Pastoor Geudens in kerk Bunde 2008

Standaard

De Kerk is veel meer dan… dat

Water is in het katholieke geloof een belangrijke metafoor. Denk alleen maar eens aan het indrukwekkende sacrament van de doop.

Het thema water speelt ook een rol in het beroemde visioen van Don Bosco (1815-1888) dat mij altijd enorm inspireert. Don Bosco was in woord en geschrift een hartstochtelijk verdediger van de katholieke leer en het gezag van de paus. Tijdens een visioen zag hij de Kerk als een groot schip op het water. Dit schip wordt van alle kanten beschoten door kleine bootjes. Net op het moment dat het er op leek dat de machtige Kerk aan flarden werd geschoten, doemen er uit zee twee grote zuilen op. Op één pilaar staat een Mariabeeld en op de andere staat een reusachtige Hostie. Door zich aan deze twee zuilen vast te kampen, weet de Kerk op indrukwekkende wijze overeind te blijven. De gedachte aan dit fraaie visioen versterkt onze geloofsovertuiging in een tijd dat de Kerk het opnieuw moeilijk heeft om het hoofd boven water te houden. Maar ik geloof ook in woelige tijden voor honderd procent in de overleving van de Kerk.

Mensen denken door mijn uitstraling wel eens dat mijn geloof inhoudelijk modern van aard is. Niets is echter minder waar, mijn geloofsovertuiging is ronduit orthodox. Ik geloof dat Christus in de Eucharistie en de heilige Hostie werkelijk aanwezig is. De Kerk wordt door vaak ten onrechte gedegradeerd tot een instituut van normen en waarden. Maar de Kerk is veel meer dan dat… Iedere morgen als ik opsta, besef ik steeds opnieuw dat God mij leidt, dat God ons leidt. God is altijd aanwezig; zelfs als het verschrikkelijk stormt…

Vgl. bron Ontmoet Bunde, SGL, 2008, blz 47.