St.lt. .n D.n H..g

Standaard

St.lt. .n D.n H..g

stilte in Den Haag
is soms ver te zoeken
toch kan zij
zomaar
om de hoek
gevonden worden

van oudsher
zijn godshuizen
vindplaatsen
van stilte
en ontmoeting
met wie ons
te boven gaat

de taal
die God het best verstaat
is
de stille taal
van liefde
schreef Johannes van het Kruis

wie
voor een ogenblik
woorden
van deze taal
wil spellen
is welkom
in de godshuizen
van Den Haag

zij bieden gelegenheid
voor
stil gebed
het aansteken
van een kaars
voor een moment
van rust
ruimte

Info: http://www.stilteindenhaag.nl