De Mattei: Kerk heeft geloofsplicht zich tegen de islam te verdedigen

Standaard

Priester Jacques Hamel heeft zich door zijn eigen bloed verenigd met het offer van Christus.

De eerste martelaar van de islam in Europa is bekend: priester Jacques Hamel werd tijdens de H. Mis gekeeld door twee ‘gelovigen’ van de Islam.

Zijn naam “voegt zich bij de duizenden christenen die iedere dag uit haat tegen hun geloof levend verbrand, gekruisigd en onthoofd worden”, aldus historicus Roberto de Mattei. “Toch vormt de bloedige daad van 26 juli een keerpunt, omdat dit voor de eerste keer in Europa gebeurd is en daarmee een schaduw van angst en ontreddering over de christenen van ons werelddeel werpt.” Wat komt er nog meer?

Valse barmhartigheid

Kardinaal Robert Sarah die, afkomstig uit Guinee, de islam uit eigen ervaring kent, twitterde: “Hoeveel doden zijn er nodig, hoeveel afgeslagen hoofden tot de Europese regeringsleiders de situatie begrijpen waarin zich het Westen bevindt?” Maar, aldus De Mattei, begrijpt de Wereldkerk zelf wel in welke situatie zij zich bevindt? “Wat deze situatie zo verschrikkelijk maakt, is de politiek vanGutmenschlichkeit en valse barmhartigheid tegenover de islam en alle vijanden van de Kerk. Zeker moeten de katholieken voor hun vijanden bidden, maar zij moeten zich eerst en vooral ervan bewust zijn dat ze die heeft.”

Noodweer is plicht

Maar christenen moet zich niet beperken voor hun vijanden te bidden, “zij hebben ook de verplichting tegen hen te vechten”, aldus De Mattei. “De Catechismus van de Katholieke Kerk leert dat noodweer voor wie “verantwoordelijk is voor andermans leven, voor het algemeen welzijn van het gezin of van de van de gemeenschap” niet alleen “een recht” kan zijn “maar zelfs een ernstige plicht wordt” (nr. 2265) “De plicht om het algemeen welzijn van de samenleving te bevorderen, brengt mee dat de aanvaller de mogelijkheid moet ontnemen om schade toe te brengen. (nr 2266).”

Ostpolitik

Paus Franciscus toonde zich dan wel “ten diepste geschokt dat dit zinloze geweld in een kerk plaatsvond tijdens een eredienst, een liturgische handeling die bij God om vrede bidt”, maar, aldus De Mattei, de paus “verzuimt opnieuw de moordenaars bij name te noemen.” “Het zwijgen van paus Bergoglio, die “onder de illusie is van een mogelijke oecumenische overeenkomst met de islam” stemt overeen met dat van de moslims in de hele wereld die niet met luide stem, unaniem en collectief de in naam van Allah door hun geloofsbroeders begane misdaad veroordelen”, aldus De Mattei, die eraan herinnert dat het Vaticaan zo wel eens “de schandelijke politiek” kan gaan herhalen “die de slachtoffers van de communistische vervolging offerde op het altaar van de Ostpolitik.”

Eigen bloed gegeven

“Het altaar van de politiek is echter iets heel anders als het heilig altaar waarop het onbloedige offer van Christus wordt gecelebreerd”, aldus De Mattei, “en met dit offer had priester Jacques Hamel op 26 juli de genade zich te verenigen, doordat hij zijn eigen bloed gegeven heeft.” (KN (Nederlands)/Katholisches.info (Duits)/ LifeSiteNews(Engels))