Pater Daniel (Syrië): De maat is vol

Leave a comment Standaard

Syrië, vrijdag 24 juni 2016, door pater Daniel

 

De ene kolking roept de andere op” (psalm 42,8)

Denk niet dat we een rustig en gezellig leventje leiden, ver van alle miserie verwijderd. Al is ons leven boeiend en  hoopvol, dagelijks dragen we de grote zorgen van het land en van de Kerk met ons mee. De ellende van de onrechtvaardige oorlog tegen Syrië brengt steeds nieuwe miserie mee. De grootste materiele zorg voor Syrië  ligt nu in het feit dat er nagenoeg geen werk is en als er iets opgezet wordt, is het heel moeilijk om een afzetmarkt   te vinden. De sancties maken het heel moeilijk en bijna onmogelijk om hetgeen gemaakt, gewonnen, geproduceerd wordt op een gewone wijze buiten te  kunnen verkopen. Ook vroeger bracht het land veel meer voedsel voort dan het zelf nodig had en zo kon er worden uitgevoerd. De Syrische producten waren bekend en gegeerd tot in Zweden en tot in de golfstaten toe. Dit gold voor graan, landbouwproducten, textiel… Nu heeft de westerse huichelachtige en criminele houding er voor gezorgd dat een dergelijke uitvoer langs alle kanten gebokkeerd wordt. De kersen en abricozen uit deze streek zijn topkwaliteit en zouden in het buitenland goed verkocht  kunnen worden waardoor vele families hun kost konden verdienen. In plaats van het volk te helpen wordt het welbewust door de “internationale gemeenschap” nog gewurgd.

Ook op kerkelijk gebied zijn er ernstige problemen. Deze week had van 15-20 juni in Aïn Trez (Libanon) de jaarlijkse synode van de grieks-melchitische (katholieke) kerk moeten plaats vinden als een broederlijke samenkomst van kerkleiders, die eensgezind de problemen aanpakken  onder leiding van  patriarch Gregorius III Laham. Er is echter nogal wat verschil van mening in verband met de aanpak. Anderzijds is dit dan weer een kans om eindelijk eens werk te maken van een echte eenheid. Het is zoals in een huwelijk. Soms krijgen ouders onenigheid onder elkaar omwille van moeilijkheden die van buiten af hun gezin teisteren. Dit is dan een gelegenheid om juist in een grotere eensgezindheid te problemen aan te pakken.

Deze week kregen we bezoek van de orthodoxe (gehuwde) pastoor van Deir Ateih met een zestigtal parochianen. Het was een heel hartelijke ontmoeting, waarbij hij er op aandrong  om ook hen eens  te komen bezoeken. Katholieken hebben in Syrië beslist wat te leren van de  orthodoxen.

De maat is vol!

Eind  september 2015  hebben de  Russen de bedoelingen van hun militaire hulp  in Syrië meteen duidelijk gemaakt: het evenwicht herstellen zodat Syrië een sterk  uitgangspunt heeft om te  onderhandelen over een politieke oplossing. Toen Poetin meende dat het Syrische leger  sterk genoeg stond om het land geleidelijk te bevrijden, hebben de Russen zich gedeeltelijk teruggetrokken en heeft het Syrische leger inderdaad ook Palmyra kunnen innemen. Samen met  de VS besloten de Russen vervolgens om een staakt-de-vijandelijkheden in te  stellen en  de Russen staakten zelf onmiddellijk  hun luchtaanvallen.  En hier begon de  wrevel en de onenigheid met de Hezbollah en Iran. Zij waren immers vanaf het begin overtuigd dat de VS en hun bondgenoten helemaal geen staakt-de-vijandelijkheden zouden respecteren. De feiten hebben hen helaas gelijk gegeven. Zij gebruikten de rust om zich te reorganiseren. Saoedi-Arabië, de VS en vooral Turkije loodsten duizenden tonnen wapens en munitie samen met massa’s nieuwe terroristen Syrië binnen en begonnen dan een ware oorlog in het Noorden: Aleppo, Idlib, Lattaquie. Ondertussen lieten ze  de “vredesonderhandelingen” mislukken. Dezelfde terroristengroepen en de landen die hen steunen, gaven uitgerekend Syrië en Rusland de schuld  van het schenden van het bestand, wat de westerse media welwillend en kritiekloos slikten. Tegelijk vochten zogenaamd de VS met de Koerden tegen Daesh om een onafhankelijk Koerdistan in het Noorden voor te bereiden, met de goedkeuring van Saoedi-Arabië en  de VS. Hierop luidden de Turken dan weer de alarmklok omdat zij op geen enkele wijze een onafhankelijk Koerdistan wensen. Voor Syrië is dit geen probleem. De Syrische president heeft steeds duidelijk gemaakt dat er geen sprake is van een opsplitsing van het land,  dat  Syrië één zal blijven en tot de laatste centrimeter  bevrijd zal worden. Bij dit alles hebben de Russen  steeds een rechtstreekse confrontatie met de VS, Israël en zelfs Turkije willen vermijden.  Ze hebben  moeten toegeven dat ze eens te meer door de VS en hun bondgenoten bedrogen werden. Nu is de maat vol. Het is meer dan  duidelijk dat  de VS en hun vrienden niet willen dat de oorlog in Syrië eindigt, ze willen ook niet dat de  onderhandelingen tot een politieke oplossing leiden, ze willen de val van Syrië om een marionet aan te stellen die het land verplicht de belangen van Amerika te dienen en niet die van het volk. Dat was, is en blijft hun doelstelling, verborgen onder alle schone schijn.  Daarvoor dienen ook de zogenaamde “gematigde” rebellen, die moorden en vernietgien zoals de anderen. Rusland blijft er  op aandringen dat er dan een duidelijke scheiding gemaakt wordt tussen de gematigde rebellen en de Al Qaida groepen, maar hiervoor vraagt Amerika al maanden uitstel, omdat het zogenaamd zo moeilijk is onderscheid te maken.  De ministers van landsverdediging van Iran, Rusland en Syrië hebben uiteindelijk in Teheran op 9 juni een topontmoeting gehouden om de violen .gelijk te stellen. Het ziet er naar uit dat zij opnieuw de strijd tegen alle terroristen in Syrië zullen hervatten. Het is hierbij helemaal niet zeker dat   de  troepen van de VS, Frankrijk, Duitsland en Turkije, (en onnozele  Belgen?), die illegaal in Syrië aanwezig zijn, nu zullen gespaard worden.  De Hezbollah zal hierbij opnieuw zijn centrale rol opnemen. We mogen verwachten dat de slag om Deir Ezzor zal beginnen, o.l.v. Ali Chamkhani, secretaris van de Hoge Iranese Veiligheidsraad, en we hopen dat de zuivering op gelijkaardige wijze zal gebeuren als destijds in Qousseir, Qalamoun en Zabadani.  De huichelachtige oproep van John Kerry, die ongeduldig blijft uitzien naar het vertrek van de Syrische president, zal op de coalitie van Damascus, Moscou, Teheran en de Hezbollah geen enkele indruk meer maken.Terwijl ik dit schrijf heeft John Kerry nu opnieuw twee maanden uitstel gevraagd aan de  Russen om  een scheiding te kunnen maken tussen de gematigde rebellen en Al Qaida. En dit was de druppel die de Russische emmer deed overlopen. De Russen hebben meteen de Al Qaida basis Attanf, aan de  Jordaanse grens gebombardeerd, waar in feite de Amerikaanse troepen zitten. Groot alarm. De Amerikanen waren totaal verrast. Vanuit de Amerikaanse basis in Qatar kwamen Amerikaanse vliegtuigen ter hulp, maar de Russen waren al vertrokken. Toen de Amerikaanse vliegtuigen onverrichterzake   terugkeerden, kwamen de Russen weer om de basis verder te bombarderen (zoals de resoluties van de UNO Veiligheidsraad het ook vragen!) Trouw aan de open inzet van de  Russen, heeft Gerasimov, hoofd van de Russische generale staf meegedeeld dat ze de basis van Attanf hebben gebombardeerd en er lakoniek bijgevoegd dat, als anderen (de VS!) na maanden nog niet het onderscheid kunnen maken tussen gematigde rebellen en Al Qaida, kunnen wij het ook niet! Donderdag heeft Rusland in de VN Veiligheidsraad een raadpleging georganiseerd over de situatie in  Syrië. De Russische permanente vertegenwoordiger Vladimir Safronkov riep iedereen nogmaals op om de grove schendingen van Turkije met zijn blijvende toevloed van terroristen en wapens eindelijk eens te stoppen. En nu maar afwachten wat nieuws de VS, het westen en hun bondgenoten zullen uitvinden om hun laffe houding tegen het Syrische volk te blijven voeden.

Een volksprotest tegen de vernietiging van de christelijke identiteit.

De oude Europese adel is goed vertrouwd met  de diplomatieke geplogendheden. De Duitse baron Norbert von Handel, procurator van de zeer katholieke orde van St. Joris, verbonden met het huis van Habsburg-Lotharingen (waarvan de oorsprong teruggaat tot 1308), schrijft een open brief aan “Madame Merkel” of Angie de Slang, en ziet deze keer geen enkele reden om aan dit  lid van de Stasi, van de SED van het voormalige Oost-Duitsland en  vrijmetselaar, enige eretitel of diplomatiek strikje  toe te kennen. In veertien punten lanceert deze doctor in de rechten een vlijmscherpe aanval tegen haar en vraagt  met welk recht zij  Duitsland en Europa  meent te mogen   ruineren, islamiseren,  destabiliseren en vooral hun  christelijke identiteit  vernietigen.  Hij vraagt haar met welk recht zij de miljarden belastinggeld van de Europese burgers voor  Griekenland onder de Duitse en Franse bankiers mag verdelen, de ondemocratische Turkse politiestaat ter wille mag zijn en tienduizenden Turken in Europa mag binnen halen en tenslotte Europa  door het alomvattende handelsverdrag van het TTIP mag overleveren aan de grote industrieën en financiële belangen van Amerika. Hij kondigt aan dat de groeiende weerstand van steeds meer bewuste christenen haar en haar desastreuze politiek ten val zal brengen en dat zij de geschiedenis zal ingaan als de schimmige politica  die ons werelddeel heeft verwoest. (Voor de hele uitleg:  http://www.medias-presse.info/les-14-points-du-baron-van-handel-de-lordre-de-saint-georges-qui-vous-donne-ce-droit-mme-merkel/56451#3ZDDS7FfKOyR8IhD.99)

Pater Daniel

bron: e-mailbericht

 

Hysterie tegen Rusland – made in USA –

Leave a comment Standaard

Goede Vrienden,

We zijn nu wetenschappelijk, technisch en materieel in staat om aan iedere familie en wereldburger ruimschoots eten, kleding, onderdak, onderwijs en nog een pak technische hulpmiddelen te geven en de wereld in te richten als een soort sociaal 2,5-sterren hotel. Helaas, dit interesseert de machtigste wereldleiders niet. Zij willen oorlog, want dat brengt pas op. Kost wat kost zullen ze Daesh in leven houden als hun onmisbaar instrument voor een permanente oorlog. Gisteren waren de zionisten en Saoedi’s twee handen op één buik. Vandaag zijn de zionisten en de Turken bijzonder eensgezind. De toekomst van het wereldterrorisme is verzekerd. De aandacht moet inmiddels afgewend worden naar een ingebeeld gevaar. Daarvoor dient de huidige hysterie tegen Rusland – made in USA –. Ze wil ons doen geloven dat Rusland klaar staat om de Baltische staten binnen te vallen, terwijl het daar geen enkel militair of economisch belang bij heeft. De wapenindustrie, de militaire bases, monster-legeroefeningen, oorlogen tegen onschuldige volkeren en steun aan terroristen kunnen zo groeien als kolen, samen met de armoede en de ellende voor een massa mensen.
Europese leiders doen gewillig mee en laten zich als schoothondjes vertroetelen. Van een 2,5-sterren hotel naar een wereldomvattend concentratiekamp! Neen, van deze wereld is geen heil te verwachten.
Gelukkig begint de Europese Toren van Babel door de Brexit al flink af te brokkelen. Daniel Keller, de grootmeester van de Franse Loge heft een luide klaagzang aan – samen met zovelen! – omdat een van hun meesterwerken bedreigd wordt. Wij juichen en hopen dat de Europese landen hun vrijheid en eigen waarden zullen hernemen, samen met hun onvervreemdbare verantwoordelijkheid. Laat ze maar komen: na de Brexit, Vlexit, Nexit, Frexit…. om een nieuw Europa op zijn authentieke joods-christelijke wortels op te bouwen.
We hopen dat de weerstand van mensen van goede wil sterk genoeg wordt om de grootheidswaanzin van enkelen te stoppen. .

Pater Daniel

E-mailbericht namens pater Guy Borreman sj,
Zr Lucienne

10 vragen over de Fraterniteit van de Heilige Apostelen

Leave a comment Standaard

Kerknet-redactie

De beslissing van Mgr. De Kesel om de samenwerking met de fraterniteit van de Heilige Apostelen te stoppen, leidt tot beroering. Wat zijn de feiten?

  1. Wie is de bezieler van de fraterniteit?

De flamboyante Franse priester Michel-Marie Zanotti-Sorkine. Zijn Slavische familienaam dankt hij aan de Russische wortels van zijn joodse grootvader, die naar Parijs emigreerde en zijn kinderen liet dopen. Zijn moeder heeft Corsicaanse roots.

Michel-Marie voelde een priesterroeping op 8-jarige leeftijd, maar zocht eerst zijn weg in het artistieke milieu, als muzikant en schrijver. Daar werd hij getroffen door de afwezigheid van geloof en kerk, wat hem weer op het spoor van zijn eerste roeping bracht.

Eerst zocht hij aansluiting bij de orde van dominicanen. Na 4 jaar stapte hij over naar de franciscanerorde. Om weer 4 jaar later te kiezen voor een opleiding als regulier priester (in een bisdom). In 1999, op 40-jarige leeftijd, werd hij gewijd door de toenmalige bisschop van Marseille.

Uit Marseille ging hij weg. In Parijs was hij niet welkom. Sinds 2014 woont en werkt hij in het mariaal bedevaartsoord van Notre Dame du Laus (halfweg tussen Grenoble en Marseille).

  1. Wie zijn de leden van de fraterniteit?

De fraterniteit van de Heilige Apostelen telt momenteel 27 leden: 6 priesters en 21 seminaristen. Het merendeel van de seminaristen volgt zijn opleiding in het diocesaan seminarie van Namen, hoewel ze in meerderheid van nationaliteit Frans zijn. Andere Franse seminaristen volgen hun opleiding in het Franse bisdom Bayonne.

Daarnaast is er rond de fraterniteit in België een kring van een 1000-tal sympathisanten. Op de internetpagina van priester Zanotti klinkt het als volgt: Priester in dienst van iedereen, verstaat hij [priester Zanotti] de kunst om mensen aan te trekken die onverschillig of wantrouwig staan tegenover het geloof, alsook mensen die teleurgesteld zijn in de kerk.

  1. Waar staat de fraterniteit voor?

De fraterniteit rond priester Zanotti werd pas een feit toen Mgr. Léonard ze stichtte en naar België haalde. We schrijven 7 april 2013. Bij Franse bisschoppen was daar geen bereidheid toe gevonden. De groep heeft als doel priesterroepingen te wekken en te evangeliseren. De nieuwe priesters worden gevormd in diocesane seminaries (Namen en het Franse Bayonne) en benoemd in reguliere parochies.

De priesters van de fraterniteit zijn herkenbaar aan hun traditionele soutane, kledij die zeldzamer werd na het Tweede Vaticaans Concilie. Die traditionele aspecten slaan aan bij veel aanhangers.

  1. Waarom haalde Mgr. Léonard de fraterniteit naar Brussel?

Deze beslissing van de voormalige aartsbisschop was van heel persoonlijke aard. Zoals hierboven al vermeld vond de fraterniteit geen gehoor bij de Franse bisschoppen. De grote gehechtheid van Mgr. Léonard aan de figuur van bezieler Zanotti blijkt onder meer uit zijn verhuizing naar Notre Dame du Laus, kort na zijn ontslag als aartsbisschop. Hij woont en werkt vandaag mee in het priesterteam van het bedevaartsoord waar ook Zanotti toe behoort.

  1. Waarom stopt Mgr. De Kesel de samenwerking?

Mgr. De Kesel stopt de samenwerking omdat het allereerst aan de Franse kerk toekomt om de priesterroepingen die tot stand komen onder impuls van de fraterniteit, te evalueren en te begeleiden.

  1. Wat gebeurt er nu met de reeds gewijde priesters van de fraterniteit?

Zij kunnen priester of diaken van het aartsbisdom blijven en in hun fraterniteit bij de Katelijnekerk blijven wonen. Zoals ook bij andere priesters van het aartsbisdom, zal Mgr. De Kesel bij toekomstige benoemingen rekening houden met hun ervaring en wensen.

  1. Wat staat de seminaristen van de fraterniteit te wachten?

De seminaristen kunnen hun opleiding voortzetten aan het diocesaan seminarie (Johannes XXIII in Leuven) als zij het wensen en voldoen aan de voorwaarden voor de priesteropleiding die binnen het aartsbisdom gelden.

  1. Welke gevolgen heeft de beslissing voor de sympathisanten van de fraterniteit in België?

Aartsbisschop De Kesel liet weten dat hij wenst dat de ervaring in de Sint-Katelijnekerk zich verder ontplooit. De priesters kunnen, zoals hierboven aangegeven, actief blijven in de parochie. Voor de gelovigen die het elan in de Brusselse kerk genegen zijn, maakt de beslissing dus eigenlijk geen verschil.

  1. Wat denken voorstanders van de beslissing?

Theoloog Hans Geybels vindt dat Mgr. De Kesel de seminaristen van de fraterniteit een dienst bewijst: De opleiding levert priesters af die niet meer van deze tijd zijn. Geert De Kerpel, hoofdredacteur van Tertio, stelt vast dat Mgr. De Kesel nieuwe beleidslijnen uittekent, en dat je geen eieren bakt zonder schalen te breken. Wim Collin schrijft in De Standaard: Is het niet logisch dat een bisschop in deze woelige tijden een beetje controle wil op de priesterkandidaten in zijn bisdom?

  1. Wat denken tegenstanders van de beslissing?

Zij noemen de stopzetting een regelrechte kerkvervolging, lezen we op de website van Katholiekforum. De rijke oogst aan priesterroepingen van de fraterniteit heeft jaloezie en afgunst gewekt, en Mgr De Kesel heeft besloten om de Fraterniteit uit België te verjagen, juist zoals de Franse revolutionairen dit twee eeuwen geleden deden.

bron: per email ontvangen

 

De ontstaansgeschiedenis van de mens in relatie tot de ‘erfzonde’

Leave a comment Standaard

Bortoluzzi: Bijbelse Ontstaansgeschiedenis

boek de scheppingDe menselijke ontstaansgeschiedenis en de eigenlijke oorzaak van de erfzonde

Een priester uit de omstreken van Belluno in het Noordoosten van Italië, pastoor Guido Bortoluzzi, die in 1991 overleden is, kreeg van de Heer een reeks van openbaringen in verband met het ontstaan van de mens en de schepping van het heelal, die een licht werpen op de meest duistere en controversiële gedeeltes van het boek Genesis en daarbij de weg vrijmaken voor de mensheid, van het derde millennium, naar de Waarheid, zij alleen kan ons bevrijden.
Zonder in details te treden in verband met de openbaringen aan pastoor Guido Bortoluzzi, wiens boek ik ten zeerste wil aanbevelen aan allen die zoeken naar de “oorspronkelijke kennis”. Ik herhaal in het kort dat het in dit artikel gaat om het volgende: Uit Adam, als voorvader van het menselijk geslacht, hebben zich twee vertakkingen ontwikkeld; de eerste een zuivere, waarbij God een…

View original post 793 woorden meer

Maria Middelares en Mede-Verlosseres

Leave a comment Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

MARIA MIDDELARES

Bewerking door pastoor Geudens voor de website Legioen Kleine Zielen: www.hetlegioenkleinezielen.wordpress.com


moeder maria 2
MEDE-VERLOSSERES

Een kind met een goed karakter houdt van zijn moeder. Een echte christen moet dus wel houden van de H. Maagd, over wie Jezus in de ‘Boodschap’ zegt dat Ze: “Zijn moeder is en de onze.” 3.12.66

In de catechismus leerden we dat Maria de Moeder van God is en dat bijgevolg aan haar goddelijk Moederschap haar andere voorrechten ontspringen: haar Onbevlekte Ontvangenis, haar Opneming ten Hemel. Drie geloofswaarheden, die men niet kan ontkennen, zonder in ketterij te vervallen.

De ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde’ legt speciale nadruk op een titel, die wij graag aan Maria toekennen, en die nog niet vastgelegd werd in een dogma: Maria Medeverlosseres. Doordat Maria actief heeft meegewerkt aan onze verlossing als Medeverlosseres, onze Moeder is geworden, en daardoor Middelares van alle genaden. Zij oefent haar Moederschap uit en komt…

View original post 3.571 woorden meer