Dr. Anca Maria Cernea: ‘Synode, volg niet de wereld, maar God!

Standaard
door  KN
Dr. Anca Maria Cernea: "Er is een continuïteit van Lenins seksuele revolutie naar de gender-ideologie."Dr. Anca Maria Cernea: “Er is een continuïteit van Lenins seksuele revolutie naar de gender-ideologie.”

 

Dr. Anca-Maria Cernea, arts en voorzitster van de Vereniging van Katholieke Artsen in Boekarest, hield vrijdag de volgende voordracht voor paus Franciscus en de gezinssynode:

“Uwe Heiligheid, synodevaders, broeders en zuster, ik vertegenwoordig de Vereniging van Katholieke Artsen in Boekarest.

Ik ben van de Roemeense Grieks-katholieke Kerk.
Mijn vader was een christelijke politieke leider, die door de communisten zeventien jaar werd gevangen gezet. Mijn ouders waren verloofd, maar hun bruiloft vond pas zeventien jaar later plaats.
Mijn moeder wachtte al die jaren op mijn vader, hoewel ze niet eens wist of hij nog leefde. Ze zijn heldhaftig trouw geweest aan God en aan hun verbintenis.
Hun voorbeeld laat zien dat Gods genade vreselijke sociale omstandigheden en materiële armoede kan overwinnen.”

“Wij, als katholieke artsen die opkomen voor het leven en het gezin, kunnen zien dat dit allereerst een geestelijke strijd is.
Materiële armoede en consumentisme zijn niet de hoofdoorzaak van de gezinscrisis.
De hoofdoorzaak van de seksuele en culturele revolutie is ideologisch.
Onze Lieve Vrouw van Fatima heeft gezegd dat Ruslands dwalingen over heel de wereld verspreid zouden worden.
Het werd eerst gedaan in een gewelddadige vorm, klassiek marxisme, door tientallen miljoenen mensen om te brengen.
Momenteel wordt het veelal gedaan via cultureel marxisme. Er is een continuïteit van Lenins seksuele revolutie via Gramsci en de Frankfurter Schule naar de hedendaagse homorechten en genderideologie.”

“Klassiek marxisme verbeeldde zich de samenleving opnieuw in te richten door de gewelddadige inbeslagneming van eigendom.
Nu gaat de revolutie dieper; zij pretendeert het gezin, de seksuele identiteit en de menselijk natuur te herdefiniëren,
Deze ideologie noemt zichzelf progressief. Maar het is niets anders dan het oude aanbod van de slang aan de mens om te heersen, God te vervangen en het heil hier voor elkaar te krijgen, in deze wereld.
Het is een dwaling van religieuze aard, het is gnosticisme.”

“Het is de taak van herders om dit te onderkennen en de kudde te waarschuwen tegen dit gevaar.
‘Zoekt gij dus eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.’
De opdracht van de Kerk is zielen te redden. Het kwaad komt in deze wereld uit de zonde. Niet uit inkomensongelijkheid of ‘klimaatverandering’.
De oplossing is: evangeliseren. Bekering.
Niet aldoor toenemende overheidsbemoeienis. Niet een wereldregering. Dit zijn vandaag de belangrijke factoren die cultureel marxisme aan onze landen opleggen in de vorm van bevolkingsbeheersing, reproductieve rechten, homorechten, gender-onderricht enzovoorts.
Wat de wereld vandaag nodig heeft is geen inperking van vrijheid, maar echte vrijheid, bevrijding van de zonde. Verlossing.”

“Onze (Roemeense) Kerk werd onderdrukt door de Sovjet-bezetting. Maar géén van onze twaalf bisschoppen verried hun verbondenheid met de H. Vader. Onze Kerk overleefde dankzij de vastberadenheid van onze bisschoppen en hun voorbeeld in het weerstaan van gevangenschap en terreur.
Onze bisschoppen vroegen van de gemeenschap om niet de wereld te volgen. Niet om samen te werken met de communisten.
Nu hebben we nodig dat Rome tot de wereld zegt: “Berouw uw zonden en wend u tot God want het Koninkrijk der Hemelen is nabij”.

“Niet alleen wij, de katholieke leken, maar ook veel christelijke orthodoxen bidden bezorgd voor deze synode. Omdat zoals zij zeggen, als de katholieke Kerk toegeeft aan de geest van de wereld, wordt het voor alle andere christenen heel moeilijk om die nog te weerstaan.”

>>www.katholieknieuwsblad.nl