Paus Franciscus ontslaat drie priesters uit de Congregatie van de Geloofsleer: ‘Ik ben de paus en ik hoef mij niet te rechtvaardigen’

Standaard

De Vaticanist Marco Tosatti openbaarde een nieuwe ontwikkeling in Rome, zoals we die al wat gewoon zijn. Op 26 december berichtte Tosatti dat de paus de prefect van een Congregatie heeft bevolen om drie van zijn priesters te ontslaan van hun plichten in de congregatie.

De verslaggever van OnePeterFive kwam te weten dat dit incident gebeurde bij de Congregatie van de Geloofsleer (CDF) en dat het Kardinaal Gerhard Müller zelf was die nu deze nieuwe bevelen moest opvolgen. Bovendien kwam ze te weten dat de drie betrokken priesters Slovaaks-Amerikaans, Frans en Mexicaans zijn. Eén van zijn bronnen is namelijk bevriend met één van deze drie theologen. De laatste van de drie zou naar verluidt toch iets langer kunnen blijven.

Laten we nu de specifieke details die Marco Tosatti meegaf, onder de loep nemen:

Het hoofd van de dicasterie heeft het bevel ontvangen om drie van zijn bedienden (allen die hier voor lange tijd hebben gewerkt) te verwijderen, en het was zonder enige uitleg. De Prefect ontving deze officiële brieven: “… ik verzoek u dat u alstublieft …. ontslaat….”. Het bevel was: zend hem (elk van hen) terug naar zijn bisdom van oorsprong, of tot de Religieuze familie waartoe hij behoort.

Hij (de Prefect) was zeer verbaasd omdat het ging over drie uitstekende priesters die behoren tot de professioneel meest bekwamen. Initieel ontweek hij het gehoorzamen aan deze brief, en hij vroeg verschillende keren om een audiëntie met de paus. Hij moest wachten want de ontmoeting werd verschillende keren uitgesteld. Uiteindelijk werd hij in een audiëntie ontvangen. En hij zei: “Uwe heiligheid, ik heb deze brieven ontvangen, maar ik heb niets gedaan omdat deze drie personen onder de besten zijn in mijn dicasterie… wat hebben ze gedaan?” Het antwoord was: “Ik ben de paus, en ik hoef geen redenen te geven voor ieder van mijn beslissingen. Ik heb beslist dat ze moeten weggaan en ze moeten weggaan.” Hij stond recht en strekte zijn hand uit om aan te geven dat de audiëntie voorbij was.

(..)

Bron: OnePeterFive & Vertaling: Restkerk