Charlie Charlie Challenge

Comment 1 Standaard

charlie-charlie-challenge-challenge-espritGeesten oproepen? – door Pastoor A. Penne
“Vorige week belde mij een bezorgde moeder. Haar kinderen gingen met de Chiro op kamp. Daar hadden ze blijkbaar geesten zitten oproepen. Ze sprak er al met enkelen bezorgd over en die vonden dat het maar moest kunnen, een onschuldig spelletje dat vele jongeren deden. Het is inderdaad iets wat ik al lang hoor: glaasje draaien, iets met een bord met ja en nee erop. Het verhaal wat deze jongeren deden, “Bloody Mary”, lijkt me een extreme vorm, zeker volgens internet. Nu was haar dochter, en ook haar vriendinnetje, heel onrustig en konden ze nog moeilijk slapen na dat Chiroavontuur. Ze vroeg me wat ik er van dacht.
Het christelijk geloof en zeker de Rooms-Katholieke Kerk is daar altijd zeer duidelijk in geweest: niet doen ! Nee, God en de Kerk willen ons niet het plezier ontnemen van zo een schijnbaar onschuldig spelletje maar God en de Kerk willen ons beschermen. In de Catechismus van de Katholieke Kerk lezen we duidelijk in nr. 2116: “Men moet alle vormen van waarzeggerij verwerpen: een beroep doen op de Satan of op demonen, het oproepen van geesten van overledenen of andere praktijken, waarvan ten onrechte wordt aangenomen dat zij de toekomst ontsluieren…Het gebruiken van mediums verraden alle het verlangen, macht te krijgen over de tijd, de geschiedenis en uiteindelijk over de mensen en eveneens een verlangen verborgen machten voor zich te winnen. Dit alles is in strijd met de eerbied en het respect, vermengd met liefdevolle vrees, die wij aan God alleen verschuldigd zijn.”
Ik las ergens op een internetforum: “Je laat je in met een andere wereld dan waarvoor jij bestemd en geschapen bent. Jezus noemt het de duisternis, waarin waarheid leugen wordt, respect uitbuiting, en vrijheid slavernij. God verbiedt het omdat Hij wil dat je vrij blijft en niet gebonden wordt.” De Bijbel is daar ook heel duidelijk in, bijvoorbeeld in Deuteronomium 18,10-12: “Het mag bij u niet voorkomen, dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet heeft de Heer uw God een afschuw”. En in Jeremia 29,8-9 lezen wij: “Laat u niet misleiden door de profeten en waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn Naam om leugens te verkondigen; Ik heb hen niet gezonden”.
Toen ik hierover het een en ander las, vond ik nog het beste geformuleerd deze raad: “Veel jongeren houden zich bezig met het oproepen van geesten en zien het als een onschuldig spelletje. De Bijbel waarschuwt duidelijk voor dergelijke praktijken. In de geestelijke wereld is een machtsstrijd gaande tussen God en Satan. Door het oproepen van geesten stel je jezelf bloot aan geestelijke krachten, die bezit van je kunnen nemen. Misschien merk je in het begin er niet zoveel van, maar geleidelijk aan kan de duivel je in zijn greep nemen. Een van zijn tactieken is juist om mensen te doen laten geloven dat het oproepen van geesten niet gevaarlijk is. Hou je verre van deze praktijken zou ik je willen adviseren! Richt je hart op God in plaats van bezig te zijn met occulte zaken. Vertrouw op God en je zult merken dat je dan pas echt in volledige vrijheid leeft.”
In de loop der jaren ben ik verschillende mensen tegen gekomen die na het beoefenen van dergelijke “spelletjes” een onrust over zich hadden. Kon ik er iets aan doen ? Ik heb telkens met hen gebeden, ze hebben het gebiecht en de Heer nam het zo van hen af. Trouw aan de Heer blijven in gebed en in de Sacramenten geeft ons de nodige kracht om alles wat ons onrustig en bevreesd maakt te weerstaan”. 

Een interessant artikel vond ik hier: http://www.huisvanbelle.nl/charlie-charlie-challenge/ :

Charlie Charlie Challenge

Afgelopen dagen is er op social media veel verschenen over het oproepen van de geest Charlie Charlie en we ontvingen van jullie ook vragen hierover. Reden voor ons om er een blogje aan te wijden!

Wat is de Charlie Charlie Challenge?

De challenge is over komen waaien uit Amerika en is geïnspireerd op Ouijabord. Een bord dat al honderden jaren geleden door waarzeggers werd gebruikt. Het idee is dat je op een papier vier vakken maakt door twee potloden als een kruis over elkaar te leggen. Op het papier staan zowel links als rechts de woorden ‘ja’ en ‘nee’. Vervolgens stel je vragen aan de geest Charlie, die volgens de verhalen een Mexicaanse geest zou zijn. Als het contact maken ‘lukt’, gaat het potlood draaien richting ja of nee en is dat het antwoord. Hiervan is tot nu toe geen bewijs. We horen van jullie dat dit spel gespeeld wordt op school en dat er lampen gaan flikkeren en deuren op slot gaan. Dit zijn met name verhalen die jullie weer van anderen horen. Er zijn wel filmpjes op YouTube te vinden waarin jongeren dit doen en waarin je ook het potlood ziet bewegen. Maar de vraag is dan of er niet geblazen of op een andere manier gemanipuleerd wordt.

Hiermee zeggen wij niet dat het niet bestaat. Wij geloven in God en in de Bijbel en in de Bijbel wordt gesproken over een andere wereld. Een geestenwereld. Wij als Huis van Belle vinden het heel belangrijk dat je je eigen mening vormt en helpen je daarbij. In dit geval willen we je onze mening geven: begin er niet aan of stop ermee. Waarom? Van de andere geestenwereld is bekend dat ze op je reageren als jij je daarvoor openstelt. Je hoeft in principe niet bang te zijn voor geesten of demonen als jij je niet openstelt. Je wordt niet zomaar aangevallen en in Jezus’ naam en bescherming mag je je veilig weten. Maar door mee te doen aan dit soort spelletjes, kun je de poort openzetten naar die andere wereld. Willen we je hiermee bang maken? Helemaal niet. God heeft macht over hemel en aarde, en ook over de andere wereld. De invloed van deze geesten kan verbroken worden.

We hebben een aantal vragen gesteld aan Robert Doornenbal, docent Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede en gespecialiseerd in occultisme (dat is een verzamelnaam waar dingen zoals dit onder vallen), je leest hieronder zijn antwoorden:

Bestaan geesten als Carlie echt?

Ja, geesten bestaan. Dat zegt de Bijbel ook heel duidelijk. Tegelijk klinkt er de waarschuwing: laat je niet in met geesten, maar richt jezelf op God. Hij is ook een (G)geest, maar wel van een heel andere orde. Hij is de Schepper van de hele werkelijkheid, zowel materieel als geestelijk. En Hij is licht en waarheid, terwijl de geestenwereld vol zit met duisternis en leugens.

Kunnen wij ze echt oproepen?

Het is mogelijk om contact te maken met de geestenwereld, dat klopt. Je kunt bijvoorbeeld een geest vragen om een boodschap door te geven. Dat gebeurt bij het zogeheten ‘glaasje draaien’, en ook bij een ouija bord. Dat heeft niet altijd effect, maar vaak genoeg wel. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit bij de Charlie Charlie Challenge ook het geval is; daarvoor weet ik er te weinig vanaf. Maar het zou kunnen dat sommige jongeren hierdoor echt contact maken met een geest.

Waarom zou je dat doen?

Het is spannend, en het lijkt geen kwaad te kunnen verder. Er zijn genoeg jongeren die zeggen: ik geloof niet in geesten, maar ik doe wel gewoon mee met dit ‘spelletje’. Wat ook kan meespelen, is een behoefte aan kennis of macht. Dus dat je iets wilt weten wat je niet op een andere manier te weten kan komen. (In de Bijbel heet dat ‘waarzeggerij’.) Of dat je wilt iets bewerken in de realiteit, macht uitoefenen. (De Bijbel noemt dat ‘toverij’.)

En waarom kun je het beter niet doen?

Om twee redenen. (1) Je weet niet wat je ‘binnenhaalt’. Er bestaan kwaadaardige geesten die sterker zijn dan wij mensen. In het begin kan het onschuldig lijken, maar een geest kan iemand in zijn macht krijgen. (2) God heeft het verboden, en dat heeft Hij gedaan om ons te beschermen. Deze reden moet eigenlijk afdoende zijn!

Er wordt gezegd dat je hiermee de poort naar demonen opent. Hoe kan dat, wat gebeurt er dan?

Demonen zijn kwaardaardige geestelijke machten. Normaal gesproken kunnen die niet zomaar invloed op je uitoefenen. Maar als je ze zelf uitnodigt (of oproept), dan wel. Dan geef je ze toestemming om iets te doen – dat wordt bedoeld met ‘de poort openen’. Wat er dan vaak gebeurt – vroeg of laat – is dat geesten je angst aanjagen. Jongeren krijgen ineens nachtmerries, dwanggedachten, negatieve gedachten en gevoelens, etc. In zo’n geval is het goed de actie van het oproepen van geesten naar God toe te belijden als zonde. Daarna kan de invloed van de geesten in de Naam van Jezus worden beëindigd. Dat is het goede nieuws!

– See more at: http://www.huisvanbelle.nl/charlie-charlie-challenge/#sthash.wsoRdV9S.dpuf

Een gedachte over “Charlie Charlie Challenge

  1. Jezus Christus is de waarheid het licht en het leven via veritas vita GOD hij die is vader zoon en heilige geest verlos ons van het kwade heilig en zuivere moeder maria help ons heilige Michael met uw licht verlicht ons met uw vleugels bescherm ons met uw zwaard verdedig ons behoed ons voor het vuur van de hel breng alle zielen naar de hemel geloof bloemetje s van de hemel en bid voor elkaar aan onze lieve vrouw van altijd durende bijstand God zegent en bewaar u +++

    Like

Reacties zijn gesloten.