Misverstand over synodaal tussenrapport rechtgezet

Standaard
Rome (RKK) 14 oktober 2014 – Het algemene secretariaat van de Bisschoppensynode beklemtoont dat het gisteren gepresenteerde synodale tussenrapport niet meer is dan een “werkdocument”. Dat heeft de persdienst van de Heilige Stoel vandaag laten weten.

De aanleiding voor het bericht is het misverstand dat het document, een zogeheten relatio post disceptationem (‘rapport na het debat’), het officiële standpunt van de Katholieke Kerk zou weergeven. Opvallend was voor veel media de toon waarop over homoseksuelen werd gesproken. Sommige media concludeerden zelfs dat het ‘Vaticaan milder over homo’s’ denkt. Een commentator sprak zelfs van een ‘pastorale aardbeving‘.

Het tussenrapport is opgesteld door de relator generalis oftewel de algemene synodale rapporteur. Dat is in deze ‘Buitengewone Assemblee van de Bisschoppensynode’ de Hongaarse kardinaal Peter Erdö. Het document is een samenvatting van de interventies en debatten tijdens de zogeheten algemene congregaties, die in de eerste week van de synode plaatsvonden.

De relatio post disceptationem wordt nu in kleine groepen van synodedeelnemers (bisschoppen, experts en auditoren) besproken. De resultaten van deze besprekingen worden overmorgen tijdens een plenaire vergadering gepresenteerd. De uiteindelijk boodschap van de synodevaders wordt op zaterdag aan de paus aangeboden.

Zondag wordt de synode plechtig afgesloten met een eucharistieviering op het Sint-Pietersplein. Voorafgaande aan de pontificale hoogmis verklaart paus Franciscus paus Paulus VI, de oprichter van de Bisschoppensynode, zalig.

>>>  http://www.rkk.nl/nieuws/misverstand_over_synodaal_tussenrapport_rechtgezet