Poolse aartsbisschop distantieert zich van synodaal tussenrapport

Standaard
  • Aartsbisschop Stanislaw Gadecki

    Aartsbisschop Stanislaw Gadecki, Aartsbisdom Poznan

Rome (RKK) 14 oktober 2014 – Aartsbisschop Stanislaw Gadecki van Poznan distantieert zich van het synodale tussenrapport dat gisteren door het presidium van de bisschoppensynode is gepresenteerd. Volgens de voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie druist de zogenoemde relatio post disceptiationem in tegen de leer van de heilige paus Johannes Paulus II.

Aartsbisschop Gadecki heeft de oproep van paus Franciscus ter harte genomen om openlijk over kwesties te spreken. Vandaar dat hij tegenover Radio Vaticana openlijk blijk geeft van zijn afkeuring van de teneur van het document dat deze week in kleine groepen synodedeelnemers wordt besproken. Volgens de Poolse kerkleider is hij niet de enige synodevader die er zo over denkt.

(..)
De voorzitter van de Poolse bisschoppenconferentie heeft ook zijn bedenkingen bij het begrip gradualiteit, dat geregeld in de relatio post disceptiationem opduikt. De opstellers van dit document spreken van de ‘wet van de trapsgewijsheid’ (Italiaans: legge della gradualità). Volgens Gadecki kan bijvoorbeeld ongehuwd samenwonen toch “niet voorgesteld worden als geleidelijke stap naar de weg tot heiligheid”.
De aartsbisschop van Poznan betreurt het dat de wezenlijke elementen van het huwelijkssacrament en het christelijke gezinsleven niet worden genoemd. “Het is interessanter wat het document verzwijgt dan wat het zegt. Natuurlijk kan men over bijzondere gevallen spreken, maar allereerst moeten we de waarheid presenteren! (..)

>>>  http://www.rkk.nl/nieuws/poolse_aartsbisschop_distantieert_zich_van_synodaal_tussenrapport