Groot deel van Europese bevolking is totaal geïndoctrineerd en heeft geen benul van dreigende oorlog

Comment 1 Standaard

Xander 26-03-2017. ‘Acuut oorlogsgevaar in Europa’

De gerenommeerde Duitse auteur, journalist, jurist en gastprofessor Wolfgang Bittner, schrijver van onder andere ‘De Afschaffing van de Democratie’ en ‘De Verovering van Europa door de VS’, waarschuwt in een speciaal interview dat hij heel bang is dat de ‘deep state’ anti-Trump schaduwregering in Amerika vastbesloten is om een oorlog tegen Rusland te beginnen, waarin Europa opnieuw het slagveld zal zijn. Tevens verkettert Bittner de reguliere Westerse media voor het blindelings verspreiden van leugenachtige oorlogspropaganda, bedoeld om de burgers zover te krijgen het uitbreken van een groot conflict te accepteren en daar Rusland de schuld van te geven.

Heropstarten Koude Oorlog door het Westen ‘tragedie van de eeuw’

Bittner noemt het ‘de tragedie van de eeuw’ dat de Koude Oorlog weer is opgelaaid. Die begon in de jaren ’90 met het breken van de beloften van de NAVO aan Rusland om niet naar Oost Europa uit te breiden. In 2014 werd een nieuwe, gevaarlijke stap genomen door een fascistische staatsgreep in Oekraïne te forceren, een anti-Russisch marionettenregime aan de macht te helpen, en het land zowel financiële als militaire steun te geven in de burgeroorlog tegen de Russisch sprekende bevolking.

‘Parallel daaraan begon een in boosaardigheid nauwelijks te overtreffen (media)campagne tegen Rusland,’ aldus Bittner. ‘Dat heeft tot de huidige levensgevaarlijke situatie geleid, waar volgens mijn onderzoek heel duidelijk de Westerse alliantie van VS, NAVO en EU de schuld aan heeft.’ Met sancties probeerde het Westen vervolgens de Russische economie kapot te maken, een doelstelling die voormalige vicepresident Joe Biden letterlijk uitsprak tijdens een toespraak in Cambridge. President Obama dwong de aanvankelijke onwillige Europese landen om eraan mee te doen.

NAVO en VS treffen oorlogsvoorbereidingen

Tegelijkertijd begonnen Amerika en de NAVO met oorlogsvoorbereidingen door grote aantallen troepen, tanks en vliegtuigen naar de grenzen met Rusland te sturen. Michael ‘glasnost’ Gorbachov waarschuwde daarom dat dit tot een verwoestende kernoorlog kan leiden.

Bittner begon zich vooral vanaf 2014 steeds grotere zorgen te maken over de glasharde leugens die de Europese politici en media over Rusland en de situatie in Oekraïne verspreiden. Zo wordt de democratische aansluiting van De Krim bij Rusland nog altijd valselijk een ‘annexatie’ genoemd. Hij begon een langdurig grondig onderzoek, waar uiteindelijk zijn boek ‘De Verovering van Europa door de VS’ uit voortkwam.

Russen willen nog steeds vrede en samenwerking

Voor zijn research reisde hij ook naar Rusland. De bevolking daar begrijpt niets van de sancties die tegen hun land zijn ingesteld. De Russische burgers zijn zwaar teleurgesteld dat ze zo door Europa en Amerika zijn bedrogen en in de steek zijn gelaten. Ondanks alles wil een overgrote meerderheid nog altijd een goede en vreedzame relatie met Europa, maar dat wordt door Washington en Brussel onmogelijk gemaakt.

In Moskou sprak Bittner met medewerkers van een Duitse firma, die de Westerse sancties ‘een schande’ en ‘totaal onzinnig’ noemden. Ze werken ook averechts, want de Russen zoeken voor de zaken die ze eerst in Europa kochten nu naar andere markten, zoals China. Deze ‘mensenverachtende politiek’ heeft tot grote verliezen bij Duitse en Europese ondernemingen geleid.

‘Deep state’ schaduwregering vermoedelijk ook Trump te machtig

De auteur-journalist vreest dat de hardliners in Washington en lobbyisten van de Amerikaanse wapenindustrie daadwerkelijk op oorlog uit zijn. Het is zeer de vraag of president Trump hen nog kan stoppen. De laatste weken is duidelijk geworden dat zijn tegenstanders ook een groot deel van zijn eigen partij in hun macht hebben, en bijna alle plannen en beleidswijzigingen van Trump blokkeren.

Bittner wijst in dit verband op de ook door ons al vaak besproken ‘schaduwregering’, de ‘deep state’ die bestaat uit de elite in politiek, multinationals en veiligheidsdiensten, die na Barack Obama ook Hillary Clinton aan de macht wilde helpen. Deze elite is niet gebaat bij een samenwerkend en daardoor welvarend Europa en Rusland, omdat dit als een bedreiging voor het wereldwijde Amerikaanse militaire en financiële imperium wordt gezien, waardoor de positie van de VS als enige supermacht in gevaar zou komen.

De directeur van de bekende Amerikaanse denktank Stratfor verklaarde in een toespraak dat het voorkomen van een verbond tussen Rusland en Duitsland al een eeuw lang het belangrijkste doel van het Amerikaanse buitenlandse beleid is. Een combinatie van de Europese technologische, financiële en industriële kracht met de Russische grondstoffen en strijdkrachten zou op het wereldtoneel vrijwel onoverwinnelijk zijn.

Geïndoctrineerde Europeanen hebben geen benul van acuut oorlogsgevaar

Daarom bouwde de VS een ring van honderden militaire bases rondom Rusland op, en zorgde het ervoor dat het mede met behulp van een enorme vloot vliegdekschepen overal ter wereld kan ingrijpen. De regeringen in Europa sluiten niet alleen hun ogen voor deze imperialistische en agressieve politiek, maar werken er zelfs gewillig aan mee. ‘Dat is onverantwoordelijk,’ vervolgde Bittner. ‘Sinds het begin van het conflict in Oekraïne hebben we acuut oorlogsgevaar, wat door een groot deel van de (Europese) bevolking, die volledig geïndoctrineerd is, totaal niet wordt waargenomen.’

Die oorlog kan nog worden voorkomen, maar dan moeten wel de sancties tegen Rusland onmiddellijk worden opgeheven, en moet de agressieve militaire opbouw van de NAVO langs de Russische grenzen weer worden teruggedraaid. Dat Rusland de Baltische staten en Polen zou willen aanvallen, is namelijk ‘totale onzin’, wat door de Duitse oud kanselier Gerhard Schröder werd bevestigd. Schröder vindt het buitengewoon pijnlijk voor de Russen dat er net als in de Tweede Wereldoorlog opnieuw Duitse troepen en tanks voor de grenzen staan, op slechts 120 kilometer afstand van St. Petersburg, klaar om een nieuw Oostfront te openen.

Kritische mensen worden monddood gemaakt

Bittner erkent dat het moeilijk is om tegen de ‘onverantwoordelijke’ bondskanselier Angela Merkel op te staan, maar is bemoedigd dat steeds meer oud politici, publicisten, wetenschappers, auteurs, managers en ook hooggeplaatste militairen zich openlijk tegen het confrontatiebeleid van de Westerse alliantie uitspreken. Dit kritische tegengeluid wordt echter geboycot door de media, die geheel op de hand van de oorlogsglobalisten in Brussel, Berlijn en Washington zijn. Zelfs de veel geprezen staatsman Helmut Schmidt wordt niet meer uitgenodigd, omdat hij meerdere malen heeft gewaarschuwd voor de Derde Wereldoorlog als Europa en Amerika niet heel snel van koers veranderen.

‘En zo gaat men met veel kritische mensen om. Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn lijken niet te begrijpen wat zij hun zogenaamde geliefde democratie daarmee aandoen. Daar komt bij dat door het toenemende kritiekvijandige, onderdrukkende klimaat steeds minder mensen openlijk hun mening durven uiten. Ik betreur het buitengewoon dat er in het bedrijfsleven –na aanvankelijk verzet- amper nog protest tegen het sanctiebeleid is.’

Als de politiek niet snel bij zinnen komt, dreigt onherstelbare schade, waarschuwt Bittner. De huidige machthebbers zijn naar zijn overtuiging niet te vertrouwen. Ook zijn er geen echte persoonlijkheden meer die durven op te staan en weer daadwerkelijk de belangen van hun onderdanen willen dienen, inclusief hun soevereine rechten, zoals het mogen voeren van een ander beleid dan door Washington wordt gedicteerd.

Westerse pers verspreidt enkel nog propaganda

Helaas doet de aan de leiband van de politiek lopende pers, waar ‘amper nog kritisch geluid is te horen’, hier volop aan mee, en verspreiden ‘veel Westerse media op schandalige wijze regeringspropaganda, een deel zelfs oorlogshitserij. Dat wordt aan het steeds sceptischer wordende publiek als ‘objectief’ verkocht. De agressieve politiek van het Westen zou zogenaamd nodig zijn om ‘de Westerse waardengemeenschap’ te beschermen tegen ‘de oorlogszuchtige Russen’,’ – allemaal leugens die met historisch verifieerbare feiten zijn te ontkrachten. Dat geldt niet alleen de berichtgeving over Oekraïne en de Krim, maar ook over bijvoorbeeld Syrië en de migrantencrisis.

Het falen van de media heeft volgens de auteur te maken met het feit dat veel toonaangevende organen en journalisten -net als veel politici- deel uitmaken van de in de loop der jaren opgebouwde netwerken van de VS en de NAVO, of daar op zijn minst nauw mee verbonden zijn. Dit heeft geleid tot het verkondigen van steeds minder objectieve feiten, en steeds sterkere gekleurde propaganda. Ook dat valt onder ‘De Verovering van Europa door de VS’.

In dit verband merkt Bittner nog een ‘zorgwekkende ontwikkeling op: critici van dit onverantwoordelijke beleid en van de informatievoorziening door de pers zien zich al enige tijd met een drieste tegenpropaganda geconfronteerd. Ze worden zwartgemaakt en in hun bestaan bedreigd.’ Dat geldt ook deze site, die vanwege deze jarenlange kritische instelling op de officiële Nederlandse zwarte lijst werd gezet.

Uitschakelen Putin hoofddoel = kernoorlog gevaar

Het centrale doel van de Westerse elite is het uitschakelen van de Russische president Vladimir Putin, die een grote blokkade vormt voor hun ‘Nieuwe Wereld Orde’. Met man en macht wordt geprobeerd Rusland te destabiliseren en in Moskou een regimewisseling te veroorzaken.

Het is heel naïef en gevaarlijk te denken dat de tot nu toe zeer terughoudend opererende Putin de voortdurende Westerse agressie oneindig over zijn kant zal laten gaan. Als de globalisten in Washington en Brussel te ver gaan, dan zou het Kremlin plotseling totaal anders kunnen reageren. Dan behoort ook een keiharde preventieve aanval met kernwapens op belangrijke Europese en Amerikaanse doelen beslist tot de mogelijkheden.

Bron: Xandernieuws

(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Litanie van het Allerheiligste Hoofd van Jezus

Leave a comment Standaard

H. Hoofd van Jezus

Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons,
God, H.Geest, ontferm U over ons,
God, Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U over ons,
H.Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Allerheiligste Hoofd van Jezus, gevormd door de H.Geest in de schoot van de allerheiligste Maagd Maria, ontferm U over ons,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, tempel van de goddelijke wijsheid,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, haard van de eeuwige klaarten,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, heiligdom van het oneindig verstand,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, voorzienigheid tegen de dwaling,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, zon van hemel en aarde,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, schat van wetenschappen en pand van geloof,
Allerheiligste Hoofd van Jezus, stralend van schoonheid, rechtvaardigheid en liefde,
Allerheiligste Hoofd van Jezus…

View original post 455 woorden meer

Abonnement Nieuw Tijdschrift Legioen Kleine Zielen – door pastoor Geudens

Leave a comment Standaard

Info: LegioenKleineZielen.Wordpress.Com

LKZ afbeelding Jezus Hart


Wilt u het tijdschrift ook bij u thuis ontvangen?

Kosten van een jaarabonnement is 12,– Euro (uitgave 3 maal per jaar: in april – augustus – december)

Opgave abonnementen:
Per E-mail: hbcb@hetnet.nl

Mijn eerste kennismaking met het Legioen Kleine Zielen was in 1977. In 1978 ben ik meegegaan met een bedevaart naar Chèvremont samen met een groep Kleine Zielen Eindhoven. Marguerite heb ik horen spreken in een grote overdekte tent.

In april 2010 ben ik gevraagd door de gebedsgroep Kleine Zielen Eckelrade om aldaar de maandelijkse gebedsmiddagen als priester te begeleiden. Van het een kwam het ander. Ik verheug mij erover met de Kleine Zielen verbonden te zijn. In december 2012 is de Stichting met een website begonnen, welke ik nu beheer. In december 2016 vroeg de voorzitter van dezelfde Stichting om mijn medewerking voor het verzorgen van een nieuw op te starten tijdschrift. Na een korte aarzeling heb ik ja gezegd.

Met dit tijdschrift wil de Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland meewerken aan het werk welke Jezus begonnen is met Marguerite, namelijk om zijn liefde van zijn Barmhartig Hart bekend te maken aan de mensen, met name aan de kleine zielen.

Het Legioen Kleine Zielen helpt ons in het bijzonder om in een grotere intimiteit met Jezus te leven, iets waarnaar iedere gelovige zou moeten streven, ook de meest vurige mariale ziel. Het doel van de Boodschap is juist: ons binnenleiden in deze onuitsprekelijke intimiteit, ons tonen hoe we Onze Lieve Heer steeds meer kunnen beminnen en ons door Hem laten opvoeden. En dit te midden van de moeilijkheden van deze tijd…

Pastoor Geudens

>>  https://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com


Een verslag uit Syrië, zonder poco bril

Leave a comment Standaard

Syrië, 24 maart 2017

Goede Vrienden,

De zogenaamde internationale coalitie met al haar vazallen stuurt aan op een voortdurende oorlog in Syrië en bombardeert er maar op los.

Syrië blijft (tevergeefs) protesteren tegen deze illegale acties en massaslachtingen. Rusland helpt berekend en legaal. Het wil een seculier Syrië behouden, verwerpt de dubbelzinnigheid van de “gematigde rebellen”, wil het respect voor het internationaal recht herstellen, geen interventies in de interne zaken van andere landen en geen revoluties met de kleuren van de regenboog. Ondanks de blijvende verwoestingen en moordaanslagen houdt Syrië tot heden stand. Moge het na het lijden en sterven ook delen in het Pasen van de verrijzenis.

Pater Daniel

Stuiptrekkingen of een nieuwe oorlogswending?

Op 14 maart ontvangt  Donald Trump in Washington Mohammad ben Salmane, de kroonprins van Saoedi-Arabië. De volgende dag zijn er twee moordende aanslagen in Damascus (in het justitiepaleis en in een populair hotel). Algemene onverschilligheid hierover in de westerse pers.

 

Ondertussen hebben de leiders van de zogenaamde Syrische oppositie de gesprekken in Astana geboycot. Zij zijn niet geïnteresseerd in een vrede in Syrië, integendeel, zij willen alleen tijd winnen om zich te herbewapenen.

Op 17 maart is Israël met vier gevechtsvliegtuigen komen bombarderen in de buurt van al Raqqa. Het Syrische leger heeft een vliegtuig neergehaald. Israël ontkent, maar reageert wel razend op de zelfverdediging van Syrië.

Op 18 maart bombarderen de VS (nog eens per ongeluk?) de moskee van Al-Jana (provincie Aleppo) met biddende  moslims: 40 doden en meer dan 120 gewonden. En woensdag 22 maart bombardeerde de internationale coalitie de al Baduyah Addakheliya school (al-Raqqa)  die 30 kinderen en moeders doodde en tientallen verwondde (dat had Rusland eens  moeten doen!?). Syrië vraagt aan de UNO Veiligheidsraad dat ze eindelijk hun verantwoordelijkheid zouden opnemen en de massaslachtingen door de internationale coalitie in Syrië zouden stoppen.

De buitenlandse politiek van de VS zit vol tegenstrijdigheden. Het ene deel van de regering weet niet wat het andere doet. Wat wil je met een CIA die een jaarlijks budget van 50 miljard dollar krijgt en ruimschoots de middelen heeft om een regering buiten de regering op poten te zetten. De tegenkrachten tegen Donald Trump zijn zeer sterk. Hij zoekt andere bondgenoten. Het zal ook nodig zijn wil hij echt de IS bestrijden, afzien van alle militaire interventie in andere landen en steun aan terroristen wil opgeven. Wie echt IS wil bestrijden kan nu niet anders dan meewerken met hen die het nu doen: Syrië, Rusland. President Trump wil met de Chinese president Xi Jinping afspraken maken en China wil de zijderoute herstellen, die langs Damascus loopt. Er is al een akkoord met de Syrische president waardoor China op alle terreinen aan de heropbouw van Syrië kan meewerken. Als Trump het klaar krijgt om eveneens mee te werken aan de Chinese zijderoute, wordt het in feite onmogelijk voor UK, Saoedi-Arabië, Turkije, Duitsland, Frankrijk om hun oorlog tegen Irak, Syrië en in Oekraïne verder te zetten. Ondertussen blijft het Syrische leger op vele plaatsen overwinningen behalen. De eenheid en weerstand van het Syrische volk blijven toenemen. En de Syrische president zou in deze omstandigheden onmogelijk kunnen overleven als hij niet het grootste deel van de bevolking achter zich had. Is de “internationale gemeenschap” met haar oorlog tegen Syrië aan haar stuiptrekkingen bezig of bereidt ze een nieuwe vernietigende fase voor?

Een ongemakkelijke waarheid

We hebben te maken met een criminele onderneming op wereldvlak… de globale oorlog tegen het terrorisme is een verzinsel, gebouwd op valse veronderstellingen. We leren dat Amerika en het westen tegen een ingebeelde vijand vechten, nl. de islamitische staat, omdat deze islamitische staat in feite volop gesteund en gefinancierd wordt door een westerse militaire alliantie en de bondgenoten van de Golfstaten. Het leert dat moslims terroristen zijn terwijl de terroristen in werkelijkheid het waarmerk “made in Amerika” dragen…” Dr. Michel Chossudovky (http://www.collective-evolution.com/2017/03/06/declassified-cia-report-exposes-25-years-of-u-s-plans-to-destabilize-syria/)

De oorlog tegen Syrië wordt mede in stand gehouden door de macht van de media en de massa mensen die dagelijks “het nieuws op de voet volgen”. Toch geloven steeds meer mensen niet meer in de MSM of mainstream media. De meeste Amerikanen weten nu dat de aanslag op de Twin torens in New York een voorwendsel was om zeven landen aan te vallen (zoals de vier sterren generaal Wesley Clark ook zei): Irak, Libië, Syrië, Libanon, Somalië, Soedan en Iran.

Saoedi-Arabië, waar de terroristen vandaan kwamen, werd de grote bondgenoot van Amerika! Vele mensen weten nu dat de massavernietigingswapens van Irak, de moorden van Kadhaffi op zijn eigen volk, de gruwelijke dictatuur van de Syrische president… verzinsels zijn, maar hun landen zijn  ondertussen wel verwoest. Leugens in de media én oorlog in de landen gaan nog onverminderd verder. Geen wapens om oorlog te voeren maar oorlog voeren voor de wapenindustrie. De wapenindustrie groeit als nooit voorheen. En daarom worden mannen zoals Edward Snowden en Julian Assange, die af en toe een gordijn neerhalen om de criminele werkelijkheid te tonen, zwaar vervolgd.

Geestelijke verdoving

Iemand die dagelijks de kranten leest of doorneemt en dagelijks het tv-nieuws volgt, is niet meer in staat om te begrijpen in welke wereld hij leeft. Hij zal zich perfect aanpassen aan de oorlogspropaganda, door een gewetenloze elite geleid, om het ene land na het andere te ontwrichten, “regeringswissels” te rechtvaardigen en militaire interventies goed te keuren in dienst van een Nieuwe Wereldorde. Hij zal ook precies vertellen wat er in de verschil- lende landen eigenlijk mis is en hoe de internationale gemeenschap daar welvaart en democratie zal brengen zonder e merken dat er chaos gebracht wordt. En daardoor blijft hij volkomen blind voor de werkelijke motieven.

Vele mensen voelen zich veilig onder de paraplu van wat in de algemene opinie aanvaard wordt en volgen dus wat door de openbare opinie wordt opgelegd. Ze zijn geërgerd wanneer ze iemand ontmoeten die van deze algemene opvatting afwijkt. Er zijn vrome mensen en gemeenschappen (niet alle!) van ijverige religieuzen die daardoor niet meer in staat zijn “de tekenen van de tijd” te onderscheiden. Zij hebben niet voldoende innerlijkheid om een weerstand op te bouwen. Ze zijn geestelijk verlamd. Dit lijkt mij een van de grote problemen van onze tijd, helaas ook onder gelovigen. Ziehier tot hoever deze geestelijke verdoving kan leiden.

Vorige dinsdag 21 maart 2017, deelde M. Stéphane Mercier, een jonge professor filosofie aan de Université Catholique de Louvain nota’s uit waarin abortus bestempeld wordt als moord en erger dan verkrachting. Hierop lanceerde een groep anti-katholieken een genadeloze aanval tegen hem. En dit is niet alles. In een communiqué reageerde de UCL dat het “recht op abortus” tot het “Belgisch recht” behoort en dat het verspreiden in het kader van de lessen van nota’s, die hieraan tegengesteld zijn, onaanvaardbaar is omdat ze ingaan tegen de waarden die de universiteit verdedigt, nl. het Belgisch recht. Dat deze universiteit in 1425 als kerkelijke instelling is opgericht en juist dank zij het christelijk geloof zulk een geestelijke en wetenschappelijke hoogte kon bereiken als “gist” in het “deeg” van de maatschappij, komt niet meer aan de orde. Bovendien wordt deze jonge professor veroordeeld met een praktijk uit de middeleeuwen, nl. voordat hij zelf gehoord is. Enkele jaren geleden werd een debat geopend over de vraag  of de C in de UCL  moest bewaard blijven en men koos voor het behoud van de C. Haar huidige reactie toont dat zij niet alleen de meest katholieke maar ook de meest menselijke principes verloochent, nl. het recht op leven voor iedereen. http://www.lecho.be/economie-politique/belgique-general/Stephane-Mercier-le-prof-pro-life-est-suspendu-par-l-UCL/9876459?ckc=1&ts=1490431838

Graag bevelen we aan: Mars voor het Leven: zondag 26 maart 2017 te 15.00 u, Kunstberg, Brussel.

Pater Daniël


 

500 jaar geleden: Luther wilde niets meer van de H. Mis weten

Comment 1 Standaard

Luther wilde van de H. Mis niets weten (heel zacht gezegd!) en bestreed haar waar en hoe hij maar kon.

Hij was overtuigd dat hij met deze bestrijding “de Kerk van Rome” in het hart kon treffen: zonder Mis zou zij er niet meer zijn. De diepste reden van deze opvatting en houding was zijn leer van de zaligmaking door het geloof alléén: wanneer ik maar diep in mijn binnenste gelóóf dat ik gered ben door de verdiensten van Christus in het kruisoffer, word ik na mijn dood meteen bij God in de hemel opgenomen, leerde hij. Geen enkel goed werk kan daaraan uit zichzelf ook maar het geringste bijdragen. Maar de H. Mis is zowel een sacramentele handeling waardoor genade wordt aangeduid en gegeven als een goed werk. Dat wilde Luther niet erkennen, nadat hij eenmaal zijn leer van de redding door het geloof alléén had verkondigd. Bovendien wilde hij het Pausdom vernietigen en daarmee de Kerk van Rome en hij zag goed in dat de viering van de H. Mis de meest centrale en hoogste daad van haar eredienst was.

BRON

In de H. Mis komt Jezus werkelijk op het altaar tegenwoordig

Leave a comment Standaard

Op Calvarië is onze Heer door de Romeinse soldaten ter dood gebracht, maar zij waren géén offeraars. Neen, Jezus heeft op het kruis Zichzelf gehéél aan God opgedragen door vrijwillig voor onze zonden te sterven. Hij was de Zoon van God en niemand kon hem iets aandoen als Hij het zelf niet wilde. De Vader had Hem meer dan twaalf legioenen engelen kunnen sturen, als Hij er Hem om had gevraagd (Mat. 26,53).

Hij heeft, vrijwillig, zijn beulen laten begaan en daarmee zichzelf als slachtoffer aan God opgedragen; zo was hij priester en offerande tegelijk.

In de H. Mis komt Jezus werkelijk op het altaar tegenwoordig. Deze werkelijkheid is een “substantiële”: het is Jezus zélf die op het woord van de priester op het altaar neerdaalt en daar op een voor ons onbegrijpelijke wijze aanwezig komt, door de verandering van brood en wijn in Zijn verheerlijkt Lichaam en Bloed. Dit gebeurt ter gedachtenis aan zijn lijden en dood, zoals Hijzelf heeft gezegd: “Doet dit tot mijn gedachtenis”. Maar deze “gedachtenis” is een heel bijzondere. Wij kunnen iemand gedenken, die niet meer onder ons is door een beeld voor hem op te richten, door het houden van een redevoering, door een gedachte in ons hart. Maar de wijze waarop wij Jezus “gedenken” is een heel andere: hij komt in Persoon substantieel, onder ons tegenwoordig. Wanneer wij iemand in een redevoering gedenken, herinneren wij aan zijn daden. In de H. Mis “herinneren” wij aan Jezus’ kruisoffer, maar deze herinnering is heel bijzonder: door het woord van de priester, dat Jezus’ eigen woord is: Dit is mijn Lichaam, mijn bloed komt Hij op het altaar en door de dubbele kruisoffer, eigen woord is: Dit is mijn Lichaam, mijn Bloed, komt Hij op het altaar en door de dubbele consecratie: van brood én wijn, komt Hij onder ons als geofferd op Golgotha. De priester biedt hem de Vader aan, als geofferd op het kruis. Op deze wijze komt het kruisoffer sacramenteel onder ons tegenwoordig; het Concilie van Trente leert met recht dat Hij, die zich bloedig op het kruis voor ons heeft geofferd, zich onbloedig offert onder de H.Mis, die daarmee een waar offer is, in de eigenlijke zin. “Een en hetzelfde is het slachtoffer (hostia) dat zich nu geoffert door het dienstwerk der priesters (en) dat zichzelf op het kruis heeft geofferd, alleen op verschillende manier” (sola offererdi ratione diversa, DS 1743). Het H. Misoffer is zozeer één met het kruisoffer, dat het zonder het kruisoffer géén offer zou zijn. Het zou evenmin een offer zijn wanneer dezelfde Christus niet op het altaar zou komen, die eens voor ons aan het kruis heeft gehangen. Hiermee is het duidelijk dat de leer van de Kerk op dit punt niet in strijd is met die van de Brief aan de Hebreeën, maar die zelfs veronderstelt.

BRON