Mgr. Johannes Gijsen overleden

Standaard

door Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks

Op het hoogfeest van St. Johannes de Doper, zijn patroonheilige, is de vroegere bisschop van Roermond, mgr. dr. J.M. Gijsen, op 80 jarige leeftijd overleden. Ruim twintig jaar was hij bisschop van Limburg en daarna – na een rustperiode – nog vele jaren bisschop van Reykjavik in IJsland.

Hij werd in 1972 op 39 jarige leeftijd tot bisschop van Roermond benoemd. Hij was een bisschop met visie, niet conservatief in de zin dat hij terug wilde naar de tijd van vóór het tweede Vaticaans concilie. Integendeel, hij wilde juist met hart en ziel een bisschop zijn die in en voor dat concilie stond en dat wilde uitvoeren. Hij wilde trouw zijn aan de paus en de kerk. Hij wilde de “weg des Heren bereiden”, zoals zijn wapenspreuk luidt. Dat motiveerde hem onder meer om een priesteropleiding te beginnen, het grootseminarie Rolduc, waar zo’n 175 priesters zijn opgeleid, waaronder vijf van de huidige bisschoppen (onder wie mgr. J. Punt en ikzelf). Dat plantje heeft dus, zoals paus Paulus VI destijds hoopte en uitsprak, vrucht gedragen voor het hele land.

Ook begon hij een opleiding tot het permanent diaconaat dat het concilie had ingevoerd en een opleiding voor leken medewwerkers in catechese en pastoraat, die hij catechisten noemde. De geloofsvorming had zijn speciale aandacht: hij publiceerde een catechismus voor volwassenen en veel catechesemateriaal voor jongeren en kinderen, een traditie die het bisdom Roermond nog steeds voortzet. Hij startte een grootscheepse campagne om het katholieke geloof breed bekend te maken, wat leidden tot de bekende slogan: “Katholiek, zo gek nog niet!”. Zijn verlangen naar authentiek katholiek onderwijs leidde tot een eigen onderwijsreglement voor Roermond, dat echter geen succes werd zodat het bisdom zich later toch bij het landelijk onderwijsreglement heeft aangesloten.

Mgr. J. Gijsen was een bisschop met een visie en een nieuwe koers, die dan ook de nodige weerstanden opriep. Als jonge priester had hij de last van het bisschopsambt opgelegd gekregen en de weerstand die zijn komst onder de oudere priesters en medewerkers opriep, was voor hem zeker een kruis. Ook de laatste jaren van zijn leven heeft hij niet gemakkelijk gevonden. Aan het begin van dit jaar openbaarde zich de ziekte waaraan hij nu is overleden.

Moge de Heer hem opnemen in Zijn woning, moge hij rusten in vrede.

>>> www.arsacal.nl/Mgr+Johannes+Gijsen

Honing is effectiever dan antibiotica

Standaard

Sommige honingsoorten effectiever dan antibiotica

Onlangs zei professor Sally Davies, medisch expert van de Britse regering, dat superbacteriën waarop antibiotica geen vat meer hebben, even gevaarlijk zijn als terrorisme. Hij sprak van een ‘catastrofale bedreiging’. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat een goed alternatief al voorhanden is. Het is kleverig en wordt gemaakt door bijen.
Australische wetenschappers hebben aangetoond dat sommige honingsoorten beter helpen bij de behandeling van wonden en infecties dan antibiotica. In tegenstelling tot antibiotica, die alleen tegen sommige bacteriën werken, bestreden de honingsoorten alle schadelijke bacteriën, waaronder een soort die resistent was tegen liefst 13 verschillende antibiotica.
Lees hier verder…