Kennismaking met pastoor Geudens

Standaard

Hoofdredacteur Tijdschrift ‘Legioen Kleine Zielen Nederland’

Beheerder Website  Het Legioen Kleine Zielen (klik hier om naar de website te gaan)

Foto pastoor Jack Geudens:

13654152_1201693689865000_5210320559086506252_n

Het zal ongeveer in het vroege voorjaar van 1978 zijn geweest dat ik Jack Geudens voor het eerst ontmoette in de kapel van de zusters aan de Hemelrijken in Eindhoven, waar de zondagse heilige Mis werd verzorgd door de Z.E.H. J. Cox, pastoor uit Leende. Het waren in de Kerk bijzonder roerige tijden en pastoor Cox wist goed koers te houden. Uit zijn kleine Kerkgemeenschap kwamen relatief veel priesterroepingen voort (ongeveer zeven in dezelfde periode als pastoor Geudens).

Jack Geudens had kort daarvoor zijn studie aan de Sociale Academie de Dommel in Eindhoven beëindigd en maakte een periode van bekering door. In die periode ging hij samen met een schoolvriend te voet op bedevaart naar Lourdes. Dit bleek het begin te zijn van een algehele bekering en een duidelijke fase op weg naar het priesterschap.

In augustus/september 1978 vertrok hij naar het Groot-Seminarie Rolduc in Kerkrade en begon daar aan de priesteropleiding. (In Brabant was toen nog geen seminarie, dat zou pas in 1987 komen.) Dat was allemaal niet zo eenvoudig vanuit een Brabants dorp, eerst naar de Sociale Academie in Eindhoven waar de onrust van de zeventiger jaren massief aanwezig was. Hij had de ‘terreur’ van hun ‘socialistisch’ denken weerstaan en was teruggekeerd naar zijn katholieke achtergrond.

Op Rolduc kwam hij als het ware thuis, maar er moest nog zeer veel gebeuren met hem tussen al die keurige seminaristen. Het aanpassen kostte hem wel enige moeite! En dan de studie. Jack heeft een goed verstand en de studie zou geen probleem hoeven te zijn, maar van een priester wordt er meer dan alleen studie vereist. Hij moet behalve herder ook manager zijn en dat is niet steeds eenvoudig te combineren.

Na de priesterwijding was hij in diverse parochies werkzaam. In de laatste parochies (3 aparte parochies) waar hij als pastoor werkzaam was, bleek de combinatie van herder en manager te belastend voor zijn gezondheid. Na een periode van ernstige ziekte werd hij benoemd in Landgraaf tot priester-assistent. Zijn Sociale Academie achtergrond komt hem daarbij goed van pas.

Inmiddels werd hij gevraagd als priester van een gebedsgroep van de Kleine Zielen in Eckelrade en daarna in Heerlen. Recent werd hem gevraagd de uitgifte van een tijdschrift voor die groep te organiseren. Hij vroeg mij hem aan de lezers van het te realiseren tijdschrift voor te stellen. Hetgeen ik hierboven heb gedaan.

Ikzelf ben lid van de Derde Orde van de Ongeschoeide Karmel (o.c.d.s.) in Oirschot. De Kleine Zielen hebben ook een karmelitaanse spiritualiteit (Theresia van Lisieux). Ik leerde de Kleine Zielen kennen in het begin van de jaren zeventig. Voor degenen die al langere tijd bij de Kleine Zielen zijn is het misschien goed de naam van mevrouw J. Niemans uit Eindhoven te noemen. Zij overleed enkele jaren geleden op zeer hoge leeftijd. Jack was destijds lid van deze groep in Eindhoven. Ik ben een goede vriend van Jack nog vanuit zijn tijd in Eindhoven. We werden in hetzelfde jaar aangenomen voor de priesteropleiding in Rolduc. Ik ben inmiddels gepensioneerd legeraalmoezenier en thans nog als advocaat werkzaam in Helmond.

Mr. Drs. H.H.M. (Herman) Jansen o.c.d.s.