Alternative media en lezers stoppen globalisten van het lanceren van Wereldoorlog 3

Leave a comment Standaard

nieuwsbreker

Volgens Alex Jones hebben we met zijn allen goed werk gedaan. Het volk is wakker geworden en doorziet nu de plannen van de globalisten en de Main Stream Media om wereldoorlog 3 te beginnen op basis van leugens. http://www.infowars.com/alternative-media-blocks-globalist-attempt-to-launch-ww3/

View original post

Paus wijdt wereld aan Onbevlekt Hart van Maria toe

Leave a comment Standaard

Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima Het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima Foto: AP

Paus Franciscus zal de wereld op 13 oktober toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. Dat heeft het heiligdom van het Portugese bedevaartsoord Fatima bekend gemaakt. Op verzoek van paus Franciscus zal het beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima, met in haar kroon de kogel die paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 bijna fataal werd, naar het Vaticaan worden overgebracht. Het weekend van 12 op 13 oktober geldt als een van de belangrijkste pauselijke vieringen in het Jaar van het Geloof. Het is dan precies 96 jaar na de laatste Mariaverschijning in Fatima. Honderden bewegingen en instituten die sterk met de devotie tot Maria verbonden zijn worden bij dei gelegenheid verwacht.

In een brief aan bisschop Antonio Marto van Leiria-Fatima nodigt de Pauselijke Raad voor de nieuwe Evangelisatie “alle kerkelijke entiteiten van Mariale spiritualiteit” uit om deel te nemen aan het bijzondere weekeinde. Voor 12 oktober staat onder meer een pelgrimage naar het graf van de Apostel Petrus op het programma en voor de 13e zelf een Eucharistieviering op het Sint Pietersplein die zal worden gecelebreerd door de paus.

In de genoemde brief schrijft kardinaal Rino Fisichella: “De Heilige Vader verlangt ten zeerste dat op de Maria-dag een van de meest significante Maria-iconen ter wereld aanwezig is en daarom dachten wij aan het geliefde originele beeld van Onze Lieve Vrouw van Fatima.” Het beeld zal zaterdagmorgen 12 oktober worden ingevlogen en de volgende avond weer in Fatima terugkeren.

De Heilige Maagd verscheen tussen 13 mei en 13 oktober 1917 verschillende keren aan drie herderskinderen. Naast aanhoudende oproepen tot bekering en boetedoening vroeg Maria onder meer om toewijding van de wereld aan haar Onbevlekt Hart. Dat gebeurde door paus Pius XII op 13 oktober 1942 en later door paus Johannes Paulus II in 1982 en 1984.

Op 13 mei dit jaar wijdde paus Franciscus zijn pontificaat toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Bij die gelegenheid werden ook de Wereldjongerendagen van Rio aan het Onbevlekt Hart toegewijd.

Bron: www.katholieknieuwsblad.nl/paus-wijdt-wereld-aan-onbevlekt-hart-van-maria-toe.html

Twee anti-pest projecten op scholen

Comment 1 Standaard

1.Cypress Ranch High School Anti-Bullying Lip Dub “Who Do U Think U R?”

2.Orenda Elementary School in Clifton Park, New York, Project Anti-Pest Film

3. DE TEKST VAN HET LIED: ‘Who Do U Think U R?’

in de video hieronder:

 

Weerbaar.info – ‘Stop pesten’ – Ondersteuning met educatief lesmateriaal, informatie en training op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en weerbaarheid. Voor thuis, op school en hulpverlening. Voor kinderen, jongeren en hun ouders, docenten of hulpverleners.

Massale vervolging losgebarsten: 200 miljoen christenen doelwit van hevige vervolgingen

Leave a comment Standaard

christenvervolging-1200Volgens Bruce Thornton van het Hoover Institution van de prestigieuze Stanford Universiteit zijn op dit moment 100 tot 200 miljoen christenen het doelwit van hevige vervolgingen door hoofdzakelijk moslims. ‘Weinig mensen realiseren zich dat we heden ten dage de grootste vervolgingen van christenen in de geschiedenis beleven,’ zei hij. ‘Volgens een schatting wordt iedere vijf minuten een christen vermoord vanwege zijn geloof.’ (1)

Lees meer…

Boodschap van Maria te Medjugorje tot Mirjana 2-8-2013

Leave a comment Standaard

Boodschap van O.L. Vrouw ‘de Koningin van de Vrede’, te Medjugorje tot Mirjana op 2 augustus 2013:

“Lieve kinderen, als jullie slechts je hart voor mij zouden willen openen met volledig vertrouwen, zou je alles begrijpen. Jullie zouden begrijpen met hoeveel liefde ik jullie roep; met hoeveel liefde ik verlang jullie te verande-ren om je gelukkig te maken; met hoeveel liefde ik verlang jullie volgelingen van mijn Zoon te maken en je vrede te schenken in de volheid van mijn Zoon. Jullie zouden de onmetelijke grootte van mijn moederlijke liefde begrijpen. Daarom, mijn kinderen, bid want door het gebed groeit je geloof en wordt de liefde geboren, de liefde waardoor ook het kruis niet ondraaglijk is, omdat je het niet alleen draagt. In vereniging met mijn Zoon verheerlijk je de Naam van de hemelse Vader. Bid, bid voor de gave van liefde, want liefde is de enige waarheid; ze vergeeft alles, ze dient iedereen en ziet in iedereen een broeder. Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen, dat de hemelse Vader jullie door mij, Zijn dienstmaagd, heeft gegeven, om diegenen te helpen, die Hem niet kennen, opdat ze zich met Hem verzoenen en Hem volgen. Dat is de reden dat ik je leer lief te hebben, want alleen als je liefde bezit, zul je in staat zijn Hem antwoord te geven.

Opnieuw roep ik jullie op je herders te beminnen en te bidden dat in deze moeilijke tijd onder hun leiding de Naam van mijn Zoon verheerlijkt mag worden. Dank je.”

 

 

 

Vertaling: ‘Stichting Medjugorje Centrum Landgraaf