Transgender vanaf de geboorte

Standaard
Duitsland heeft de primeur van datgene waarvoor sceptici
mij altijd gehoond hebben als ik zei dat er ingegrepen wordt
in het IVF proces. Mijn ideeën zouden simpelweg niet
uitvoerbaar zijn. In Duitsland kun je er nu echter voor
kiezen om je kind qua geslacht ergens in het midden te laten
zweven. Ik heb al in meerdere artikelen aangegeven dat deze
transgender ideologie een bewuste agenda is van de New
World Order en nu bericht zelfs de Main Stream Media
hierover.
Ook zegt het Katholieke Nieuwsblad het volgende [citaat]
Emeritus-Paus Benedictus heeft in een profetische toespraak gewezen
op de agenda achter deze ontwikkelingen: door middel van
een gender-ideologie, die ontkent dat seksualiteit deel
uitmaakt van een voorgegeven orde, probeert een
wereldwijde elite een nieuwe orde in te voeren, waarmee zij
op de eerste plaats haar eigen machtspositie verzekert.

Mgr. E. De Jong: “De Barmhartige liefde kwam opeens mijn leven binnen”

Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

“De Barmhartige liefde kwam opeens mijn leven binnen”

door Mgr. E. de Jong (november 2012)

aa Staatsiefoto Mgr_ De Jong 1_04KLEIN (1)De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de kleine zielen kwam op een gegeven moment opeens mijn leven binnen. Ik hoor nog de twee mensen die op een gegeven avond ’s avonds aan de deur kwamen om het boek te verkopen, terwijl ik al, als tiener, in bed lag. Het waren mensen van de Kleine Zielen, die mijn ouders kenden van een gebedsgroep. Op dat moment realiseerde ik me niet welke impact dit prachtige boek op me zou hebben. Pas een paar maanden later kwam ik ’s middags thuis van de Middelbare Technische School en tijdens een kopje thee, vóór het huiswerk maken, nam ik toevallig dit boek uit de boekenkast. Ik begon er zomaar ergens in te lezen, en begreep er niet veel van. Tot ik de inleiding gelezen had, en nu begreep dat…

View original post 881 woorden meer

Pastoor Geudens in kerk Bunde 2008

Standaard

De Kerk is veel meer dan… dat

Water is in het katholieke geloof een belangrijke metafoor. Denk alleen maar eens aan het indrukwekkende sacrament van de doop.

Het thema water speelt ook een rol in het beroemde visioen van Don Bosco (1815-1888) dat mij altijd enorm inspireert. Don Bosco was in woord en geschrift een hartstochtelijk verdediger van de katholieke leer en het gezag van de paus. Tijdens een visioen zag hij de Kerk als een groot schip op het water. Dit schip wordt van alle kanten beschoten door kleine bootjes. Net op het moment dat het er op leek dat de machtige Kerk aan flarden werd geschoten, doemen er uit zee twee grote zuilen op. Op één pilaar staat een Mariabeeld en op de andere staat een reusachtige Hostie. Door zich aan deze twee zuilen vast te kampen, weet de Kerk op indrukwekkende wijze overeind te blijven. De gedachte aan dit fraaie visioen versterkt onze geloofsovertuiging in een tijd dat de Kerk het opnieuw moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. Maar ik geloof ook in woelige tijden voor honderd procent in de overleving van de Kerk.

Mensen denken door mijn uitstraling wel eens dat mijn geloof inhoudelijk modern van aard is. Niets is echter minder waar, mijn geloofsovertuiging is ronduit orthodox. Ik geloof dat Christus in de Eucharistie en de heilige Hostie werkelijk aanwezig is. De Kerk wordt door vaak ten onrechte gedegradeerd tot een instituut van normen en waarden. Maar de Kerk is veel meer dan dat… Iedere morgen als ik opsta, besef ik steeds opnieuw dat God mij leidt, dat God ons leidt. God is altijd aanwezig; zelfs als het verschrikkelijk stormt…

Vgl. bron Ontmoet Bunde, SGL, 2008, blz 47.