Paus wil herziening normen liturgische vertalingen

Standaard

30-1-2017, door Jeroen Van Hecke

Paus Franciscus heeft opdracht gegeven de richtlijnen voor liturgische vertalingen te herzien. Dat meldt het tijdschrift van de Amerikaanse jezuïeten America Magazine.

[Paus Franciscus wil dat liturgische vertalingen creatiever kunnen zijn en minder strikt moeten aansluiten bij het Latijn. We weten door de controverse rond de nieuwe Nederlandse “vertaling” van het Onze Vader waartoe dat kan leiden en we zullen de mogelijke nieuwe ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten houden.] (nota van de redactie)

Volgens het blad zou de paus al voor de Kerst een commissie hebben geformeerd om Liturgiam Authenticam te herzien, het document uit 2001. Daarin werd bepaald dat vertalingen van het Romeins Altaarmissaal zo dicht mogelijk bij de originele Latijnse tekst moeten blijven.

Te rigide

Het document kreeg veel kritiek van liturgisten die pleiten voor een meer “creatieve” interpretatie van de liturgie. Ook zouden volgens America verschillende bisschoppenconferenties de richtlijnen “te rigide” vinden en “niet accepteren dat er zoiets bestaat als ‘sacrale taal’”.

[Onder “creatieve interpretatie van de liturgie” gaan sommige liturgisten zo ver, dat ze zelfs de Consecratiewoorden zouden wijzigen. De liturgie moet echter niet creatief zijn, want de liturgie heeft als doel God verheerlijken, vergiffenis afsmeken, genaden afsmeken en in eenheid komen met de Kerk van alle tijden en van alle plekken.] (nota van de redactie)

Nog niet officieel bekend

Er gingen al langer geruchten over een op handen zijnde herziening, maar die is nooit officieel aangekondigd. De commissie is volgens het blad ook nog niet bijeengekomen. Ook is niet bekend wie allemaal deel uitmaken van de commissie. Wel dat die internationaal gemengd zal zijn en onder leiding staat van aartsbisschop Arthur Roche, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst.

Lees verder: http://www.katholiekforum.net/2017/01/30/paus-wil-herziening-normen-liturgische-vertalingen/