Kardinaal Caffarra over Amoris Laetitia: ‘Ik wens dat de verwarring zou worden opgelost’

Standaard

“Bisschoppen en veel theologen die trouw aan de Kerk blijven zeggen dat er geen continuïteit is, maar eerder een tegengesteldheid tussen Amoris Laetitia en het vorige Magisterium.”
caffarra2

Kardinaal Caffarra uit in een interview met OnePeterFive zijn bezorgheid over de verwarring die de post-synodale exhortatie Amoris Laetitia heeft teweeggebracht. Caffarra zegt dat het document een immense breuklijn met de kerkelijke traditie heeft doen ontstaan.

“Paus Franciscus schrijft in Amoris Laetitia [308]: ‘Ik begrijp diegenen die een meer rigoureuze pastorale zorg verkiezen, opdat voor verwarring geen ruimte zou ontstaan.’ Ik leid uit deze woorden af dat zijn heiligheid zich realiseert dat het document in de Kerk verwarring zou kunnen doen ontstaan”, zegt de Italiaanse kardinaal. “Persoonlijk wens ik – en dat is ook hoe veel van mijn broeders in Christus (kardinalen, bisschoppen en leken) erover denken – dat de verwarring zou worden opgelost.

Niet omdat ik een meer rigoureuze pastorale zorg verkies, maar omdat ik gewoonweg een duidelijkere, minder ambigue pastorale zorg verkies. Dat gezegd zijnde – met alle respect, affectie en toewijding die ik de heilige vader verschuldigd ben – zou ik de hem zeggen: ‘Uw heiligheid, verduidelijk alstublieft deze punten: a) Hoeveel van wat uw heiligheid in voetnoot 351 van paragraaf 350 heeft gezegd geldt ook voor hertrouwde gescheidenen, die wensen om te blijven leven als man en vrouw, en dus hoeveel van wat werd geleerd door Familiaris Consortio nr. 84, door Reconciliatio Poenitentia nr. 34, door Sacramenttum unitatiss nr. 29, door de Catechismus van de Katholieke Kerk nr. 1650, en door de algemene theologische doctrine, moet worden geacht nu afgeschaft te zijn? De constante leer van de Kerk – zoals recentelijk gesteld in Veritatis splendor nr. 79 – is dat er negatieve morele normen zijn, die geen uitzonderingen toestaan, omdat ze daden verbieden die intrinsiek onterend en oneerlijk zijn – zoals, bijvoorbeeld, overspel. Geldt deze traditionele leer nog, zelfs na Amoris Laetitia?’ Dat is wat ik aan de heilige vader zou zeggen. Als de heilige vader de intentie zou hebben om publiek tussen te komen om deze verwarring op te lossen, heeft hij veel verschillende redenen om dat te doen.”

Caffarra zegt in het interview dat civiele wetten het Huwelijk, zoals het werd belicht in Amoris Laetitia, hebben geherdefinieerd. “De staat waarin het huwelijk zich vandaag in het Westen bevindt, is ronduit tragisch. Civiele wetten hebben de definitie geherinterpreteerd, om dat ze de biologische dimensie van de menselijke persoon hebben uitgewist. Ze hebben de biologie van de generatie gescheiden van de genealogie van de persoon. Aan de katholieke gelovigen die zijn verward op het vlak van de Doctrine van het Geloof inzake het Huwelijk,  zeg ik simpelweg: ‘Lees en mediteer over de Catechismus van de Katholieke Kerk nummer 1601-1666. En als je iemand hoort spreken over het Huwelijk – zelfs priesters, bisschoppen en kardinalen – en als je dan verifieert dat wat ze zeggen niet conform de Catechismus is, luister dan niet naar hen. Ze zijn de blinden die de blinden leiden.”

Over homoseksualiteit zegt de kardinaal het volgende: “Ik kan echt niet begrijpen hoe een katholieke theoloog kan praten en schrijven over een menselijk recht op homoseksualiteit. De homoseksuele praktijken zijn irrationeel en daarom oneerlijk. Een katholieke theoloog kan niet – mag niet – denken dat de Kerk moet streven naar ‘de verwezenlijking van een menselijk recht op homoseksualiteit.’”

Caffarra uit in het interview ook kritiek op voorbehoedsmiddelen, abortus en proefbuisbaby’s. De kardinaal zegt dat sinds na het Tweede Vaticaanse Concilie anders over liefde wordt nagedacht. “Iemand dacht na het concilie over voortplanting als het gevolg van conjugale liefde. De gezegende Paulus VI corrigeerde die opvatting in de encycliek Humanae Vitae, zeggend dat dit is tegengesteld aan juiste redenering en aan het geloof van de Kerk. En Sint Johannes Paulus II toonde in het laatste deel van de mooie catechese over menselijke liefde aan dat contraceptie een leugen is, die met de echtelijke taal van het lichaam wordt gezegd.

Wat zijn de gevolgen van de verstoting van deze leer? Het eerste en meest serieuze gevolg was de scheiding tussen seksualiteit en voortplanting. Men startte met ‘seks zonder baby’s’, eindigend bij ‘baby’s zonder seks.’ De scheiding is compleet. De biologie van de generatie wordt gescheiden van de genealogie van de persoon. Dit leidt tot het maken van kinderen in laboratoria, en de bevestiging van het (veronderstelde) recht op een kind. Nonsens. Er is geen recht op een persoon, maar alleen recht op dingen. Op dat moment waren er al de voortekenen dat homoseksualiteit zou worden veredeld, samen met de serieuze en intrinsieke oneerlijkheid die met het homohuwelijke gepaard gaan. En daarom hebben we de betekenis van het huwelijk geherdefinieerd, omdat ze van de persoonlijke biologie zijn afgevaren. Echt, Humanae Vitae is een grootste profetie geweest!”

Caffara stelt dat het doel van het Huwelijk is dat “een enkele man met een enkele vrouw wordt verenigd, opdat men zich zou voortplanten en opdat kinderen zouden kunnen worden opgevoed. Als de twee (de gehuwden, nvdr) zijn gedoopt, wordt deze realiteit een echt symbool van de eenheid tussen Christus en de Kerk. Het geeft hun een statuur in het publieke leven van de Kerk, een eigen ministerie: de overbrenging van het geloof aan hun kinderen.”

“Als iemand zegt dat overspel geen intrinsiek oneerlijke daad is – en dat daarom omstandigheden kunnen bestaan waardoor overspel niet oneerlijk meer is – druist dat ook in tegen de Traditie en de Doctrine van de Kerk.” – Kardinaal Carlo Caffarra

Caffarra zegt over de recente uitspraken van kardinaal Schönborn (dat Amoris Laetitia als doctrine moet worden beschouwd) dat “ik antwoord met twee simpele bedenkingen. De eerste bedenking is dat het vorige Magisterium niet alleen in het licht van Amoris Laetitia (AL) zou mogen worden gelezen, maar iemand zou Amoris Laetitia ook in het licht van het vorige Magisterium moeten lezen. De logica van de Levende Traditie van de Kerk is bipolair: Er zijn twee richtingen, niet één. Het tweede deel is belangrijker.

In zijn recentelijke interview met Corriere della Sera overweegt mijn goede vriend kardinaal Schönborn niet wat sinds de publicatie van Amoris Laetitia in de Kerk is gebeurd. Bisschoppen en veel theologen die trouw aan de Kerk blijven zeggen dat er geen continuïteit is, maar eerder een tegengesteldheid tussen AL en het vorige Magisterium. Deze theologen en filosofen zeggen dat niet met een revolterende ingesteldheid jegens de heilige vader zelf, noch minachten ze hem. Het punt is als volgt: AL stelt dat, onder bepaalde omstandigheden, seksuele betrekkingen tussen de hertrouwde gescheidenen moreel aanvaardbaar zijn. Wat meer is, het stelt dat wat het Tweede Vaticaanse Concilie heeft gezegd over echtgenoten – wat betreft seksuele intimiteit – ook geldt voor hen (zie voetnoot 329). Daarom: Als iemand zegt dat een seksuele relatie buiten het Huwelijk legitiem is, dan is dat iets wat volledig indruist tegen de doctrine van de Kerk omtrent seksualiteit. En als iemand zegt dat overspel geen intrinsiek oneerlijke daad is – en dat daarom omstandigheden kunnen bestaan waardoor overspel niet oneerlijk meer is – druist dat ook in tegen de Traditie en de Doctrine van de Kerk.

De heilige vader moet in zo’n situatie – volgens mij en zoals ik al heb geschreven – voor duidelijkheid zorgen. Want als ik zeg dat ‘S P is’, en dat zeg dat ‘S niet P is’, dan is het tweede geen afgeleide van het eerste, maar eerder de ontkenning ervan. Als iemand zegt dat de doctrine blijft, maar alleen praat over het verzorgen van sommige gevallen, antwoord ik: De morele norm ‘Doe niet aan overspel’ is een ABSOLUUT TEGENOVERGESTELDE norm, die geen uitzonderingen toestaat. Er zijn veel manieren om het goede te doen, maar er is maar één manier waarop geen kwaad kan worden gedaan: dat is geen kwaad doen.”

“Geloof dat de familie de echte veste is. De toekomst is aan God”, aldus kardinaal Carlo Caffarra.

Bronnen: http://www.onepeterfive.com/cardinal-caffarra-on-marriage-family-amoris-laetitia-confusion-in-the-church / https://restkerk.net/2016/07/13/kardinaal-caffarra-over-amoris-laetitia-ik-wens-dat-de-verwarring-zou-worden-opgelost/
Foto: via repubblica.it