruggetreden paus Benedictus XVI diens werk als herder van de Kerk voortzetten. Aan het begin van de 21ste eeuw staat de Kerk voor grote uitdagingen. De Nederlandse bisschoppen zijn ervan overtuigd dat de Kerk met paus Franciscus I de juiste antwoorden op deze uitdagingen zal formuleren. De Nederlandse bisschoppen beschouwen de korte duur van dit conclaaf als een teken van eensgezindheid binnen het College van Kardinalen. Ze bidden dat de Heilige Geest deze paus blijvend zal inspireren in zijn werk voor de Kerk en haar dienst aan de wereld. De bisschoppen roepen alle gelovigen op om voor paus Franciscus I te bidden, met name in de Eucharistievieringen.

Met de Argentijn Jorge Mario kardinaal Bergoglio S.J. (76) heeft de Rooms-Katholieke Kerk voor het eerst een paus die afkomstig is uit Latijns-Amerika, waar 42 procent van alle katholieken woont. Deze keuze kan gezien worden als een teken dat het College van Kardinalen de term ‘wereldkerk’ ook tijdens deze pausverkiezing ter harte heeft genomen.

Kardinaal Bergoglio was onder meer provinciaal van de Orde van de Jezuïeten voor Argentinië (1973-1979) en rector van de Filosofische en Theologische Faculteit van San Miguel (1980-1986). Op 20 mei 1992 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot titulair bisschop van Auca en tot hulpbisschop van Buenos Aires. Zijn bisschopswijding volgde op 27 juni. Op 3 juni 1997 werd hij benoemd tot aartsbisschop coadjutor van Buenos Aires – op 28 februari 1998 volgde hij kardinaal Antonio Quarracino op. Van 8 november 2005 tot 8 november 2011 was hij voorzitter van de Bisschoppenconferentie van Argentinië. Paus Johannes Paulus II creëerde hem kardinaal tijdens het consistorie van 21 februari 2001. Tot vandaag was hij aartsbisschop van Buenos Aires (Argentinië).

Hij is lid van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, de Congregatie voor de Clerus en de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven. Ook is hij lid van de Pauselijke Raad voor het Gezin en van de Pauselijke Commissie voor Latijns-Amerika.

13 maart 2013 – Secretariaat RKK – Afdeling Pers & Communicatie – re