Kardinaal Burke zegt dat als de paus z’n dwalingen niet opheldert, de kardinalen een formele ‘daad van correctie’ moeten stellen

Standaard
cardinalburke

De kardinalen hadden in september naar paus Franciscus een brief geschreven, waarin ze hun bezorgdheden uitten, maar nadat de paus na ruim twee maanden nog geen antwoord had gegeven, gaven ze de brief afgelopen maandag vrij.
In een interview met Ed Pentin van het National Catholic Register, bespreekt Kardinaal Burke de volgende stappen indien Franciscus de bezorgdheden van de kardinalen zou blijven negeren.

Pentin: Wat gebeurt er als de heilige vader niet antwoordt op jullie daad van gerechtigheid en liefdadigheid, en er niet in slaagt om een verduidelijking te geven over de Kerkelijke Leer, zoals jullie hopen te bereiken?

Burke: “Dan zouden wij deze situatie moeten aankaarten. Er is in de Traditie van de Kerk, de praktijk van het corrigeren van de Roomse Paus. Het is iets dat duidelijk vrij zeldzaam is. Maar indien er geen antwoord komt op deze vragen, dan zou ik zeggen dat het een kwestie zou zijn van het stellen van een formele daad van correctie van een ernstige dwaling.”

Burke gaat verder met het benadrukken dat in geval van conflict tussen de paus en de Kerkelijke Traditie, de Traditie bindend is. “Kerkelijke autoriteit bestaat enkel in dienst van de Traditie,” legt Burke uit. “Ik denk aan de passage van St. Paulus in Galaten 1:8, dat als ‘zelfs een engel jullie een ander evangelie zou verkondigen dan het welke wij aan jullie hebben gepredikt, hij zij vervloekt‘.”

Historisch gezien, is het in de zeldzame gevallen waar pausen ketterij hebben verkondigd, “de plicht, en historisch is het al gebeurd, van kardinalen en bisschoppen om duidelijk te maken dat de paus dwaling verkondigt, en om hem te vragen om het te corrigeren.”

In het interview benadrukt dat de kardinalen ernaar gestreefd hebben om te handelen “voor het goed van de Kerk”, waarvan hij zegt dat ze “lijdt onder een enorme verwarring” op de punten die ze in het bijzonder hebben aangehaald. Hij merkt bijvoorbeeld op dat priesters in verschillende bisdommen tegenstrijdige richtlijnen worden gegeven over hoe de kwestie van toegang tot Communie voor diegenen in overspelige relaties te behandelen.

“Wij als kardinalen, oordeelden dat het onze verantwoordelijkheid is om een verduidelijking te eisen met betrekking tot deze kwesties, om een einde te maken aan de verspreiding van de verwarring die in feite mensen in dwaling brengt.”

“Om stil te blijven over deze fundamentele twijfels die opgekomen zijn ten gevolge van de tekst van Amoris Laetitia, zou voor ons een ernstig gebrek aan menslievendheid zijn tegenover de paus en een ernstig gebrek in het vervullen van de plichten van ons eigen ambt in de Kerk”, aldus nog Burke.

Vertaling: Restkerk.net

Bron: LifeSiteNews