Pater Daniel: Hoe wetenschappelijk en professioneel de massamanipulatie werkt

Leave a comment Standaard

imageVrijdag  20 mei 2016

Wetenschappelijk uitgewerkte leugens

De berichtgeving over Aleppo in gans de Atlantische pers is het zoveelste beschamend voorbeeld van leugen en manipulatie. Dr. Nabil Antaki uit Aleppo geeft op dit ogenblik in Parijs enkele voordrachten om dit onrecht aan te klagen en de mensen wakker te schudden. “Médecins sans frontières” (artsen zonder grenzen) doen ongetwijfeld veel goed werk, maar met hun gewild gemanipuleerde berichten over de gebombardeerde hospitalen in Aleppo zijn ze tegemoet gekomen aan hun broodheren en verdienen ten volle de naam van “menteurs sans frontières” (leugenaars zonder grenzen) (Brandon Turbeville, Alep: L’histoire des deux hôpiteaux, mondialisation.ca, 16 mei 2016).

De bedoeling is alle schuld geven aan Syrië en Rusland zodat de echte misdaden vanuit het westen gewoon kunnen verder gaan. Daarbij wordt meteen de ware ellende toegedekt, die o.m. ook voortkomt uit de economische sancties. Heel het leven en werken van de  bevolking wordt hierdoor verlamd. Zelfs de ngo’s kunnen voor hun eigen medewerkers in Syrië geen geld overmaken omwille van de sancties. De maronitische aartsbisschop van Aleppo, Joseph Tobje zegt het zo tegen de Europese politici: “als ge nog een klein beetje menselijkheid hebt, heft ge de sancties tegen Syrië op”.

Neen, het gaat niet om enkele onnauwkeurigheden in de media. Er is een wetenschappelijk uitgebouwd systeem waardoor de aartsleugenaar of de vader van de leugen wereldwijd mensen met drogredenen kan misleiden. In het Engelse ministerie van buitenlandse zaken werd in 1914 een bureau opgericht voor oorlogspropaganda (“Wellington House”). Grote schrijvers werden betaald om verzonnen misdaden van de tegenstrever te schrijven, die door kunstenaars werden uitgebeeld en door de pers verspreid. Onder  president Woodrow Wilson wordt in 1917  het “Committee on Public Information” gesticht. Het is de periode van de “storytelling”: psychologen en journalisten worden aangeworven om extravagante verhalen te verzinnen. Hieruit is de moderne propaganda gegroeid die tracht een algemene opinie te vormen. Door telkens leugens te herhalen wordt een gedacht gevormd in de algemene opinie, zodat het individu geen invloed meer heeft. En Jozef Goebbels, de minister van propaganda van het nazisme wist al dat het gemakkelijker was een monsterleugen  aan de massa over te brengen dan een kleine  leugen.  Zo konden de VS, UK, Israël, Qatar en Saoedi-Arabië destijds zelfs de inspecteurs van de UNO overtuigen dat Irak met massavernietigingswapens klaar stond om de halve wereld aan te vallen. De internationale pers nam dit gewoon over. Zo werden ook voor Libië en Syrië de nodige leugens voorbereid waardoor de openbare opinie de vernietiging van die landen blijft steunen. (Thierry Meyssan, Les techniques de la propagande militaire moderne, réseau voltaire, 16 mei 2016).

Laten we dus zorgen dat we geen massamens of robot worden maar gelovigen met een persoonlijke geweten en een verantwoordelijkheid, die zich niet laten misbruiken, maar moedig weerstand bieden.

www.maryakub.net


 

 

 

 

 

 

 

Nigeria: 1.3 miljoen christenen op de vlucht voor Boko Haram

Leave a comment Standaard
nigeria_2244366bEen Nigeriaanse bisschop maakt zich ernstige zorgen over de christenvervolging in Nigeria. Mgr. Joseph Bagobiri sprak in New York de Verenigde Naties toe en spoorde ze aan om het geweld in het land te stoppen.

Ruim 1.3 miljoen christenen zijn op de vlucht in Nigeria. Ze zoeken vooral bescherming tegen de islamitische terreurgroepering Boko Haram. Tussen 2006 en 2014 werden pakweg 11.500 Nigeriaanse christenen vermoord. 13.000 kerken in het land werden vernietigd of verlaten. “Christelijke gemeenschappen in voornamelijk christelijke staten worden door moslimnomaden geviseerd”, zegt Bagobiri. “Er is sprake van een invasie in de oorspronkelijke landen van christenen en minderheden. In steden als Agatu, Gwantu en Manchok nemen de aanvallen een genocidaal karakter aan. Er worden iedere nacht gemiddeld 225 mensen vermoord.”

Bron: thebreakingtimes.com
Foto: via telegraph.co.uk
Vertaling: Restkerk.net

Poetin waarschuwt NAVO: ‘Blijf uit onze buurlanden’

Leave a comment Standaard

De president van Rusland heeft de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie opnieuw op de vingers getikt. Vladimir Poetin waarschuwt de NAVO dat de aanwezigheid van luchtafweerraketten in buurlanden als Polen zullen worden “vergolden.”

Poetin was vrijdag in Griekenland toen hij de bedreigingen aan het adres van de NAVO uitte. “Als gisteren in die gebieden in Roemenië mensen gewoonweg niet wisten wat het betekent om het mikpunt te vormen, dan zullen we vandaag gedwongen zijn om bepaalde maatregelen te treffen om zo onze veiligheid te garanderen. Hetzelfde geldt voor Polen. We zullen wachten tot Polen actie onderneemt. Wij zullen geen actie ondernemen tot op het moment dat we raketten zien in gebieden die aan het onze grenzen.”

De NAVO reageerde al en noemt de uitspraken van Poetin “onverantwoord.” Een woordvoerster stelt: “De dreigementen van Rusland zijn onverantwoord en ongerechtvaardigd. Rusland weet goed genoeg dat ons verdedigingssysteem verdedigend is en dat het niet is ontworpen of opgesteld tegen Rusland.”

Vandaag had al een ontmoeting plaats tussen de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, en de Poolse president.
Bron: http://edition.cnn.com/2016/05/28/europe/putin-threatens-romania/index.html
Foto: via Sputniknews.com
Vertaling: Restkerk.net

Nederland zegt ja tegen gekweekte embryo’s en plofkippen!

Leave a comment Standaard

Irma Schiffers schrijft... (Dutch/English)

Met onze regering -zowel de huidige als de voorgaande- kunnen de Nederlandse waarden, ja ja de ethiek, nu echt regelrecht naar de afvalverwerking. Het is tenenkrommend en misselijkmakend!  Menselijke embryo’s mogen -zo werd vrijdag bekend gemaakt- in ons land  in een laboratorium gekweekt worden voor onderzoek. Weer een stapje dichter bij het transhumanisme waar ik onlangs uitgebreid over schreef, terwijl niemand het door schijnt te hebben. Alle multinationals en ‘foute wetenschappers’ krijgen een volledig mandaat en áls er al instituten zijn die ze moeten controleren blijken ze meestal zo corrupt te zijn als een gemiddeld maffiakartel. Dus wat er verder gebeurt met die kunstmatig gekweekte wezens zal nooit iemand te weten komen.

En dan de plofkippen waar we als volk zo sterk tegen hebben gestreden, die komen nu letterlijk via de achterdeur die wagenwijd plofkipopenstaat tussen Veenendaal en Oekraïne opnieuw op ons bord terecht. Misschien kunnen we, als we…

View original post 706 woorden meer

De Schepping

Leave a comment Standaard

DE SCHEPPING


Bewerking door pastoor Geudens, 25 mei 2016. Uittreksel uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen – Website: Legioen Kleine Zielen.

LKZ


Het bestaan van het heelal kan niet op een bevredigende manier worden uitgelegd door de rede alleen. De grootste genieën uit de Oudheid zijn tot het besef gekomen van een eerste universele oorzaak van het bestaan van alle levende wezens, van de beweging en de orde, maar niet van een schepping die in wezen vrij is en die de volmaakte goddelijke onveranderlijkheid niet beroert.

Reeds in de eerste regel van het boek Genesis, openbaart God zich als de Schepper van alle dingen: “In het begin schiep God hemel en aarde.” Hoe indrukwekkend is de plechtige bevestiging van een waarheid, die de mens niet uit zichzelf heeft kunnen achterhalen!

De Boodschap van het Barmhartig Hart van Jezus aan de Kleine Zielen bevat een aantal uitspraken die uitwijden over het Bijbelse gegeven, die het mysterie onaangetast laten en die het menselijk verstand altijd zullen blijven aanspreken.

De fragmenten die wij ontlenen aan de Boodschap kunnen gegroepeerd worden onder drie titels:

1.God is Schepper
2.De teleurstellende houding van de mens tegenover deze waarheid
3.Wat de Schepper van ons verwacht

 

 1.God is Schepper 

1.1. “Ik ben de Schepper van al wat bestaat”. 7.6.66 
”Ik ben de grootmeester van het geschapene en het ongeschapene.” 26.l.70 
De schepping, het gezamenlijke werk van de drie goddelijke Personen, wordt aan de Vader toegeschreven, “oorsprong zonder oorsprong”.
“… de hemelse Vader, Schepper van al wat beslaat.” 31.1.67 
Hij heeft alles gemaakt uit het niets, dat wil zeggen dat alle schepsels per definitie uit niets ontstaan zijn of, als men wil, vanuit het niets.
“Ik maak uit niets. Uit niets heb Ik de wereld geschapen.“ 10.10.66 

1.2. God schept uit Liefde
God is Liefde. Zo kunnen zijn werken, te beginnen met de schepping, er slechts zijn door de Liefde.
“Het mysterie van de schepping schuilt in de liefde van een God voor een mensheid die Hij naar zijn beeld geschapen heeft.” 6.9.67 
”Bedenkt hoezeer ge door uw Schepper wordt bemind.” 24.6.66 
“Maar zie, uw Schepper is bezield door liefde voor u. Hij schenkt u het leven.” 25.8.6
“Eens heeft God in zijn vurige liefde de wereld geschapen om aan die liefde een reden van bestaan te verlenen.” 7.9.72 
Laten we elkaar goed begrijpen: het gaat hier om een liefde die voorbestemd is om met zijn schepsels gedeeld te worden. Maar in God die uit vrije wil schept, rechtvaardigt deze Liefde zich uit zichzelf en zij heeft geen andere bestaansreden dan zichzelf.
”Koester grote eerbied voor al wat leeft. Want Ik ben de Schepper van al wat bestaat.“ 7.6.66
“De goddelijke liefde weerspiegelt in elke mens de Liefde en de goedheid van de Schepper.” 23.7.66 
“In de persoon van mijn welbeminde Zoon heb Ik u willen ontmoeten, u mensen die Ik heb geschapen en tot leven gewekt in mijn Liefde.” 20.5.68 

1.3. God schept voor zijn Liefde
“Ik heb de mensheid niet geschapen voor zichzelf maar wel om mijnentwil.” 4.8.68 
“Ik heb de mens niet geschapen voor zijn genot op deze wereld, maar wel om de hemelse glorie te verwerven door de liefde die hij Mij hier beneden heeft getoond.” 4.8.68 
“De mens vernietigt de mens die Ik geschapen heb VOOR MIJ.” 23.6.68 

1.4. God schept de mens naar Zijn beeld en naar dat van zijn veelgeliefde Zoon.
De schoonheid van de mens, die de schoonheid van elke zichtbare schepping overtreft, komt door zijn geestelijke ziel, vooral wanneer deze gesierd wordt door de genade:
“Schoonheid die Ik niet voor Mij alleen houden kan en die Ik graag vol tederheid uitstort op deze zozeer gezegende ziel, tot ze het levende evenbeeld wordt van haar Schepper”. 19.12.66 

In dit verband moeten we zeker dat mooie fragment vermelden van de brief van de H. Paulus aan de Romeinen waarin hij verklaart dat zij zijn “bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon” (Rom. 8,29) en waarvan de volgende zin uit de Boodschap de echo is:
”Ge werdt geschapen naar het beeld van de Geliefde Zoon en uw hart naar het beeld van zijn Hart. Ge zijt gemaakt om te beminnen.” 10.2.67 

 

2.De teleurstellende houding van de mens

2.1. Zijn ondankbaarheid
”Deze wereld heeft niet opgehouden haar Schepper te ontgoochelen. Thans is de maat vol en als de wereld zich niet bekeert zal ze terugkeren tot het niets waaruit Ik haar heb doen ontstaan.” 7.9.72 
Er is hier geen sprake van de vernietiging van de onsterfelijke ziel, die bestemd is voor de hemelse zaligheid of de verdoemenis, maar van een toestand die uiteindelijk erger zou zijn dan het niets.
“Verlangen naar de Hemel is zeldzaam, gehoorzaamheid is een ijdel begrip. Ik, de God van liefde, Ik heb aan mijn schepselen gehoorzaamd; deze schepselen zelf zijn ongehoorzaam aan hun God en met bitterheid ben Ik getuige van de ontaarding van de geesten en van de harten.” 16.8.72 
”In naam van de gerechtigheid en van het recht waarop zij zich beroepen, vermoorden ze ongestraft het werk van de Schepper in zijn schepsel, vermoorden ze het kleine wezentje in de schoot van zijn moeder.” 18.7.73 

2.2. De gevolgen
“Bij velen is het besef van goed en kwaad uitgeroeid. En het gevolg van die jammerlijke toestand? Leed en bitterheid wacht degenen die gefaald hebben in de taak die de Schepper hun toewees, namelijk de gezonde opvoeding van de kinderen. Leed en bitterheid om de afwijzende houding en de onverschilligheid van hen die zij op de arm hebben gedragen en die zij zien ontglippen omdat hun liefde slechts een ik-zuchtige liefde was, zonder de grondslag die de levenskracht waarborgt. Terwijl zij meenden te beminnen, bewerkten ze hun ongeluk.” 22.5.73 

Een ernstige waarschuwing aan de ouders die vandaag de dag veel moeite moeten doen om hun kinderen te beschermen tegen de verderfelijke invloeden van de wereld, de school en de media.

 

3.Wat de Schepper van ons verwacht. 

3.1. Onze dankbaarheid
“Uw hart weze een en al liefde en erkentelijkheid tot meerdere eer en glorie van uw Schepper.” 18.8.70

3.2. Onze liefde
“(De mens is) het wezen dat zij (de Liefde) heeft geschapen om lief te hebben en dat door zijn eigen schuld alleen maar ontrouw en ondankbaar kan zijn.” 4.9.71 
“Lieve vriendin, stort uw hart uit in het Mijne. Bezing de liefde van uw Schepper en zijn Schoonheid. Geloof dat ik u liefheb.” 15.7.66 
“Als ge niet genoeg liefde schenkt aan de mensen rondom u, dan mist ge het doel dat door uw Schepper bepaald werd.” 4.7.73 
“Ge zijt gemaakt om te beminnen.” 10.2.67 
“De Schepper geeft. Het schepsel ontvangt om te geven.” 22.11.66 

3.3 Onze vereniging (met onze Schepper)
“De jeugd van het hart bestaat in een liefdevolle opmerkzaamheid voor de Schepper van alle goed.”1.7.75 
“De wereld moet het bewijs krijgen dat de ziel in de moeilijkste situaties één kan zijn en moet zijn met haar Schepper.” 11.5.67 
Allerlei beproevingen moeten deze eenheid niet in de weg staan; integendeel! Nooit is God dichter bij ons dan wanneer we lijden.
“Er is een lijden van de volgelingen van het kruis, gewenst lijden, liefdevol aanvaard voor de zonden van de wereld. Nobel lijden, dat de ziel op niet te verwoorden wijze met haar Schepper verenigt.” 30.11.66 
Het doel van ons bestaan is de vereniging met onze Schepper die gesublimeerd al worden in de hemelse glorie en slechts door de Liefde bereikt kan worden. Een typische eigenschap van de goddelijke Liefde bestaat er nu juist in dat er voortdurend contact is tussen onze ziel en zijn Maker.

Wanneer we zo het doel verwezenlijken waartoe Hij ons geschapen heeft, verschaffen wij Hem een onuitsprekelijke vreugde, waarvoor de beloning evenredig al zijn met de liefde die wij Hem betoond hebben, want “de Schepper kan niet onderdoen voor zijn schepsel.” 31.3.67 

De mens behoort zichzelf niet toe, want hij heeft zichzelf niet geschapen. Daarom mag hij niet vergeten dat de Schepper alle rechten op hem heelt. Als hij dit respecteert, zal hij zelf recht hebben op een geluk dat hij niet kan vermoeden, voornamelijk omdat het elke verbeelding en de hoogste verlangens van het menselijk hart te boven gaat: “Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben” (l Kor. 2,9).


Uit; De gedachten van Jezus’ Hart, R. Jaouen C.M., Uittreksels uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen, blz. 40-42.