Paus Benedictus spreekt: “Het verzaken aan de Waarheid is dodelijk voor het geloof”

Leave a comment Standaard

Rome, 25 oktober 2014. Op dinsdag 21 oktober las de privé secretaris van Paus Benedictus XVI een toespraak die geschreven was door de (gepensioneerde) Paus, aan de Pauselijke Urbaniana Universiteit in Rome. Daarin benadrukt Paus Benedictus dat de missie van de Kerk het prediken van de Waarheid van Christus is, al is de tendens vandaag, in het belang van realisme en vrede, om aan de Waarheid te verzaken. Dit, zei Benedictus, “is nochtans dodelijk voor het geloof”.

Volgens Francis Rocca van ‘the Catholic News Service’, herhaalde Benedictus dat, ondanks de Christelijke roeping om de Waarheid van Christus te prediken, “velen binnen en buiten de kerk zichzelf vragen of dat we niet zouden veranderen”. “Zou het niet gepaster zijn om andere religies te ontmoeten in dialoog, en elkaar te dienen in het belang van de wereldvrede?”

Benedictus zei echter: “In feite denken velen vandaag dat religies elkaar zouden moeten respecteren, en in hun dialoog een algemene strijdmacht worden voor de vrede“. “Volgens deze manier van denken, wordt het gewoonlijk vanzelfsprekend gevonden dat verschillende religies varianten zijn van dezelfde realiteit”.

“Het wordt aangenomen dat de authentieke Waarheid over God in de laatste analyse onbereikbaar is, en dat men het best het onzegbare kan representeren met een variëteit van symbolen”, ging hij verder. “Dit verzaken aan de Waarheid lijkt realistisch en nuttig voor vrede onder de religies in de wereld. Het is desalniettemin dodelijk voor het geloof. In feite verliest het geloof haar bindend karakter en haar zwaarwichtigheid, alles wordt gereduceerd tot uitwisselbare symbolen, in staat om enkel gedistantieerd te refereren naar het ontoegankelijke mysterie van het Goddelijke.”

Bron: www.lifesitenews.com

Misdienaars in dienst van God – een filmpje uit 2010

Leave a comment Standaard

“Als je de mis dient, dan ben je meer in contact met de mis en dan zit je daar niet zomaar wat voor je uit te kijken.” Arthur is vijftien en al sinds zijn negende misdienaar. Het zijn uitzonderingen vandaag de dag, de jongeren die ervoor kiezen om misdienaar te worden en — in deze woelige tijden — misdienaar te blijven. Zes jaar geleden waren er nog tienduizend misdienaars, vandaag nog amper drieduizend. Koppen volgt drie van hen.

Ook Steff en Stephanie, allebei zeventien, zijn al sinds hun negende misdienaar. Voor Steff is geloven een belangrijke houvast in zijn leven: “Geloven betekent voor mij de Bijbel in je eigen leven omzetten. De Bijbel is een handleiding voor het leven en je moet proberen te zien hoe je daarmee omgaat.” Allebei hebben ze een speciale band met de kerk als gebouw. Stephanie: “Als ik in een kerk kom, dan word ik rustig. Dat is het enige moment van de week dat ik echt kalm ben.”

Steff, Stephanie en Arthur trokken begin augustus, samen met driehonderd andere Vlaamse misdienaars, naar Rome voor de wereldjongerendagen voor misdienaars. Van over de hele wereld stroomden misdienaars samen op het Sint-Pietersplein in Rome om de paus te ontmoeten. Met meer dan vijftigduizend waren ze. Stephanie: “Ik voel me nu nog meer gesterkt als misdienaar, omdat je weet dat je in de wereld toch niet met weinig bent. Echt een machtig gevoel.”

Reportage: Gitte Van Hoyweghen en Katrien Van der Slycken
Bron: VRT

Nieuwsbrief Civitas Christiana

Comment 1 Standaard

Pro-life petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden

​Op 7 oktober hebben wij samen met de mensen van Stirezo (www.stirezo.nl) een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer voor de bescherming van het ongeboren leven. De katholieke pro-life beweging is bezig om met hernieuwde kracht campagne te voeren voor de bescherming van het leven en tegen een doodscultuur, wij beschouwen dit als een essentieel onderdeel van uw en onze missie.

​Als vertegenwoordigers van de Tweede Kamer waren aanwezig Mona Keijzer van het CDA, Kees van der Staaij van de SGP en Carla Dik van de ChristenUnie. De petitie werd voorgelezen en aangeboden door monseigneur De Jong van het Bisdom Roermond. Met name Kees van der Staaij voerde een vurig pleidooi voor het terugdringen van abortus en zegde ons zijn steun toe. Tijdens de manifestatie zijn al direct plannen gemaakt om samen te gaan werken met allerlei katholieke groepen om zo het pro-life werk te versterken. De volgende actie zal de Mars voor het Leven zijn in Den Haag, op 6 december,  het Hoogfeest van de H. Nicolaas. Schrijft u het alvast in uw agenda?

Red Zwarte Piet

De eerste campagne van Civitas Christiana is van start gegaan en roept veel reactie op. We voeren actie om Zwarte Piet te redden en dit traditionele christelijke feest te behouden zoals het is. Want Zwarte Piet ligt onder vuur. Ieder jaar wordt opnieuw geprobeerd om de traditie van Zwarte Piet als de bereidwillige helper van de H. Nicolaas kapot te maken. Een kleine groep zeurpieten is van plan Piet stap voor stap te veranderen. Uiteindelijk zal dit neerkomen op het verdwijnen van Zwarte Piet zoals u en ik hem uit onze kindertijd kennen. Gunt u deze rijke christelijke traditie aan uw kinderen en aan toekomstige generaties? Teken dan de petitie op www.zwartepiet2014.nl.

Schepping, evolutie en de crisis van het geloof

Op 14 en 15 november spreken heer Greg Clovis en Hugh Owen op de bijeenkomst van Civitas Christiana over het onderwerp schepping, evolutie en de crisis van het geloof. De heer Clovis is een softwareontwikkelaar en is de voorzitter van Family Life International in Engeland. Hij heeft vele lezingen gegeven over het wetenschappelijke bewijs voor de schepping. Hij zal de stelling verdedigen dat de evolutionaire hypothese onverenigbaar is met fundamentele wettenschappelijke wetten en het beschikbare wetenschappelijke bewijs. Uiteraard met gelegenheid voor vragen en kritiek.

De heer Owen is bekeerling en zoon van Sir David Owen, voormalig secretaris generaal van de  Internationale Planned Parenthood Federation. De heer Owen is de leider van het Kolbe Center voor bestudering van de schepping.

Daarnaast zal diaken Francisco Prior Claro een lezing houden over de vergeten geheimen van Fatima. Hij is als diaken gewijd in het bisdom Coimbra Portugal en is 29 jaar oud. Hij heeft een opleiding als seminarist genoten aan het bisschoppelijk seminarie van Leira en het Grootseminarie van Coimbra. Meldt u aan via info@civitaschristiana.nl.  Meer informatie over het programma in de bijlage.

Steun ons

Het beginnend werk van Civitas Christiana is mogelijk gemaakt door uw steun. Civitas Christiana is daarmee eigenlijk úw stichting, door de stichting te steunen komt u zelf op voor onze christelijke waarden. Dit kan echter alleen doorgaan en groeien door blijvende steun van donateurs. Help ons daarom en maak uw onontbeerlijke gift over op: NL38 ABNA 0426 8919 29 t.n.v. Stichting Civitas Christiana. Graag vermelden: Steun Civitas Christiana. Uw hulp is hard nodig!

Met vriendelijke groet,

Hugo Bos​

Namens Stichting Civitas Christiana

Kardinaal Eijk wil dat Kerk andere toon aanslaat, maar niet te anders

Leave a comment Standaard

Kardinaal Wim Eijk, de hoogste Nederlandse rk-geestelijke, is bereid om een andere toon aan te slaan over homoseksualiteit, echtscheiding en ongehuwd samenwonen. Maar die toon mag niet afwijken van de kerkleer.

Tijdens een persconferentie in Rome liet Eijk vrijdag weten dat hij zich rekent tot de ‘meerderheid’ die anders met zulke thema’s wil omgaan. Tegelijk waarschuwde hij voor ‘overspannen verwachtingen’ van paus Franciscus. Die zou niet uit zijn op grote veranderingen.

Van aanpassing van de leer is volgens Eijk absoluut geen sprake. Wel is de manier waarop de kerk die leer verkondigt voor verbetering vatbaar. “Een uitgebreide voorbereiding op het kerkelijk huwelijk, maar ook een permanente begeleiding vanuit de parochies na de trouwdatum, zouden we ook in Nederland moeten invoeren”, meent hij. “Veel huwelijken kunnen daarmee gered worden.”

De kardinaal neemt momenteel deel aan de synode over huwelijk en gezin, een buitengewone internationale bisschoppenvergadering. Het tussentijdse rapport over de synode constateerde maandag onder meer dat homoseksuelen ‘verlangen naar een kerk die hen verwelkomt’.

“Zijn onze gemeenschappen daartoe in staat?”, vatte het rapport de vragen van de bisschoppen samen. “Kunnen ze hun seksuele oriëntatie accepteren en op waarde schatten, zonder de katholieke leer geweld aan te doen?” De bisschoppen erkenden bovendien dat homo’s ‘mensen zijn met gaven en talenten die ze kunnen inzetten voor de christelijke gemeenschap’.

Progressieve katholieken en Vaticaankenners spraken direct van een mildere toon en mogelijk een nieuwe koers. Conservatieve geestelijken moeten daar niets van hebben. Zij wijzen nu op wat er niet gaat veranderen: de kerk blijft homoseksualiteit en echtscheiding afkeuren en homo’s en gescheidenen leven nog steeds ‘in zonde’.

Volgens Eijk hebben de meeste bisschoppen gewaarschuwd ‘dat we erg voorzichtig moeten zijn op dit punt’. “We moeten een pastorale zorg vinden die in staat is die mensen op een op het evangelie gebaseerd levenspad te brengen”, meent hij. Dat ‘levenspad’ komt ‘in hun geval’ neer op seksuele onthouding.

Een aantal conservatieve bisschoppen was zo ontevreden over de milde taal in het rapport dat ze zich keerden tegen de opsteller, een Hongaarse collega. De invloedrijke Amerikaanse kardinaal Raymond Burke sprak van ‘manipulatie van informatie’: in het rapport zou maar één visie aan bod komen, ten koste van de visies van andersdenkenden. Erg zorgwekkend, stelde Burke in een Italiaanse krant. “Veel bisschoppen willen geen opener koers, maar dat weet nu bijna niemand.”

Opmerkelijk was ook de felle reactie van kardinaal Gerhard Müller van de Congregatie voor de Geloofsleer, het hoogste theologische instituut in de kerk. Hij noemde het rapport volgens een Italiaanse krant ‘onwaardig, schandelijk en compleet onjuist’. Het Vaticaan haastte zich dinsdag te zeggen dat hij die uitspraken niet had gedaan en dat het rapport een werkdocument was, niet een uiteindelijke versie.

Donderdag kwam het zelfs met een nieuwe Engelse vertaling. Daarin staat niet langer dat homoseksuelen verlangen naar een kerk die hen ‘verwelkomt’, maar gaat het over een kerk die ‘voor homoseksuelen zorgt’ of ‘voorziet’ en hen ‘een plaats geeft in onze gemeenschappen’. Ook een passage over homorelaties is aangepast. Die spreekt niet meer over ‘waardevolle steun in het leven van de partners’, maar over ‘waardevolle steun in het leven van deze mensen’.

>>> Trouw.nl/Eijk-wil-dat-kerk-andere-toon-aanslaat-maar-niet-te-anders