Kardinaal Parijs André Vingt-Trois: Islamisten aanbidden god van de dood

Standaard

André Vingt-Trois, kardinaal en aartsbisschop van Parijs, wond er afgelopen week tegen zijn gelovigen geen doekjes om: islamisten die aanslagen zoals in Nice en de katholieke kerk in Normandië plegen, aanbidden een ‘god van de dood’, die hij vergeleek met de in de Bijbel genoemde afgod Moloch, aan wie eveneens mensen werden geofferd. De kardinaal deed zijn felle uitspraken tijdens een herdenkingsdienst voor de Franse priester Jacques Hamel, die afgelopen week werd onthoofd door twee moslimterroristen.

(..) ‘Zij wikkelen zichzelf met religieus vertoon om hun dodelijke project te verhullen,’ zei de kardinaal over de islamitische terroristen. ‘Zij willen ons een god van dood bekend maken, een Moloch die zich verheugt in de dood van een mens, en die het paradijs belooft aan degenen die in zijn naam moorden. Ze kunnen niet verwachten dat de mensheid buigt voor hun waanidee.’

Christenen zouden tegen deze wanhoopsboodschap het evangelie van hoop moeten zetten, aldus Vingt-Trois. Deze boodschap van hoop bracht priester Jacques Hamel toen hij wreed werd afgeslacht op het altaar van Allah. ‘Het is deze hoop die Oosterse christenen overeind houdt als ze moeten vluchten voor (moslim)vervolgingen, en in plaats van hun geloof af te zweren ervoor kiezen alles achter te laten.’

Angst is volgens de aartsbisschop een slechte raadgever, omdat wij daardoor het kwaad niet meer met het goede kunnen weerstaan. Hetzelfde geldt echter voor de politieke correctheid in Europa, dat ‘uit angst om te beledigen, om niet mee te gaan met de wijze waarop ‘nette’ mensen denken en spreken, (ons) het zwijgen oplegt.’

Ouders in Europa zijn hierdoor bang geworden om hun waarden over te dragen aan hun kinderen, en ‘de elite zwijgt over al het abnormale gedrag, en legitimeert daardoor dat wat abnormaal is.’ De druk om anderen vooral niet te beledigen – bij uitstek moslims – heeft ‘geleid tot lafheid en het loslaten van plichtsgevoel, en een ongezond conformisme’ aan het politiek-correcte denken, dat ons ertoe wil dwingen om ‘anderen maar niet te ergeren, zodat er geen conflicten, agressie of geweld ontstaat.’

Zelfs het uitdragen van een bepaalde mening buiten het gewenste politiek-correcte plaatje wordt steeds minder geaccepteerd door de politieke (en media) elite in Europa. De kardinaal zei het niet rechtstreeks, maar de goede verstaander begreep onmiddellijk dat deze chantage vrijwel uitsluitend afkomstig is van de islam en van Europees ‘links’.

Hij riep de gelovigen dan ook op om trouw en moedig te blijven, en kracht te vinden in God – de God van liefde, wel te verstaan. Daarom besloot hij met de volgende Bijbeltekst uit Jeremia (15:20-21): ‘Zij zullen tegen u strijden, maar u niet overwinnen; want Ik ben met u om u te helpen en te bevrijden, spreekt de Heere. Ja, Ik zal u bevrijden uit de hand der bozen, u verlossen uit de vuist der geweldenaars.’

Bronnen: Xandernieuws en  Breitbart