Paus Benedictus doorbreekt de stilte en zegt dat de Kerk in een tweezijdige diepe crisis is

Comment 1 Standaard

Op 16 maart 2016 gaf zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI een interview met Avvenire, de dagelijkse krant van de Italiaanse bisschoppenconferentie, waarin hij sprak van een “tweezijdige diepe crisis” die de Kerk onder ogen moet zien in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concilie.

Paus Benedictus herinnert ons aan de vroegere onbetwistbare Katholieke overtuiging van de mogelijkheid van het verlies van eeuwige verlossing, of dat mensen naar de hel gaan: ” De missionarissen van de 16de eeuw waren ervan overtuigd dat de ongedoopte persoon voor altijd verloren was. Na het Tweede Vaticaans Concilie werd deze overtuiging definitief achterwege gelaten. Het resultaat was een tweezijdige, diepe crisis. Zonder deze aandacht voor de verlossing, verliest het Geloof z’n fundering.”

Hij sprak ook van een “diepgaande evolutie van het Dogma”, met respect voor het Dogma dat er geen verlossing is buiten de Kerk. De beweerde verandering van dogma heeft in de ogen van Benedictus geleid tot een verlies van de missionaire geestdrift – “elke motivatie voor een toekomstige missionaire inzet werd verwijderd.”

Paus Benedictus stelt de prangende vraag die oprees na deze tastbare verandering van houding in de Kerk: “Waarom zou je moeten trachten mensen te overtuigen om het Christelijk geloof aan te nemen als ze zelfs gered kunnen worden zonder geloof?”

Hij verwierp het concept van “een anonieme Christen”, voorgesteld door Karl Rahner (die beweerde dat mensen in hun onderbewustzijn de genade van Christus kunnen hebben aangenomen en aldus gered worden, zonder zich ooit werkelijk bekeerd te hebben), alsook de gedachte dat alle religies even waardevol zijn en evenveel helpen om eeuwig leven te bekomen.

“Zelfs nog minder aanvaardbaar is de oplossing die voorgesteld wordt door pluralistische theorieën over religie, waarbij aller religies, elk op z’n eigen manier, manieren van verlossing zouden kunnen zijn, en die op deze manier gelijkwaardig moeten beschouwd worden in hun uitwerking.”

Met betrekking tot de relatie van de mens t.o.v. de technologie en t.o.v. liefde, herinnert Paus Benedictus ons aan het belang van menselijke affectie, zeggende dat de mens nog altijd in zijn hart verlangt dat de Barmhartige Samaritaan te hulp komt. “In de hardheid van de wereld van technologie – waarin gevoelens niet meer tellen – groeit de hoop voor een reddende liefde, een liefde die vrij en genereus zou moeten worden gegeven.”

Over de Kerk zei hij nog: “De Kerk heeft zichzelf niet gemaakt, ze was gecreëerd door God en ze wordt continu gevormd door Hem. Dit vindt uiting in de Sacramenten, en boven al in die van het Doopsel: Ik ga de Kerk niet binnen op een bureaucratische manier, maar met de hulp van dit Sacrament.” Hij zei ook da we altijd genade en vergeving nodig hebben.

Bronnen:  https://www.lifesitenews.com/news/pope-emeritus-benedict-says-church-is-now-facing-a-two-sided-deep-crisis & http://restkerk.net/


UPDATE 22-3-2-16:

Wat Benedictus precies gezegd heeft in het interview met Servais

In enkele citaten uit het spraakmakende interview van Benedictus XVI met de Belgische jezuïet Servais waren precisie en zin voor nuance soms ver zoek.

Eerder van de week werd de tekst gepubliceerd van een uitzonderlijk interview dat paus emeritus Benedictus XVI heeft gegeven aan de Belgische jezuïet Jacques Servais. Op het internet circuleren nogal wat suggestieve citaten, vooral dan in verband met wat Benedictus gezegd zou hebben over de gevolgen van Vaticanum II. En zoals dat wel vaker het geval is met dat soort citaten (en hun vertaling) zijn precisie en zin voor nuance soms heel ver te zoeken. Nikolaas Sintobin, een Vlaamse confrater van Jacques Servais, maakte daarom zelf een vertaling van de betreffende paragrafen.

Alle vragen worden hiermee zeker niet weggenomen, geeft Nikolaas Sintobin toe. Maar Benedictus geeft mijns inziens heel duidelijk aan dat de crisis waarin het christendom zich vandaag bevindt, zijn oorsprong al in het begin van de 16de eeuw vindt en dat wat gebeurd is op het Tweede Vaticaanse Concilie daarvan gewoon het logische verlengstuk is. En dat geldt net zo goed voor het almaar duidelijker worden van het gratuite karakter van het christelijke geloof.

Wat Benedictus XVI gezegd heeft

Het staat buiten kijf dat we op dit punt te maken hebben met een diepgaande evolutie van het dogma. De kerkvaders en de theologen uit de middeleeuwen konden nog denken dat, ten gronde, de hele mensheid katholiek was geworden en dat het heidendom alleen nog maar bestond in grensgebieden. De ontdekking van de Nieuwe Wereld en het begin van de moderniteit veranderde deze perspectieven op radicale wijze. In de tweede helft van de vorige eeuw werd uitdrukkelijk het inzicht verwoord dat het niet kan zijn dat God alle ongedoopten verloren laat gaan en dat een zuiver natuurlijk geluk voor hen geen echt antwoord is op de vraag van het menselijke bestaan. Zo het waar is dat de grote missionarissen uit de 16de eeuw nog steeds ervan overtuigd waren dat wie niet gedoopt was voor altijd verloren was – en dit verklaart hun missionaire engagement – werd deze overtuiging na het Tweede Vaticaans Concilie in de katholieke Kerk uiteindelijk losgelaten.

Het gevolg hiervan was een diepe, dubbele crisis. Aan de ene kant lijkt dit elke motivatie voor een toekomstig missionair engagement weg te nemen. Waarom zou je nog proberen mensen ervan te overtuigen om het christelijke geloof aan te nemen als ze ook zonder dit geloof gered kunnen worden? Maar ook voor christenen diende zich een probleem aan: het verplichte karakter van het geloof en zijn wijze van leven werd onzeker en problematisch. Indien er mensen zijn die zichzelf kunnen redden op andere manieren, dan is het niet duidelijk, in de uiteindelijke analyse, waarom de christen zelf gebonden is aan de vereisten van het christelijke geloof en moraal. Als geloof en redding niet langer van elkaar afhankelijk zijn, wordt het geloof zelf zonder motief.

Lees verder op: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/wat-benedictus-precies-gezegd-heeft-het-interview-met-servais#sthash.7PXC0U4W.dpuf


 

 

Een gedachte over “Paus Benedictus doorbreekt de stilte en zegt dat de Kerk in een tweezijdige diepe crisis is

  1. Ik denk dat zich nu alles gaat ontvouwen van Fatima en Medjugorje. De kerk is in tweespalt en vooral het huwelijk ligt onder vuur. En dan op 23 september dat grote teken van de Vrouwe met 12 sterren. Je kan er nu echt niet meer omheen.

    Like

Reacties zijn gesloten.