Kardinaal Sarah: ‘afgoderij westerse vrijheid en islamitisch fundamentalisme bedreigen gezin’

Standaard

door  KN

Kardinaal Sarah

 Volgens kardinaal Robert Sarah zijn “de afgoderij van de westerse vrijheid en het islamitisch fundamentalisme”, “de twee belangrijkste bedreigingen voor het gezin”.

Dat zei de kardinaal vorige week op de gezinssynode, meldt National Catholic Register.

‘Apocalyptische beesten’

Volgens de kardinaal zijn onder meer de genderideologie en terreurgroepIslamitische Staat (IS) uitingen van dit “atheïstisch secularisme en religieus fanatisme”.

“Ze zijn bijna als twee apocalyptische beesten”, vergelijkbaar met “het nazisme en communisme”, aldus Sarah.

De genderideologie is de idee dat verschillen tussen man en vrouw niet aangeboren zijn, maar cultureel bepaald worden. Voorvechters van deze ideologie menen dat elk mens naast zijn biologische geslacht ook nog een sociaal geslacht heeft, waarvoor hij/zij vrij kan kiezen.

Kardinaal Sarah staat niet alleen in zijn kritiek op de genderideologie. Eerder dit jaar vergeleek paus Franciscus de ideologie met kernwapens, Hitler en Mussolini.

‘Homohuwelijk’

“Islamitische bloedbaden en libertaire eisen strijden regelmatig om de voorpagina van de kranten”, zei kardinaal Sarah verwijzend naar 26 juni, de dag waarop zogeheten ‘ramadan-terroristen’ terreuraanslagen in Frankrijk, Koeweit, Somalië en Tunesië pleegden en het Hooggerechtshof in Amerika het ‘homohuwelijk’ legaliseerde.

‘Seksuele slavernij, kindhuwelijken’

Kardinaal Sarah: “vanuit deze twee radicaliseringen komen de twee belangrijkste bedreigingen voor het gezin: zijn subjectivistische desintegratie in het geseculariseerde Westen door snelle en eenvoudige echtscheiding, abortus, ‘homohuwelijk’, euthanasie, enzovoorts. Aan de andere kant, het pseudo-gezin van de geïdeologiseerde islam die polygamie, vrouwelijke onderdanigheid, seksuele slavernij, kindhuwelijken, enzovoorts, legitimeert.”

Als voorbeelden van deze twee bedreigingen noemde hij onder meer de radicaal feministische groep Femen, de LGBT-lobby, abortusorganisatie Planned Parenthood en de islamitische terreurgroepen al-Qaeda, IS en Boko Haram.

‘Demonische oorsprong’

Volgens kardinaal Sarah zijn er “verschillende aanwijzingen” die aantonen dat deze twee bedreigingen “dezelfde demonische oorsprong” hebben.

“In tegenstelling tot de Geest van Waarheid die gemeenschap bevordert in verscheidenheid (perichoresis), moedigen deze verwardheid (homogamie), of ondergeschiktheid (polygamie) aan. Bovendien eisen ze een universeel en totalitair bewind, zijn gewelddadig intolerant, vernietigers van gezinnen, maatschappijen en de Kerk, en zijn openlijk antichristelijk”, aldus Sarah.

‘Nazisme en communisme’

“We strijden niet tegen wezens van vlees en bloed”, vervolgde Sarah. “We moeten inclusief en gastvrij zijn voor al dat menselijk is; maar wat van de vijand komt, kan en moet niet worden opgenomen. Men kan zich niet verenigen met Christus en Belial (demon, vorst der duisternis – red.). Wat nazi-fascisme en communisme in de twintigste eeuw waren, zijn westerse homoseksualiteit, abortus ideologieën en islamitisch fanatisme vandaag de dag.”

‘Verkondig schoonheid van het gezin zonder angst’

Kardinaal Sarah riep de deelnemers aan de gezinssynode op “de schoonheid van monogamie en het gezin” te verkondigen en te dienen.

“Geconfronteerd met deze twee dodelijke en ongekende uitdagingen (homogamie en polygamie) moet de Kerk een ware ‘openbaring van het gezin’ promoten. We moeten de waarheid verkondigen zonder angst, dat wil zeggen het plan van God, dat is monogamie in echtelijke liefde die openstaat voor het leven”, aldus kardinaal Sarah.

>>www.katholieknieuwsblad.nl