Pater Daniel: Hoe wetenschappelijk en professioneel de massamanipulatie werkt

Standaard

imageVrijdag  20 mei 2016

Wetenschappelijk uitgewerkte leugens

De berichtgeving over Aleppo in gans de Atlantische pers is het zoveelste beschamend voorbeeld van leugen en manipulatie. Dr. Nabil Antaki uit Aleppo geeft op dit ogenblik in Parijs enkele voordrachten om dit onrecht aan te klagen en de mensen wakker te schudden. “Médecins sans frontières” (artsen zonder grenzen) doen ongetwijfeld veel goed werk, maar met hun gewild gemanipuleerde berichten over de gebombardeerde hospitalen in Aleppo zijn ze tegemoet gekomen aan hun broodheren en verdienen ten volle de naam van “menteurs sans frontières” (leugenaars zonder grenzen) (Brandon Turbeville, Alep: L’histoire des deux hôpiteaux, mondialisation.ca, 16 mei 2016).

De bedoeling is alle schuld geven aan Syrië en Rusland zodat de echte misdaden vanuit het westen gewoon kunnen verder gaan. Daarbij wordt meteen de ware ellende toegedekt, die o.m. ook voortkomt uit de economische sancties. Heel het leven en werken van de  bevolking wordt hierdoor verlamd. Zelfs de ngo’s kunnen voor hun eigen medewerkers in Syrië geen geld overmaken omwille van de sancties. De maronitische aartsbisschop van Aleppo, Joseph Tobje zegt het zo tegen de Europese politici: “als ge nog een klein beetje menselijkheid hebt, heft ge de sancties tegen Syrië op”.

Neen, het gaat niet om enkele onnauwkeurigheden in de media. Er is een wetenschappelijk uitgebouwd systeem waardoor de aartsleugenaar of de vader van de leugen wereldwijd mensen met drogredenen kan misleiden. In het Engelse ministerie van buitenlandse zaken werd in 1914 een bureau opgericht voor oorlogspropaganda (“Wellington House”). Grote schrijvers werden betaald om verzonnen misdaden van de tegenstrever te schrijven, die door kunstenaars werden uitgebeeld en door de pers verspreid. Onder  president Woodrow Wilson wordt in 1917  het “Committee on Public Information” gesticht. Het is de periode van de “storytelling”: psychologen en journalisten worden aangeworven om extravagante verhalen te verzinnen. Hieruit is de moderne propaganda gegroeid die tracht een algemene opinie te vormen. Door telkens leugens te herhalen wordt een gedacht gevormd in de algemene opinie, zodat het individu geen invloed meer heeft. En Jozef Goebbels, de minister van propaganda van het nazisme wist al dat het gemakkelijker was een monsterleugen  aan de massa over te brengen dan een kleine  leugen.  Zo konden de VS, UK, Israël, Qatar en Saoedi-Arabië destijds zelfs de inspecteurs van de UNO overtuigen dat Irak met massavernietigingswapens klaar stond om de halve wereld aan te vallen. De internationale pers nam dit gewoon over. Zo werden ook voor Libië en Syrië de nodige leugens voorbereid waardoor de openbare opinie de vernietiging van die landen blijft steunen. (Thierry Meyssan, Les techniques de la propagande militaire moderne, réseau voltaire, 16 mei 2016).

Laten we dus zorgen dat we geen massamens of robot worden maar gelovigen met een persoonlijke geweten en een verantwoordelijkheid, die zich niet laten misbruiken, maar moedig weerstand bieden.

www.maryakub.net


 

 

 

 

 

 

 

Nigeria: 1.3 miljoen christenen op de vlucht voor Boko Haram

Standaard
nigeria_2244366bEen Nigeriaanse bisschop maakt zich ernstige zorgen over de christenvervolging in Nigeria. Mgr. Joseph Bagobiri sprak in New York de Verenigde Naties toe en spoorde ze aan om het geweld in het land te stoppen.

Ruim 1.3 miljoen christenen zijn op de vlucht in Nigeria. Ze zoeken vooral bescherming tegen de islamitische terreurgroepering Boko Haram. Tussen 2006 en 2014 werden pakweg 11.500 Nigeriaanse christenen vermoord. 13.000 kerken in het land werden vernietigd of verlaten. “Christelijke gemeenschappen in voornamelijk christelijke staten worden door moslimnomaden geviseerd”, zegt Bagobiri. “Er is sprake van een invasie in de oorspronkelijke landen van christenen en minderheden. In steden als Agatu, Gwantu en Manchok nemen de aanvallen een genocidaal karakter aan. Er worden iedere nacht gemiddeld 225 mensen vermoord.”

Bron: thebreakingtimes.com
Foto: via telegraph.co.uk
Vertaling: Restkerk.net