Maria Sieler und die Erneuerung des Priestertums

Leave a comment Standaard

Optimist tot in de kist

I. Maria Sieler und die Erneuerung des Priestertums

In den Jahren ihrer Jugend führte Maria Sieler (geboren am 3. Februar 1899 in Winterdorf, etwa 30 km östlich von Graz) ein intensives, teilweise mystisches Gebetsleben, ohne sich bewußt zu sein, daß der Herr seine besonderen Absichten mit ihr habe. Erst als sie zur vollkommenen Hingabe an Ihn gelangt war, ließ Er sie erkennen, daß Er eine allgemeine Erneuerung der Kirche vor Augen habe und zu diesem Zweck bei der Erneuerung der Priester beginnen wolle, und dazu solle sie Ihm Werkzeug sein. Worin aber ihr Anteil bei der Erneuerung der Priester bestehen solle, erkannte sie erst im Laufe der Jahre, hauptsächlich erst in ihrer römischen Zeit.

Das allgemeine Ziel des Herrn gibt sie mit folgenden Worten an: “Jesus will abermals menschliches Tun und Wollen gebrauchen, um in seiner Menschheit der Kirche nahe zu kommen. Zuerst soll sein Leben langsam erlebt werden in…

View original post 2.758 woorden meer

Vorwort Bischof Dr. Rudolf Graber ‘ERNEUERUNG DER KIRCHE – MARIA SIELER’

Leave a comment Standaard

Optimist tot in de kist


ERNEUERUNG DER KIRCHE – MARIA SIELER – LEBEN UND SENDUNG

22. NOVEMBER 2014

Vorwort von Bischof Dr. Rudolf Graber

Die innere Geschichte der Kirche folgt neben dem großen Endziel der Wiederkunft Christi einer Unzahl von Teilzielen, die nach Ort und Zeit verschieden sind. Wenn wir den Blick nur auf unser Jahrhundert werfen, so steht am Anfang die Auseinandersetzung mit dem Modernismus, dann der Christkönigsgedanke mit der Katholischen Aktion, das Konzil, und alles wiederum unterbaut vom marianischen Gedanken. Ein Moment aber dürfen wir nicht vergessen: Es ist das Priestertum. Nahezu alle Päpste dieser Zeit haben zum Priestertum Stellung genommen, entweder von sich aus, oder angeregt durch heiligmäßige Personen, die zum Teil eigene Gemeinschaften gründeten zur Vertiefung des priesterlichen Lebens; zum Teil von oben zur Mystik des Priestertums angeregt wurden.

An der Spitze steht die kleine hl. Theresia vom Kinde Jesu, deren Mission für die Priester eigentlich erst heute in dieser Krisis der…

View original post 795 woorden meer

Aartsbisschop Angelo Becciu: ‘We hebben een meer gemeenschappelijke Kerk nodig’

Comment 1 Standaard

Opmerking vooraf

De eerste veranderingen worden snel verwacht. Met een ‘zoetheid’ en met gepassioneerde woorden omtrent de nood aan een verenigde wereld – om aan iedereen liefde en verdraagzaamheid te verkondigen – zullen we in het grootste bedrog worden meegesleurd. Velen zullen zijn gechoqueerd door het tempo waarmee de Kerk de seculiere wereld zal lijken te omhelzen.

In wat zal worden gezien als de vernieuwing van de Katholieke Kerk, is dit wat je zal worden voorgesteld: de promotie van inclusieve congregaties gecombineerd, in een zogeheten christelijk-verenigde kerk. De uiterlijke kenmerken kunnen, aanvankelijk, dezelfde lijken, maar dat is wat je wordt verondersteld te zien. Langzaamaan zul je de Heilige Schrift niet meer herkennen, als nieuwe woorden, nieuwe zinnen en andere vernieuwingen met betrekking tot de Sacramenten je zullen worden voorgesteld. Er zal paniek heersen onder de trouwe, loyale en brave priesters, die zullen zijn gealarmeerd door het nieuwe gedachtegoed, dat in de Kerk zal worden verwelkomd, als men een nieuw type van alternatief modernisme zal introduceren. Het zal door het vrijmetselaarsnetwerk zijn, hetgeen zich al in iedere hoek van de Katholieke Kerk bevindt,  door regeringen en de media, dat deze gruwel zal worden voorgesteld als een grootse vernieuwing. Dit is het begin van het einde. Jezus’ Tegenwoordigheid zal subtiel worden verband, in de nieuwe ceremonies van de Missen.

Kerkelijke vrijmetselarij kan nu in de hoogste toppen van Gods Heilige Kerk op aarde worden teruggevonden. Heel weldra zal ze haar nieuwe liturgie introduceren, welke zal zijn tegengesteld aan Gods Meest Heilige Wil. Ontworpen door de vijanden van God, en vermomd als een aanpassing om aan politieke machten tegemoet te komen, zal ze zo snel worden geïntroduceerd, dat velen in de Kerk erover verbaasd zullen zijn. Het zal hen veel leed berokkenen, om van zo’n gruwel getuige te moeten zijn, maar de stemmen van de trouwe dienaren zullen niet publiekelijk worden gehoord. Zij, de vrijmetselaars, zullen controleren hoe over deze liturgie zal worden nagedacht. Iedere tegenspraak zal worden ontkend en opzij geschoven. Als excuus zal worden gebruikt dat de Kerk nieuwe, jonge zielen moet rekruteren, zielen die van de Kerk waren weggevallen. Door een seculiere wereld aan te spreken, zullen ze zeggen dat ze meer zielen kunnen bekeren. Hoe bedrieglijk deze gruwel zal zijn, en hoeveel mensen zullen vallen voor de leugens, die velen van de Waarheid zullen wegleiden.


Volgens een Italiaanse aartsbisschop moet de Kerk meer gemeenschappelijk worden. Mgr. Angelo Becciu zegt in een interview met de Italiaanse krant La Stampa dat er in de Kerk vooral nood is aan barmhartigheid. Hervormingen komen volgens de Italiaan op de tweede plaats.

“Toen de paus me vertelde dat hij het jubileum zou aankondigen, leek hij vreugdevol, zo blij, want hij was en is zich bewust van het feit dat hij de wereld een unieke kans aanbiedt. Het is Gods barmhartigheid. En toen, het feit dat hij koos voor de verschillende heilige deuren… dat bewijst dat de paus iedereen graag heeft – iedereen! Hij wil iedereen de kans geven om te profiteren van het heilige jaar. Hij maakt zich geen zorgen over de grote groepen van pelgrims die naar Rome komen, waar hij zich zorgen om maakt, is dat iedereen de kans moet krijgen om Gods goedheid en Zijn barmhartige liefde te ervaren. Toen de paus die heilige deur opende, die simpele deur van een simpele kathedraal, het was bijna een roeping, een vraag aan God om vrede te verlenen aan Zijn mensen, zij hebben het recht om in vrede te leven, en niet om schaakstukken te zijn in machtsspelletjes die door buitenlandse grootmachten worden gespeeld”, zegt Becciu.

“We hopen dat, na de twee synodes, we de hele Kerk kunnen aanspreken, maar het is niet gemakkelijk. Het is niet gemakkelijk om de synodale boodschappen te verspreiden en ze in de praktijk om te zetten. Maar er is veel bereidheid. We moeten het idee en de mentaliteit van een hiërarchische Kerk achter ons laten, en ons toespitsen op het idee van een meer gemeenschappelijke Kerk, waarbij het hiërarchische aspect evenwichtig wordt afgewisseld met een gemeenschappelijk aspect.  De paus zou graag hebben dat iedere geestelijke een zin voor verantwoordelijkheid voelt, als het aankomt op beslissingen maken, of de opstelling van documenten. Wat de Curie betreft, is Franciscus vastberaden om haar te hervormen. Hij is vastberaden en werkt redelijk snel. Het zou de paus tezelfdertijd wel benadelen als we zouden stellen dat zijn enige bezorgdheid de hervorming van de Curie is. Zijn aandacht gaat uit naar de hele wereld, en er zijn nog veel andere problemen… Zelfs achter onze deur wordt het duidelijk aan hoeveel evangelisatie er nood is. Christelijkheid neemt af, zo snel, en de kerkelijke waarden zijn almaar minder belangrijk, mensen willen er niet meer over horen spreken. Dit alles baart de paus zorgen! Ook de christenen die overal ter wereld worden vervolgd. Ja, we zouden aandacht moeten besteden aan de hervorming van de Curie, maar laat ons minder aandacht aan onszelf besteden, en naar de wereld kijken, Gods woord moet dringend worden verspreid.”

Bron: www.lastampa.it
Foto: ANSA


 

Raad van Kardinalen pleit voor decentralisatie

Leave a comment Standaard
raadvankardinalen

SS.Francesco – Incontro con i Cardinali Consiglieri – (Copyright L’OSSERVATORE ROMANO – Servizio Fotografico – photo@ossrom.va)


Vooropmerking

De slechte vrijmetselaars hebben in de voorbije twee jaar veel veranderingen gepland, voor Gods Kerk. Weldra zullen hun plannen, die al onder de hoogste rangen in de Kerk bekend zijn, bekend worden gemaakt. Ze zullen zeggen dat de Katholieke Kerk ‘gemoderniseerd’ wordt in de huidige liberale, nieuwe en vooruitstrevende maatschappij. De vrijmetselarij binnen de Kerk zal er alles aan doen om diegenen te vervolgen die zich niet aan deze te menselijke, heidense en nieuwe wereldreligie onderwerpen.

Zij die zeggen dat de Kerk haar imago moet oppoetsen, haar doctrine moet vernieuwen en die zeggen dat, door haar te vernieuwen, weten ook dat “diegenen die zeggen dat ze gezonde Leer volgen, maar nieuwe wetten willen, om daden te vergoelijken, die zondig zijn in Gods Oog, die zijn niet meer van Christus!” Diegenen echter die naar veranderingen verlangen, om te worden bejubeld door de seculiere wereld, zullen tevreden zijn. Zij zullen daarmee een valse doctrine, niet van God komend, willen volgen. Zovele mensen zullen de aangepaste leer toejuichen – en Jezus aan de kant schuiven – met vreugde in hun harten. Dan, als de missers duidelijk worden, zullen de goedwillende priesters en bisschoppen niet meer weten wat ze moeten doen…

Alle slechte daden zullen worden goedgepraat met het excuus dat de oude Kerk wordt vernieuwd… en velen zullen zijn gechoqueerd door het tempo waarmee de Kerk de seculiere wereld zal lijken te omhelzen.

Deze nieuwe kerk zal aanvankelijk worden beschouwd als een nieuwe wind, door velen die verandering verlangen. Dan zal het duidelijk worden dat ze alleen Gods Wetten wil veranderen, om zo hun zondevolle leven te rechtvaardigen. Zo’n kerk zal het geloof verliezen!


 

De 9-hoofdige Raad van Kardinalen, een pauselijk adviesorgaan, pleit voor een verdeling van de kerkelijke macht. Dat schrijft de Italiaanse krant La Stampa.

Volgens de krant zouden de kardinalen besloten hebben om tijdens hun volgende vergadering, die plaatsheeft in februari, na te denken over decentralisatie (ofwel; machtsverschuiving). “De Raad van Kardinalen zal nadenken over een toespraak die Franciscus gaf in oktober, hij pleitte toen voor een ‘gezonde decentralisatie’ in de Kerk”, schrijft La Stampa.

Paus Francuscus zijn toespraak omtrent familiale thema’s dateert van 17 oktober. “In zijn speech, ijverde Franciscus voor een meer ‘synodale’ Kerk, die luistert naar mensen, op elk niveau”, luidt het. De paus zou in zijn toespraak nog hebben geopperd dat de invloed van bisschoppen op verschillende religieuze vraagstukken, overal ter wereld, niet kan worden vervangen. “De paus liet blijken dat hij op de hoogte was van de nood aan ‘gezonde decentralisatie.'”

De Raad van Kardinalen stelt nu dat Franciscus’s gedachtegoed in de praktijk moet worden uitgevoerd, en dat ook de Curie moet worden hervormd. De volgende vergaderingen vinden plaats op 8 en 9 februari. Volgens kardinaal George Pell wordt ook gewerkt aan een nieuw economisch bestuursorgaan. Er zou ook worden nagedacht over een nieuwe raad, die toeziet op de thema’s vrede, gerechtigheid en migratie.

Zetelen in de Raad van Kardinalen: kardinalen Pell, Marx, Parolin, Maradiaga, Bertello, Errázuriz Ossa, Gracias, Monsengwo Pasinya en O’Malley.

Bron: www.lastampa.it
Foto: news.va

Mgr. Schneider over het slotrapport van de Gezinssynode

Leave a comment Standaard

Een achterdeur naar een neo-mozaïsche praktijk in het Slotrapport van de Synode

“In zijn brief aan paus Damasus schilderde de heilige Basilius een realistisch beeld van de leerstelllige verwarring die veroorzaakt werd door geestelijken die lege compromissen zochten en een aanpassing aan de geest van de wereld in zijn tijd: “De tradities zijn buiten spel gezet; de leuzen van de vernieuwers zijn bij de Kerken in zwang; mensen zijn tegenwoordig eerder bedenkers van sluwe systemen dan theologen; de wijsheid van deze wereld wint de hoogste prijzen en heeft de glorie van het kruis verworpen. De ouderen klagen wanneer zij het heden vergelijken met het verleden. We moeten medelijden hebben met de jongeren want zij weten niet wat men van hen afgenomen heeft” (Ep. 90, 2).”

De 14de Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode (4-25 oktober 2015), die gewijd was aan het thema “De roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van deze tijd”, heeft een Slotrapport uitgebracht met enkele pastorale voorstellen ter beoordeling van de paus. Het document zelf is slechts van raadgevende aard en bezit geen formele magisteriële (van het leergezag) waarde.

Reeds tijdens de Synode verschenen de echte nieuwe leerlingen van Mozes en de nieuwe Farizeeën, die in de nrs 84-86 van het Slotrapport een achterdeur openden of dreigende tijdbommen legden voor…

Lees verder…