Is er leven na de geboorte ?

Leave a comment Standaard

'Er waren eens twee baby's in de baarmoeder van een moeder
De ene vroeg de ander; "Geloof jij in een leven na geboorte"?
De ander antwoordde: "Natuurlijk er moet iets zijn na geboorte"
Misschien zijn we hier om ons klaar te maken
voor wat we later zullen zijn
"Onzin", reageerde de ander. "Er is geen leven na geboorte,
wat zou dat leven moeten zijn"?
"Ik weet het niet, maar er zal meer licht zijn dan hier,
misschien lopen we met onze benen en eten we met onze mond"
De ander riep: "Dat is absurd!, lopen is onmogelijk en eten 
met onze mond, waanzin! De navelstreng zorgt voor voeding, 
leven na geboorte is onmogelijk, de navelstreng is te kort"
"Ik denk dat er iets is en misschien is het er anders dan hier,
De ander reageerde: "Niemand is ooit teruggekeerd van daar
Geboorte is het einde van het leven en na geboorte
is er niets anders dan donkerte en angst
en het brengt ons nergens" 
"We weten het niet", reageerde de ander
"Maar zeker zullen we moeder zien en zij zal voor ons zorgen"
"Moeder?? Geloof jij in moeder? Waar is ze nu?
"Ze is helemaal om ons heen, het is in haar waar wij leven,
zonder haar zou deze wereld er niet zijn"
"Ik zie haar niet, dan is het logisch dat ze niet bestaat"
Waar de ander op reageerde: 
"Soms als je in je stilte bent, dan kun je haar horen,
dan kun je haar ontvangen 
"Ik geloof dat er een realiteit is na geboorte
en wij zijn hier om onszelf klaar te maken voor die realiteit"...
(met dank aan Bron van Wijsheid)'
Er waren eens twee baby’s in de baarmoeder van een moeder
De ene vroeg de ander; “Geloof jij in een leven na geboorte”?
De ander antwoordde: “Natuurlijk er moet iets zijn na geboorte”
Misschien zijn we hier om ons klaar te maken
voor wat we later zullen zijn
“Onzin”, reageerde de ander. “Er is geen leven na geboorte,
wat zou dat leven moeten zijn”?
“Ik weet het niet, maar er zal meer licht zijn dan hier,
misschien lopen we met onze benen en eten we met onze mond”
De ander riep: “Dat is absurd!, lopen is onmogelijk en eten
met onze mond, waanzin! De navelstreng zorgt voor voeding,
leven na geboorte is onmogelijk, de navelstreng is te kort”
“Ik denk dat er iets is en misschien is het er anders dan hier,
De ander reageerde: “Niemand is ooit teruggekeerd van daar
Geboorte is het einde van het leven en na…

View original post 118 woorden meer

Priester Daniël Maes: Huiselijk nieuws: kinderen, de voorbode van de lente

Leave a comment Standaard

Mediawerkgroep Syrië

Goede Vrienden,

Hierbij weer wat nieuws uit de gemeenschap, uit Syrië en omstreken.

Van harte.

P. Daniel.

maesdaniel3@gmail.com

.

Huiselijk nieuws: kinderen, de voorbode van de lente

Ondanks alle vrijheid op seksueel gebied die nu in het Westen geforceerd en bijna obsessioneel wordt opgedrongen in de opvoeding, in het openbare leven en in heel de samenleving, heeft de mensheid nooit in iets anders een grotere vreugde gevonden dan in het zien opgroeien van kinderen. In deze oorlog zijn evenwel, de moeders en de kinderen juist de grootste slachtoffers. In de plannen van de hulpverlening werd daarom een nieuw initiatief genomen. Wanneer dit goed loopt kan het later uitgebreid worden.

De hulpverlening gebeurt meestal langs de gezinnen omdat die hier traditioneel nog altijd sterk zijn. Toch heeft de oorlog ook vele wonden geslagen in de gezinnen. Er zijn nu kinderen die omwille van een fysische of psychische handicap of omwille van…

View original post 1.967 woorden meer

Een banale brief – André-Jozef Léonard

Leave a comment Standaard

Een banale brief

Uit; Pastoralia, februari 2015, nummer 2.


In december waren sommige media ontroerd te vernemen dat ik op zes mei een brief zal schrijven aan de Heilige Vader om mijn taak van aartsbisschop van Mechelen-Brussel ter beschikking te stellen. Al die emoties waren totaal overbodig, want dit jaar zullen ongeveer honderd bisschoppen een gelijkaardige brief schrijven naar aanleiding van hun 75ste verjaardag, zoals dat voorzien is door het kerkelijk recht (can. 401 § 1). Het komt alleen de paus toe om dit ontslag te aanvaarden of te weigeren.

Omdat gewone nieuwsberichten niet interessant zijn voor de media, hebben sommigen die toekomstige brief willen interpreteren als een duidelijk teken van ontmoediging of teleurstelling of zelfs als de uitdrukking van onenigheid met paus Franciscus! Wat een verbeelding …

Sommige journalisten vroegen me of ik hoopte dat mijn mandaat enkele jaren zou verlengd worden, zoals dat voor aartsbisschoppen dikwijls het geval was onder de pontificaten van Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Ik heb geantwoord dat ik dat niet hoopte. De hoop van een christen en van een priester richt zich immers op iets veel belangrijkers dan de verlenging van zijn mandaat. Men heeft daaruit geconcludeerd dat ik niet hoop op een verlenging en dat ik onmiddellijk mijn ontslag wil krijgen. Alsof de zin ‘Ik hoop niet dat .. .’ synoniem is van ‘Ik hoop van niet .. .’. Welnu, de hoop van een christen en van een priester is niet zozeer om snel met pensioen te kunnen gaan dan wel om lang actief te blijven in zijn zending. Maar ik constateer dat media mensen niet echt uitblinken in logica, ook al hebben ze van taal en woorden hun beroep gemaakt …

Om kort te zijn: ik vraag aan mijn confraters en aan de gelovigen van het bisdom om zich niet te laten meeslepen in ongegronde veronderstellingen. Wat ik vooral hoop – in deze en in tal van andere kwesties – is dat de wil van God zich in mijn leven zou verwezenlijken en dat ik voldoende vrij zou zijn om met een gelijkmoedig hart de beslissing van de Heilige Vader, welke die ook zal zijn, te aanvaarden. De rest is onbeduidend en tijdverlies.

Op dat vlak apprecieer ik enorm de woorden van paus Franciscus die zijn confraters, kardinalen, bisschoppen en priesters eraan herinnert dat ze noch eeuwig noch onvervangbaar zijn, waarbij hij elke geest van carrièrisme en menselijke ambitie ontmoedigt bij bedienaren van de Heilige Kerk. Wie oren heeft hij luistere!

Tot slot: tot het ogenblik dat mijn ambt in Mechelen-Brussel zal eindigen, zal ik me met al mijn krachten inzetten voor mijn taak, met hetzelfde enthousiasme en dezelfde dankbaarheid als vandaag. En wanneer het ogenblik aanbreekt om van elkaar afscheid te nemen, zal ik mijn priesterschap – voor de tijd die me op deze aarde zal resten – met dezelfde ingesteldheid en dezelfde hoop beleven.
+ André-Jozef Léonard Aartsbisschop van Mechelen-Brussel


Watoto Africaans Kinderkoor op Reis 2015

Comment 1 Standaard

Kinderkoor Watoto Nederland: http://www.watotonederland.nl/


Oh What Love Dutch from Watoto on Vimeo.


1 John 3:1 says, “See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are.” In 2015, Watoto brings you the triumphant story of children who were once orphans. Through worship music, they share their journeys to redemption to demonstrate that God desires to be a loving father to all mankind. Check out the renown Watoto Children’s Choir in an all new production, ‘Oh What Love’, coming to a location near you, starting January 2015.Website:  Watoto.com/Choir


Hulpbisschop Den Bosch steunt petitie voor het gezin aan paus Franciscus

Leave a comment Standaard

Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch steunt de petitie ‘Red het Gezin’ aan paus Franciscus, die de katholieke lekenbewegingen voor traditie, gezin en bezit (TFP – Tradition, Family & Property) organiseert samen met andere bezorgde pro-life en gezinsorganisaties.

De ondertekenaars van de petitie vragen paus Franciscus het gezin te verdedigen bij de gezinssynode, die van 4 tot en met 25 oktober in het Vaticaan plaatsvindt.

‘De waarheid verdedigen’
Volgens TFP Student Action proberen “dissidente katholieke pressiegroepen – geholpen door de liberale media – koortsachtig vitale leer van de Kerk over huwelijk en gezin te ontmantelen bij de volgende synode over het gezin in Rome”. “In feite bombarderen zij de Heilige Vader en de synodevaders nu met berichten van opstand tegen de traditionele morele waarden waarin ze schreeuwen om ‘verandering, verandering, verandering’ in de Kerk. Op dit kritieke moment moeten we de waarheid verdedigen en de Heilige Vader vragen om de toekomst van het gezin te beschermen”, meldt de website van TFP Student Action.

Prominenten
De petitie is al ondertekend door meer dan honderd prominenten wereldwijd. Zo ondertekenden onder meer de Amerikaanse Republikeinse politicus Rick Santorum, kardinaal Burke en de Italiaanse kerkhistoricus Roberto de Mattei. Meer dan twintig pro-gezin organisaties wereldwijd ondersteunen de petitie met de bedoeling zoveel mogelijk handtekeningen op te halen voordat de gezinssynode begint. De petitie is tot dusver ruim 60.000 keer ondertekend.


>>>  www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/hulpbisschop-den-bosch…