Raad van Kardinalen pleit voor decentralisatie

Standaard
raadvankardinalen

SS.Francesco – Incontro con i Cardinali Consiglieri – (Copyright L’OSSERVATORE ROMANO – Servizio Fotografico – photo@ossrom.va)


Vooropmerking

De slechte vrijmetselaars hebben in de voorbije twee jaar veel veranderingen gepland, voor Gods Kerk. Weldra zullen hun plannen, die al onder de hoogste rangen in de Kerk bekend zijn, bekend worden gemaakt. Ze zullen zeggen dat de Katholieke Kerk ‘gemoderniseerd’ wordt in de huidige liberale, nieuwe en vooruitstrevende maatschappij. De vrijmetselarij binnen de Kerk zal er alles aan doen om diegenen te vervolgen die zich niet aan deze te menselijke, heidense en nieuwe wereldreligie onderwerpen.

Zij die zeggen dat de Kerk haar imago moet oppoetsen, haar doctrine moet vernieuwen en die zeggen dat, door haar te vernieuwen, weten ook dat “diegenen die zeggen dat ze gezonde Leer volgen, maar nieuwe wetten willen, om daden te vergoelijken, die zondig zijn in Gods Oog, die zijn niet meer van Christus!” Diegenen echter die naar veranderingen verlangen, om te worden bejubeld door de seculiere wereld, zullen tevreden zijn. Zij zullen daarmee een valse doctrine, niet van God komend, willen volgen. Zovele mensen zullen de aangepaste leer toejuichen – en Jezus aan de kant schuiven – met vreugde in hun harten. Dan, als de missers duidelijk worden, zullen de goedwillende priesters en bisschoppen niet meer weten wat ze moeten doen…

Alle slechte daden zullen worden goedgepraat met het excuus dat de oude Kerk wordt vernieuwd… en velen zullen zijn gechoqueerd door het tempo waarmee de Kerk de seculiere wereld zal lijken te omhelzen.

Deze nieuwe kerk zal aanvankelijk worden beschouwd als een nieuwe wind, door velen die verandering verlangen. Dan zal het duidelijk worden dat ze alleen Gods Wetten wil veranderen, om zo hun zondevolle leven te rechtvaardigen. Zo’n kerk zal het geloof verliezen!


 

De 9-hoofdige Raad van Kardinalen, een pauselijk adviesorgaan, pleit voor een verdeling van de kerkelijke macht. Dat schrijft de Italiaanse krant La Stampa.

Volgens de krant zouden de kardinalen besloten hebben om tijdens hun volgende vergadering, die plaatsheeft in februari, na te denken over decentralisatie (ofwel; machtsverschuiving). “De Raad van Kardinalen zal nadenken over een toespraak die Franciscus gaf in oktober, hij pleitte toen voor een ‘gezonde decentralisatie’ in de Kerk”, schrijft La Stampa.

Paus Francuscus zijn toespraak omtrent familiale thema’s dateert van 17 oktober. “In zijn speech, ijverde Franciscus voor een meer ‘synodale’ Kerk, die luistert naar mensen, op elk niveau”, luidt het. De paus zou in zijn toespraak nog hebben geopperd dat de invloed van bisschoppen op verschillende religieuze vraagstukken, overal ter wereld, niet kan worden vervangen. “De paus liet blijken dat hij op de hoogte was van de nood aan ‘gezonde decentralisatie.'”

De Raad van Kardinalen stelt nu dat Franciscus’s gedachtegoed in de praktijk moet worden uitgevoerd, en dat ook de Curie moet worden hervormd. De volgende vergaderingen vinden plaats op 8 en 9 februari. Volgens kardinaal George Pell wordt ook gewerkt aan een nieuw economisch bestuursorgaan. Er zou ook worden nagedacht over een nieuwe raad, die toeziet op de thema’s vrede, gerechtigheid en migratie.

Zetelen in de Raad van Kardinalen: kardinalen Pell, Marx, Parolin, Maradiaga, Bertello, Errázuriz Ossa, Gracias, Monsengwo Pasinya en O’Malley.

Bron: www.lastampa.it
Foto: news.va