P. Daniel: ‘de tragedie van de vuile oorlog van het Westen tegen Syrië

Standaard

Vrijdag 3 juni 2016

danic3abl-maes12111111111111111121111Goede vrienden,
Na mijn verblijf in België ben ik weer helemaal ondergedompeld in de Syrische tragedie (terwijl we zelf met de mensen in deze streek tot heden nog veilig zijn). We willen ons verder inzetten om zo veel mogelijk mensen wakker te schudden, opdat ze vanuit hun mogelijkheden zouden meehelpen deze waanzin te stoppen. Het is een heel ingewikkelde oorlog met vele verschillende strijdende partijen, maar in zijn geheel gezien is het vrij eenvoudig: de machtige westerse heersers met hun bondgenoten blijven zich verwoed inzetten voor hun oorspronkelijk doel, nl. over Syrië te kunnen heersen voor hun eigen belangen en tegen de wil en het belang van het volk in. Daarom voeren ze voor de uiterlijke schijn een strijd tegen het terrorisme, voor de vrijheid en democratie van het volk, maar in werkelijkheid om zijn soevereiniteit te vernietigen. In feite is deze vuile oorlog van het westen tegen Syrië een oorlog tegen de waardigheid van de hele mensheid.
We geven eerst enig nieuws uit de gemeenschap. Daarna  trachten we enkele achtergronden van het Syrische lijden te belichten om te begrijpen wat er onder de schone schijn werkelijk verborgen is. Het is een  lang verhaal maar iedere onderverdeling onthult in feite hetzelfde trieste scenario vanuit een andere gezichtshoek. Een bewustwording kan mee helpen om het land nog te redden. Wie durft er mee doen?
P. Daniel


De  gemeenschap,  het terrein en de  bezoekers

Op het grote terrein (ongeveer 40 hektaren) is het te merken dat we er voor het eerst sinds de oorlog nu zelf veilig kunnen werken. De duizenden fruitbomen zijn gesnoeid, de dode bomen zijn verwijderd en door nieuwe aanplantingen vervangen en de boomstammen zijn wit gekalkt als bescherming tegen insekten. In de binnentuin zijn  veel tomaten geplant en ook daar werd een  bevloeiingssysteem voorzien. Omdat bepaalde planten en vooral de kruiden niet van de sociale voorziening kunnen genieten, moet er toch nog veel met de hand besproeid worden. De jonge Franse avonturier die twee maanden bij ons was, heeft schitterend werk geleverd. Hij is nu vertrokken om een vriend, die wegens ziekte zijn werk op de boerderij niet meer kan doen, te gaan helpen. Wel heeft hij een cursus Arabisch meegenomen, want hij is van plan terug te keren. Wat ons betreft is hij zeer welkom. Bij de zusters is er een nieuwe candidate uit Albania bijgekomen. Ze heeft in een reisbureau gewerkt en reizen georganiseerd naar Russische kloosters. Het brengt ons op de gedachte om ooit iets dergelijks te voorzien als een soort geestelijke tocht naar Moscou en omliggende kloosters om er ondergedompeld te worden in de rijkdom van het orthodoxe monachisme. Het zou een goede vorm van “roepingepastoraal” kunnen worden. Ook voor de kloosters in het westen die soms wat oud en moe geworden zijn, zou het deugd doen om eens het leven te delen van een Russisch orthodox klooster met enkele honderden monniken of met een klein groepje van tien monniken.  Hopelijk hoor je er later nog iets over. En tenslotte moeten we ooit beginnen aan het herstel van onze nieuwbouw, het gastencentrum.  Het was bijna af toen de oorlog begon en heeft sindsdien heel wat schade ondervonden van ingeslagen raketten. De muren worden hersteld en binnen worden al enkele kamers geschilderd. Het kaarsenfabriek ligt helaas weer stil omdat er geen bestellingen zijn. Ook het tapijtenfabriek in het dorp draait op een laag pitje, om dezelfde reden. Aan het gehandicaptencentrum in Qâra konden we, dank zij fianciële bijdragen die wij en anderen mochten ontvangen,  noodzakelijk materiaal bezorgen. De gehandicapten zijn zelf nog het meest blij met de muziekinstrumenten: blokfluiten, mondharmonika’s, xylofoon… En iedere donderdag mogen ze zich bij ons komen uitleven. Vorige donderdag namen ze deel aan het groot feest n.a.v. de inkleding van zr. Veronique, na ongeveer anderhalf jaar. Gisteren waren ze weer  met 22 (moslims) bij ons. De vrijwilligers hebben in alle vrijheid meegeholpen in de keuken en de gehandicapten kwamen mee kersen plukken. Sommigen amuseerden zich zelfs door in deze laagstam-bomen te klimmen. En vergeet niet, de kersen uit deze streek zijn bekend voor hun hoge kwaliteit. ’s Middags werd er gegeten in de  grote ruimte waar de kruiden worden bereid en waar lange tafels staan. Wat een vreugdevolle drukte! Ze hebben niet veel nodig om muziek te maken, te zingen en te dansen. En jawel, de mongooltjes doen teken dat ze ook zo’n kloosterhabijt willen zoals wij of ze doen teken dat ze een kruis willen dragen. Een van de gehandicapten heeft vroeger al zo dikwijls er op aangedrongen om een kruis te mogen dragen dat we er, na toestemming van de familie, er hem eentje gegeven hebben. Hij heeft er blijkbaar  toch ook wel negatieve reacties op gekregen,  maar hij is vast besloten om vol te houden. Wie komt ons zeggen dat er tussen hen geen echte religieuze roepingen zijn? Als westerse christenen het eeuwenoude en uiterst kostbare christelijke  monastieke leven niet meer kunnen doen herleven, moeten we dan moslims, die zich hiertoe geroepen voelen, de pas afsnijden?

Enkele video’s voor wie het interesseert:

  • Voor mijn vertrek naar België vroeg een Spaanse televisie (HM televisión) een interview en nu sturen ze het resultaat op, aangevuld met enkele sfeerbeelden en foto’s: (https://www.youtube.com/watch?v=I6M2ME0VDi8)

https://www.eukmamie.org/es/tras-las-huellas-del-nazareno/item/3193-p-daniel-maes-o-praem)

  • Op 2 mei 2016 was er in het Europees Parlement een internationaal congres over Syrië, georganiseerd door Alliance for Peace and Freedom (APF) en concreet door enkele Europarlementariërs die Syrië bezocht hadden. (Pierre-Alain Depauw, De retour de Damas, l’Alliance for Peace and Freedom dénonce les mensonges des médias occidenteaux, Medias-Press-Infos, 2 mei 2016). Zelf ontvingen we volgend beeldverslag:

http://www.altermedia.info/france-belgique/uncategorized/syrie-tolerance-ou-terrorisme-alliance-for-peace-and-freedom_161273.html

  1. Deze APF had een prachtige tentoonstelling over Syrië gemaakt, die   tevens in een mooie brochure is uitgegeven. Op hun vraag om deze tentoonstelling in het grote Europese Parlement voor iedereen ter beschikking te mogen stellen, kregen ze een negatief antwoord: “omdat het té politiek is”! (Het is dus niet “politiek correct”  iets moois over Syrië te tonen)

ACHTERGROND VAN DE SYRISCHE TRAGEDIE

De crisis in het Midden Oosten veroorzaakt onnoemelijk veel lijden. En Syrië deelt ten volle in deze tragedie. Steeds meer landen met steeds meer en zwaarder oorlogsmateriaal willen in Syrië de vrede komen brengen. “Toevallig” stromen de laatste maanden duizenden terroristen (goed georganiseerd) zonder enige moeite vanuit zowat de hele wereld Syrië binnen. En zo worden steeds meer aanslagen gepleegd  met talrijke doden. Men spreekt nu al van 470.000 doden. Alom zijn er families die geliefden verloren. De verwoestingen van het land gaan onverminderd voort. Burgers die tot heden zich veilig voelden in een door het leger beschermd gebied, worden onverwacht door terroristen aangevallen en besluiten uiteindelijk het land toch  te verlaten, terwijl meer dan de helft van de christenen al uit Syrië vertrokken is. Wat is er eigenlijk aan de hand en is er nog vooruitzicht op een vrede?

Een onafhankelijk Syrië, een doorn in het oog

Syrië is geboren uit een decennia lange strijd tegen het colonialisme. Het heeft vele en zware offers gebracht  om zijn  buitenlandse overheersers af te schudden, eerst tegen het Franse rijk en daarna tegen leiders die als marionetten werden opgelegd. Honderd jaar geleden, in mei 1916, hebben Frankrijk en Engeland in het geheim het ingestorte Ottomaanse rijk verdeeld (het akoord van Sykes-Picot). Onder leiding van de Baath-partij (= heropstanding) bouwt Syrië uiteindelijk tussen 1970 en 2009 geleidelijk een sterk onafhankelijk politiek en economisch leven uit, dat het volk ruimschoots voorziet van voedsel, water, electriciteit, onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien heerste er in Syrië een voor de Arabische wereld nagenoeg uniek systeem van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van godsdienstvrijheid, waardoor alle gelovigen in vrede  konden leven. Ondanks het feit dat de bevolking voor 75 % soennitisch is, was de vrijheid van godsdienstuitoefening voor alle minderheidsgroepen gegarandeerd. Syrië heeft bewezen dat een harmonieuze en welvarende samenleving kan opgebouwd worden zonder neocolonialisme en zonder een westerse economische overheersing. Syrië zal ook altijd de gerechtvaardigde weerstand van het Palestijnse volk tegen een onmenselijke onderdrukking blijven steunen.

In 2009 weigert de Syrische president (zoals zijn voorgangers) de Amerikaanse pijplijn, die olie van Qatar en Saoedi-Arabië langs Homs naar de Middellandse Zee zou moeten brengen. De uitbarstingen van geweld zijn daarna  niet van zelf gekomen, maar uitgelokt door de VS en hun bondgenoten.  De CIA heeft miljarden dollars (!) besteed aan het trainen, bewapenen en betalen van terroristen om de Syrische regering omver te werpen. Homs moest, niet toevallig,   het centrum van de revolutie worden. Hierbij verleenden de VS een bijzondere rol aan het Wahhabisme van het grote bevriende land Saoedi-Arabië, dat geholpen werd om een soennitisch kalifaat in Syrië te vestigen en zo de regering ten val te brengen. Hiervoor zorgen Takfiri-strijders, die soennitische moslims zijn en met gewel een kalifaat willen vestigen.  Israël steunt ten volle het Wahhabitisch extremisme in Syrië door de verzorging van gewonde  strijders en door rechtstreekse luchtaanvallen.

Ondertussen werden in 2012, onder druk van de oorlog,  nieuwe constituties aanvaard met een meer-partijen-stelsel en in 2014 waren er presidentsverkiezingen, die door waarnemers uit 14 landen gevolgd werden. Je zou denken dat het westen blij zou zijn met deze groei naar democratie maar het tegendeel was waar. Alles wat Syrië deed werd onwettig genoemd en iedere staatsgreep die het westen organiseerde werd wettig genoemd.  Rusland en China hielpen wel  mee bij de modernisering van de olie- en gaswinning.  In april 2016 beslist Obama nog 250 speciale gevechtseenheden naar Syrië te sturen. Vanuit internationaal recht beschouwd is dit de zoveelste illegale invasie. Het doel is niet het terrorisme te bestrijden maar de regering ten val te brengen. Daarvoor reist de Amerikaanse senator John Mcain al jaren illegaal,  zonder visum in Syrië rond om de terreur van de rebellengroepen te coordineren en te bevorderen. Het doel is niet Syrië te helpen maar te onderwerpen.

De champetter van de wereld

Om problemen op te lossen moeten we de ware oorzaak ervan kennen en aanpakken. Welnu, de ware bedoeling van alle bemoeienissen van Amerika in het  Midden Oosten, vroeger en nu,  is niets anders dan het herstel van zijn tanende hegemonie. Rusland, China, Iran,  Brazilië… willen een wereld waarin grootmachten elkaar als gelijkwaardig behandelen (al handelen ze ook uit eigenbelang en zijn zelf ook niet volmaakt). Amerika wil terug de alleenheerser worden en landen verplichten  de Amerikaanse belangen te dienen. Deze belangen worden vooral bepaald door de bankiers en de bazen van de wapenindustrie. Het wil terug de champetter van de wereld zijn, zoals na de val van de Sovjetunie. Gedurende een kwart eeuw heeft Amerika met zijn bondgenoten,  land na land aan zich onderworpen (door 37 landen te verwoesten met meer dan 20 miljoen doden; zie ons bericht van XI/12,  18 maart 2016).  Daarom moeten ook in Syrië de wettig gekozen regering en president verdwijnen. Dat was het doel al een halve eeuw geleden en dat blijft het motief van iedere inzet tot en met de zogenaamde “vredesgesprekken”.  De wil van het volk moet gebroken worden om een marionet te  kunnen aanstellen die de belangen van Amerika en niet die van het Syrische volk dient. De Syrische president die door alle lagen van het volk meer dan ruimschoots gerespecteerd en gedragen wordt, moet weg, het is gelijk op welke manier. Hij zou  immers kunnen doen wat Kadhaffi en Saddam Hussein niet meer kunnen: zijn aanvallers aanklagen voor misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. Ondertussen is hij de garantie voor de soevereiniteit van het land en het volk, dat al eeuwen met alle verschillende gelovigen en etnische groepen in harmonie samenleeft. Niet alleen het leger moet daarom uitgeschakeld worden maar vooral ook de christenen, die altijd een bijzondere bijdrage geleverd hebben aan de uitbouw van de harmonieuze samenleving en een eigen Arabische cultuur. Christenen zijn de bevoorrechte getuigen van de misdaden van het westen.  Er moet een “creatieve chaos” komen, die de weerstand van het volk kan breken. Alleen voor de schijn wil Amerika het terrorisme bestrijden, niet in werkelijkheid. Trouwens, Daesh is juist groot geworden op het ogenblik dat de monstercoalitie van meer dan 60 landen onder  leiding van Amerika in werking trad. Daarom mag ook niemand meewerken met Rusland, het Syrische leger en de Hezbollah, hoewel zij de enigen zijn die werkelijk het wereldterrorisme bestrijden. Daarom moeten de media de schuld van alle verwoestingen aan Rusland en het Syrische leger blijven geven en daarmee de mensen zand in de ogen strooien (zoals de leugens rond de schuld van het bombarderen van ziekenhuizen).  Zo kunnen de verstikkende sancties tegen Syrië weer voor een jaar verlengd worden met de huichelachtige mededeling ”zolang de repressie van het volk voort duurt”, nl. zolang de wettige regering die het volk beschermt en de soevereiniteit van het  land bewaart, stand houdt. Aldus de beslissing van de EU op 27 mei 2016. Hierdoor kan  men het volk verder laten bloeden, terwijl de terroristengroepen verder goed gevoed en gesteund  kunnen worden. Zij hebben immers van sancties geen last. Daarom moeten ook de zogenaamde “gematigde” rebellen die het volk uitmoorden en het land ontwrichten, geholpen, bewapend, betaald en getraind worden. Onder Russische druk zal de westerse coalitie nu verplicht zijn voor de schijn een klein beetje mee te vechten tegen de terroristen. Dit zal tegelijk gebruikt worden om het land nog dieper in de ellende te storten. Ze doen het volkomen illegaal en immoreel, nl. zonder toestemming van en zonder  samerwerking met de Syrische regering, die hier tenslotte de enige garantie is voor het uitroeien van het terrorisme. Op dit ogenblik leiden de  VS de coalitie van Turkije-Israël-Saoedi-Qatar  tegen Aleppo en het Noorden van Syrië. Er zal veel van afhangen of zij de weerstand van het volk zullen breken of niet. De mediamanipulatie moet  er  voor zorgen dat dit verborgen blijft door regelmatig een melding te maken van de zogenaamde overwinnigen van de VS op de terroristen tegenover de zogenaamde verwoestingen van Rusland en het Syrische leger. Uiteindelijk bekommeren deze westerse interventies zich niet om het lijden van het volk, de verder gaande aanslagen, de verdere vorming en financiering van steeds nieuwe terroristen. Het komt er op aan de ellende zo lang mogelijk te laten doorgaan. Zij bekommeren zich ook niet om de stroom van vluchtelingen. Integendeel, dit alles wordt gebruikt om de wil van het volk te breken, alle schuld te geven aan de Syrische regering en zijn president. Er is alleen aandacht voor een president die weg moet met de suggestie dat dan het paradijs zal aanbreken. Dat wordt als  dé grote westerse oplossing voorgehouden, zoals we in zovele andere landen zien. Het doel blijft “een regeringswissel”, als voorwendsel om zogenaamd het volk naar de vrijheid en democratie te leiden. Dat het volk nu onder een gruwelijke terreur leeft (sterft) en voorheen in een grote harmonie en welvaart, komt niet ter sprake. Een sterk georganiseerde leugenmachine zorgt er voor dat de openbare opinie vergiftigd is met het beeld van een verschrikkelijke dictatuur waarbij het volk zogenaamd schreeuwt om nog meer  buitenlandse militaire interventie.

Vazallen doen  het vuile werk

Amerika heeft hiervoor een brede waaier van bondgenoten verzameld en ingezet  Deze vazallen zijn eensgezind in het vernietigen van Syrië, maar streven tegelijk hun eigen doelstellingen na. Saoedi-Arabië ziet de kans om zijn wansmakelijk wahabisme te verspreiden. Een land dat zelf geen enkele vorm van democratie of vrije verkiezingen kent, eist nu, met de goedkeuring van de “internationale gemeenschap” dat er dringend nieuwe verkiezingen georganiseerd moeten worden in Syrië! Qatar ijvert voor de val van Syrië om  eindelijk zijn pijplijn te kunnen aanleggen naar de Middellandse Zee en zo Rusland een flinke dolksteek te kunnen geven met de grote  goedkeuring van de VS.  Turkije beschouwt N. Syrië al als een deel van zijn groot Ottomaanse rijk. Het heeft al zonder probleem heel de industrie van Aleppo ontmanteld en tracht nu door moorden en verwoestingen  het volk helemaal op de knieen te krijgen. Zo hoopt het uiteindelijk Damascus terug tot een van zijn provincies te maken. En in de traditie van het Ottomaanse rijk was het mogelijk dat andere mogendheden een provincie bestuurden. Zo kunnen de  Fransen aan hun neocoloniale ambities werken om daar eens een goeverneur te mogen leveren. De pompeuze  wijze waarop Erdogan zopas op 29 mei de  563e verjaardag van de  val van Constantinopel heeft gevierd, laat geen twijfel over. In dat jaar 1453 werd ook het pronkstuk van Byzantijnse  kunst, de 6e eeuwse kerk van de Hagia Sophia in Istamboel tot moskee omgevormd. Tienduizenden Turken manifesteerden de voorbije dagen voor de Hagia Sophia, die inmiddels museum is, om te eisen dat ze terug moskee zou worden. Voor de zionisten speelt het geen rol welke de plannen van de anderen zijn, als de Syrische soevereinteit en weerstand maar gebroken wordt en het land in stukken valt. Over de illegaal bezette Syrische Golan hoeft dan niet meer gesproken te worden en de rechtvaardige weerstand van het lijdende Palestijnse volk en van de Hezbollah zullen dan nog meer verzwakt worden. De onbijbelse en onmenselijke droom van een “zuivere joodse staat” van de Nijl tot de Euphraat, waarin geen enkele vreemdeling meer welkom is,  kunnen de zionisten dan uitwerken als hun aards messianisme, in werkelijkheid een hel op aarde en een vloek voor het ware bijbelse  Israël. Hierbij zijn Israël en Saoedi-Arabië  de nauwste bondgenoten in het geweld. Samen voeren ze ook de gruwelijke oorlog tegen Yemen, samen beheren ze meerdere olieontginningen in Yemen en in de Hoorn van Afrika, en nu mag Saoedi-Arabië een gigantische ambassade bouwen in Israël, waarvan Walid Ben Talal de ambassadeur wordt. En Israël kan altijd rekenen op Amerika. Als Amerika de hele wereld wil besturen dan zijn het de zionisten die de Amerikaanse leiders besturen. In de uitgelekte mail van Hillary Clinton van 30/11/2015 staat het zo: de beste manier om Israël te helpen in zijn strijd tegen Iran is Syrië vernietigen. Tenslotte is er nog de onbegrijpelijke rol van Europa en de NAVO. Ze zijn bereid het Midden Oosten mee te verwoesten en allerlei sancties op te voeren tegen Syrië en tegen Rusland, om Amerika te dienen. Europa is bereid om miljarden aan Turkije te schenken om zijn oorlog tegen Syrië verder te zetten en de vluchteligenstroom in stand te houden in plaats van het geld te geven aan Syrië voor de veel grotere stroom van vluchtelingen in het land. Europa wil Turkije  omarmen hoewel het niet de waarden van Europa deelt en Rusland  bekampen, dat wel tot Europa behoort. Toen de Sovjetunie en het Warschaupakt instortten had ook de Navo geen zin meer en had ontmanteld moeten worden, wat een grote welvaart en vrijheid kon geven aan de Europese landen. Het tegendeel gebeurde. De Navo kwam geheel onder Amerikaans bevel, om de Amerikaanse vernietigende buitenlandse politiek te dienen en Europa zelf zonder moeite verder zichzelf te laten  ontwrichten. Het ene land na het andere werd ingepalmd, wat tot de dag van vandaag verder gaat.  Door het speciale “programma van individuele samenwerking” zijn nu ook Israël, Jordanië, de Emiraten, Qatar en Koeweit met de NAVO verbonden en kunnen dus nagenoeg ieder land op vraag van Amerika mee ontwrichten. NATO: de grootste Noord Atlantische Terroristische Organisatie.  Europese staatshoofden en ministers die voor iedere wenk van Amerika klaar staan (door b.v. mee  Syrië verder te helpen  bombarderen), weten dat hun volgende verkiezingscampagne door de CIA al verzekerd is. De voormalige topman van de  DGSI (Direction Génerale de la Sécurité Intérieure), Alain Juillet neemt in een interview begin vorige maand in Paris Match geen blad voor de mond als hij spreekt over de Franse politiek: totale absurditeit en blinde onderworpenheid aan de Amerikaanse belangen vanwege de Franse politiek  in Syrië en Oekraïne!

Een  hoogfeest van westerse huichelarij

In Ise-Shima (Japan) eindigde zo pas  de hoogmis van de top van de G 7. Deze was oorspronkelijk een vriendschappelijke ontmoeting van westerse leiders, maar ontwikkelde zich tot een soort schaduwregering om heel de wereld onder het bestuur van Washington te brengen en het internationaal recht van de baan te  vegen. De VS en Duitsland zijn de hoofdrolspelers. In 1997 werd het failliete Rusland uitgenodigd maar in 2014 weer aan de deur gezet. De huidige slotverklaring herinnert ons aan de prachtige princiepes van vrijheid voor iedereen, democratie voor iedereen en de rechten van de mens om  de vrede in deze wereld te garanderen  en een welvaart voor alle landen te verzekeren. Hiermee vernoem ik slechts de kernwoorden, maar in werkelijkheid zou de tekst kunnen dienen als een mooie uitgewerkte bijbelse meditatie.  Bij het lezen hiervan zal de minst ontwikkelde zich echter al de grootste vragen stellen over de oprechtheid er van. En dan komt het. Er wordt gesproken over de grote bijdrage aan de strijd tegen het terrorisme, de vluchtelingencrisis, Oekraïne en Rusland, Libië, “het vredesproces voor het Midden-Oosten”, Yemen, de ontwapening… Met de strafste woorden wordt “het Syrische regime” veroordeeld   voor zijn zogenaamde schendingen van de overeenkomst over het staken van de vijandelijkheden. Deze slotverklaring vergat evenwel het belangrijke nieuws dat het Amerikaans Departement van Landsverdediging  sinds december 2015 (toen de Russen effectief de terroristen begonnen op te ruimen) 2.000 ton (!) aan wapens en munitie geleverd heeft aan rebellengroepen, waarvan de helft voor Al-Qaida en Daesh. En jawel, de verklaring kondigt plechtig aan dat de strijd tegen het terrorisme onverminderd verder gaat!

Leugen triomfeert in bloed

Tijdens  mijn recent verblijf in België heb ik heel vele mensen mogen ontmoeten die dit alles al langer en soms ook beter weten dan ik. Trouwens, anders zouden ze  me niet op zovele plaatsen gevraagd hebben om te komen getuigen over de situatie in Syrië. En omdat zij weten wat er werkelijk gaande is, zetten ze zich  in om de maskers af te rukken, de waarheid aan het licht te brengen en hun medemensen wakker te schudden opdat ze deze oorlogspropaganda mee zouden stoppen. Bovendien zijn zij het die in belangrijke mate ook materieel en financieel helpen om onze hulpverlening onverminderd verder te kunnen zetten. Helaas zijn er nog te veel vrome mensen die helemaal door de massamedia gedrogeerd zijn, zonder dat ze  het zelf weten. Zij zijn het die  de goedkeuring blijven geven aan het verder ontwrichten en uitmoorden van Syrië. Een vrome man met een hoge kerkelijke autoriteit vroeg me: “Is er nu al een oplossing voor de Syrische president?” Hij begreep niet dat zijn inzicht door de media zo misvormd was dat hij geen oog meer had voor wat er werkelijke gebeurde in Syrië maar enkel de Amerikaanse wens steunde voor een “regeringswissel” met alle ellende vandien. Een andere man met een nog hoger kerkelijk gezag zei me: “Ik vertrouw Rusland en Putin voor geen haar.”  En dat is nu precies het doel van de leugens in de media. Deze gesprekspartners beseften niet hoe zij de gemanipuleerde spreekbuis geworden zijn van een oorlogscampagne die steunt op bedrog, waardoor de slachtoffers tot schuldigen worden gemaakt om de moordenaars verder aan te moedigen. Van christenen menen we meer innerlijkheid en weerstand te mogen verwachten en een meer “geestelijk” begrijpen van de tekens van de tijd in het licht van het  evangelie. Horen zij de noodkreten niet van hun broeders  en patriarchen uit het Midden-Oosten? Sommigen schijnen daaraan niet geïnteresseerd te zijn. Een mening die niet met onze tv- en gazettenpraat overeenkomt, aanvaarden ze niet of ze worden er zelfs agressief door.

Een lezer  stuurde me een video die ik met groot genoegen beluisterde en bekeek:  de stevige preek van de pastoor van de St. Andrieskerk in Antwerpen, die in plat “aantweirps” en met veel humor op Pinksteren 2016  het  nieuwe project van de zogenaamde katholieke “dialoogschool”  aan flarden schoot: dat eerst de schoolkapel in ere hersteld wordt vooraleer er een minimoskee komt, dat eerst het christelijk geloof geleerd en beleefd wordt, dat eerst de christelijke symbolen hersteld worden (met kruis, Mariabeeld en beeld van de patroonheilige…) en het liturgisch jaar gevierd wordt en dat er eens open gedialogeerd kan worden over het immense verschil tussen de onvergelijkbare Persoon van Jezus Christus en de meer dan bedenkelijke hoofdfiguur van de islam, het tegendeel van dialoog,  verdraagzaamheid en vrede (wat ik er zelf bijvoeg). Wie op gelijkaardige  wijze de westerse huichelarij van een “Arabische lente” en een nieuw  “vrij en democratisch Syrië”  aan de kaak zou stellen, zou hiermee een grote bijdrage aan de  vrede kunnen leveren. Wie kan de waarheid eens onthullen  en de maskers afrukken om de moordenaars te dwingen hun vernietiging stop te zetten? Westerse heersers, is de stroom van bloed en lijden na vijf jaar nog niet genoeg? Is het omverwerpen van een wettige regering voor  uw eigenbelang echt zoveel gruwel waard?

Als christenen zien we uit naar de Wederkomst van Jezus en “verwachten, volgens zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen” (2 Petrus 3,13).

(Richard BECKER, US’s Main Objective in Middle East is to Regain Hegemony, Not Fight Terror, 27 mei 2016; http://sputniknews.com/analysis/20160527/1040383190/us-true-objectives-middle-east-opinion.html#ixzz49t4J6Bwc;  Calib T. MAUPIN, The Truth About Syria. A Manufactured War Against An Independent Country, 29 mei 2016; Thierry Meyssan, Le G 7, sommet de l’hypocrisie occidentale, réseau Voltaire, 30 mei 2016)

Pater Daniel