Jezus is hinderlijk praktisch

Leave a comment Standaard

In de bisdomnieuwsbrief van Bisdom ’s-Hertogenbosch schrijft mgr. Mutsaerts op kenmerkende wijze over ons geloof. Tot slot maant hij ons om er met ons geloof voor de volle 100% voor te gaan!


Hoe nederig Jezus ook is, Hij maakt wel duidelijk dat Hij, en Hij alleen, “de weg, de waarheid, en het leven” is (Joh 14,6). Zoiets klinkt naar grootheidswaan, en zou het zijn als het niet waar zou zijn. Maar als je Jezus ergens niet van kunt beschuldigen, dan is het wel van megalomaan gedrag. Zijn leven is immers een leven van opoffering, dienstbaarheid en meer van dit soort termen, die je zelden bij RTL Boulevard tegenkomt.

Mgr. Mutsaerts (foto: Wim Koopman)Ondanks het feit dat Hij wel degelijk beweerde de Zoon van God te zijn, was het eveneens duidelijk dat Hij geen roem van mensen zocht. Kortom, een nederige God, zowaar een opmerkelijke paradox. Hij preekte niet een uurtje om zich vervolgens te laten toejuichen. Hij was constant in de weer en niet te beroerd om vuile handen te maken. Hij toonde onvermoeibaar zijn bezorgdheid voor mensen, ongeacht hun status of levenswijze. Hij genas zieken (meestal niet ‘en plein public’, maar ‘en petit comité’), nam tijd voor boeven en niet te vergeten voor gebed. Hij instrueerde zijn volgelingen hoe zijn volgeling te zijn. Hij was bovendien buitengewoon praktisch. Niemand ging na zijn toespraken met hoofdpijn naar huis omdat het zo ingewikkeld was.

Trouwens, de meeste geloofskwesties waar we ons het hoofd over breken, raken ons leven nauwelijks. De Drievuldigheidskwestie (één God in drie personen); de schepping (iets uit niets creëren); de wonderen van Jezus (hoe kan zoiets), het zijn allemaal dingen waar je eindeloos over kunt discussiëren, want wie snapt zoiets? Maar uiteindelijk zijn het geen zaken die je in een crisis doen belanden.

Het zijn juist de dingen die we maar al te goed begrijpen waar we ons druk over maken, die je echt bezig kunnen houden. Ik noem wat voorbeelden. Jezus zegt: zorg voor iedereen die je nodig heeft. Heb zelfs het beste voor met degenen die je naar het leven staan. Geef alles wat je hebt af aan arme tobbers die niks hebben en leef vervolgens zoals Ik. Aan het einde van ons leven wacht ons een eindexamen met heldere praktische vragen: ben je barmhartig geweest; ben je vergevingsgezind geweest, ja ook voor die lastpost; heb je geholpen waar je maar kon; ben je een echte naaste geweest voor al die mensen die je levenspad kruisten; ben je trouw geweest in het gebed en de sacramenten die je konden sterken om al die dingen te doen? Kortom, maak je niet druk over theoretische kwesties. Maak gewoon werk van je geloof.

O ja, er komt nog iets bij. Lauwe types vindt Jezus maar niks. ‘Ik ben wel katholiek, maar niet fanatiek’ vindt Jezus maar een slogan van niks. Hij wil niet dat we lauw zijn, dat we maar een beetje goedbedoeld aanmodderen. Nee, zegt Hij: ga er voor de volle honderd procent voor! Voor de liefhebbers verwijs ik naar Markus 8,34 en Matteüs 10,39. Ondanks deze zware eis, trok Jezus veel volk. Niet omdat Hij een agressief koopman was. Hij dwong niemand, maar deed ook niet zelfs het minste water bij de wijn, om mensen maar over te halen. Hij maakt het ook al niet aantrekkelijk om Hem te volgen, je moest immers letterlijk alles achter je laten en geen enkel probleem uit de weg gaan, ook al kostte het je leven. Wat er zoal van je verlangd wordt? Daar zitten weinig hersenkrakers tussen. Niemand kan als excuus opvoeren dat het allemaal niet zo duidelijk is en je om die reden maar even wacht tot het misschien ooit wel duidelijk wordt. Het is eenvoudig dit: volg Zijn voorbeeld na. Dat is het. Daar is niets onbegrijpelijks aan. Jezus is hinderlijk praktisch.

Om het waar te maken is natuurlijk weer een ander verhaal.

Hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts

>>> www.katholiekgezin.nl/

Als atheïst heb je een groot geloof nodig

Leave a comment Standaard

Op de website van Bisdom Den Bosch heeft Mgr. Mutsaerts een artikel geplaatst over atheïsme. De hulpbisschop maakt op heldere en toegankelijke wijze duidelijk dat geloof redelijk is.


Er wordt in de media een merkwaardige discussie gevoerd over geloof en rede. Zelfs de erudiete Arnon Grunberg merkt plompverloren op dat elke geloof gebaseerd is op een illusie. Hoe weet hij dat? Een ieder die probeert te bewijzen dat zijn geloof ‘waar’ is, verkeert in dwaling: het bovennatuurlijke laat zich niet bewijzen door het natuurlijke. Ons verstand is er niet toe uitgerust. Het tegendeel geldt evenzeer. Elke poging het bestaan van God te ontkennen op rationele gronden is eveneens vruchteloos. Als ik op mijn broodrooster Sky Radio niet kan ontvangen wil dat niet zeggen dat de zender niet in de lucht is en evenmin dat mijn broodrooster niet goed functioneert. Het is eenvoudigweg niet toegerust voor deze taak. Dit klinkt wel heel erg simpel om de discussie te duiden, maar uit de wetenschap kun je nu eenmaal geen theologisch standpunt afleiden.

Mgr. Mutsaerts

Lees hier verder…


Catholic Bishops Conference of the Philippines: Marriage is Between a Man and a Woman

Leave a comment Standaard

Ter info

Veritas Vincit: The Truth Shall Prevail

In the wake of the U.S. Supreme Court’s decision to legalize “gay marriages”, Archbishop Soc Villegas, President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, issued a statement reiterating the Church’s opposition to “gay marriages”. Below is the statement:

“The Church continues to maintain what it has always taught. Marriage is a permanent union of man and woman, in the complementarity of the sexes and the mutual fulfillment that the union of a man and a woman bring into the loftiness of the matrimonial bond. If there is an undeniable difference between man and woman, there is also an undeniable difference between the permanent union of a man and a woman.

“This is the way the Church has always read Sacred Scriptures. This is the way it has lived its faith, inspired by the Holy Spirit, in that living normative fount called Sacred Tradition. We will continue to teach…

View original post 149 woorden meer

Brief hulpbisschop De Jong over abortus

Leave a comment Standaard

Stirezo

Stichting Recht Zonder Onderscheid
Pastoor Rabouplein 5
6564 BP H. LANDSTICHTING
Nijmegen, 28 september 2010

Geacht parlementslid,

Afgelopen dinsdag 21 september heeft Hare Majesteit de koningin de troonrede uitgesproken, waarmee het demissionair kabinet de plannen voor het komend parlementair jaar bekend gemaakt heeft. Helaas werd er opnieuw geen melding gemaakt van het feit dat in Nederland jaarlijks meer dan 30.000 kinderen in de moederschoot worden vermoord. Inmiddels is sinds de invoering van de Wet afbreking zwangerschap op 1 mei 1981 inmiddels bijna een miljoen mensen de toegang tot Nederland definitief ontzegd, ja ze hebben het daglicht niet eens mogen zien. Aan de discriminatie van onschuldige mensen, waarvan de eigen moeder zegt dat ze voor een probleem gaan zorgen, wordt geen einde gemaakt. In plaats van hulpverlening wordt voor de doodstraf gekozen. Hoe is het mogelijk dat we – terecht – veel aandacht geven aan het vinden van vermoorde baby’s, als…

View original post 428 woorden meer

Two Leading Prelates: Catholics Must Protect Family, Faith

Leave a comment Standaard

“Do not be afraid of the Goliath of our times, that is, the new worldwide anti-Christian ideology. The fire of Divine love and the Holy Ghost’s gift of fortitude will make us able to conquer the Goliath of our times…”

Veritas Vincit: The Truth Shall Prevail

May 29, 2015 (from ChurchMilitant.com) – Two leading prelates are decrying a global culture that’s hostile to Christians and the family.

Bishop Athanasius Schneider of Astana, Kazakhstan, in his homily on Pentecost, warned of a “new worldwide neo-Marxist ideology” attacking faithful Christians, and the family especially.

Today, there are families, young people, priests and bishops who, in order to remain faithful to God’s commandments, are often marginalized, ridiculed and persecuted by the dictatorial power of the new worldwide neo-Marxist ideology of gender, and the cult of the earth and the climate. Moreover, there are also families, young people, priests, seminarians and even bishops who are marginalized and ridiculed, sometimes even in the ecclesiastical domain, because of their fidelity to the integrity of the Catholic Faith, and to Divine Worship according to the tradition of the Apostles and of our ancestors.

He continued:

In our time, the natural family…

View original post 425 woorden meer

Nieuwe Poolse president Duda redt H. Communie van ontheiliging tijdens openluchtmis

Leave a comment Standaard

door  KN/FR

De nieuwe Poolse president Duda, met in zijn handen het AllerheiligsteDe nieuwe Poolse president Duda, met in zijn handen het Allerheiligste – Screenshot YouTube


De nieuwe Poolse president Andrzej Duda (43) heeft onlangs tijdens een openluchtmis in Warschau het Lichaam van Christus, in de gedaante van een geconsacreerde hostie, gered van ontheiliging.

Dat is te zien in onderstaand filmpje dat maandag op internet verscheen.

De heilige Mis vond plaats op 3 mei, de dag waarop Polen jaarlijks zijn Dag van de Grondwet viert, ter nagedachtenis aan de onafhankelijkheidsstrijd aan het eind van de achttiende eeuw.

Tijdens de uitreiking van de Heilige Communie ziet de knielende Duda dat er een geconsacreerde hostie uit de kelk van een priester op de grond waait en wegrolt.

Duda bedenkt zich geen moment en staat direct op om het Allerheiligste op te rapen. Vervolgens geeft hij de heilige communie op een eerbiedige wijze aan kardinaal Nycz op het altaar.

De nieuwe Poolse president, die met Pinksteren werd gekozen, staat bekend als praktiserend katholiek.

Direct na zijn verkiezing begaf hij zich naar het nationale heiligdom en bedevaartsoord Czestochova, om openlijk op de knieën de Zwarte Madonna ‘Koningin van Polen’ om voorspraak en hulp te vragen bij de vervulling van zijn ambt.