Hubert Hecker: ‘Amoris laetitia, Zondenvergeving zonder bekering?’

Standaard
Een bijdrage van Hubert Hecker, katholiek godsdienstleraar
uit het Duits vertaald van katholisches.info
Mgr. Graulich, curiemedewerker op het gebied van het kerkelijk recht, wijst er in een interview in Der Tagespost op welke eis paus Franciscus zelf aan de tekst van het postsynodale schrijven stelt: de paus moet als voornaamste getuige van het geloof van de hele Kerk spreken, als waarborg van de consensus in de Kerk (….) met het evangelie van Christus en de Overlevering van de Kerk. Graulich vult aan: met het oog op de leer en de moraal is eenheid nodig. Want katholiek is volgens de definitie van Vincentius van Lérins,wat overal, altijd en door allen is geloofd.
In de bijlage en in sommige delen gaat het pauselijk schrijven in tegen deze principes van katholiciteit.
Geen Bijbelse waarschuwing voor de zonde, geen vermaning van Christus tot bekering.
                Mgr. Graulich hekelt het feit dat in de Kerk geen rekening gehouden wordt
                met het de realiteit van de zonde: In de verkondiging komt het begrip zonde
                nauwelijks nog voor. Alles lijkt geoorloofd te zijn. De duidelijke boodschap
                van Jezus dat bij het aanvaarden van het geloof ook de bekering hoort en
                de bereidheid om naar Gods gebod te leven, wordt grotendeels onder de
                tafel geveegd.
Ook in het postsynodaal schrijven vervagen het begrip en de realiteit van de zonde…