POPE DECLARES TROUBLING INTERPRETATION OF A.L. ‘AUTHENTIC MAGISTERIUM’

Standaard

by Church Militant  •  December 2, 2017.

A direct contradiction of Canon 915

Church Militant is confirming that Pope Francis has officially approved the interpretation of Amoris Laetitia that opens Holy Communion to the divorced and civilly remarried in some instances, directly contradicting Canon 915 of the Code of Canon Law, arguably making this interpretation binding on the consciences of the faithful.

 

VERTALING 

De nieuwssite Church Militant schrijft dat Franciscus officieel de interpretatie van Amoris Laetitia heeft goedgekeurd die in sommige gevallen de toegang tot de Heilige Communie opent voor mensen die gescheiden en burgerlijk hertrouwd zijn. Op deze manier probeert hij deze interpretatie bindend te maken voor het geweten van de gelovigen. Deze interpretatie is echter rechtstreeks in tegenspraak met Canon 915 van het Wetboek van Canoniek Recht.

In een pauselijk Rescript verstuurd op 5 juni 2017 ex Audientia Sanctissimi aan Pietro Kardinaal Parolin en zojuist vrijgegeven door het Vaticaan in de Acta Apostolicae Sedis, heeft Franciscus zowel de privé-brief die hij geschreven heeft op 5 september 2016 aan Sergio Alfredo Fenoy, de afgevaardigde van de bisschoppenconferentie van Argentinië, als de Criterios Basicos para la aplicación del capitulo VIII de Amoris laetitia (Basiscriteria voor de toepassing van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia), uitgegeven door de bisschoppen van de pastorale regio van Buenos Aires, verheven tot het niveau van het “authentiek magisterium”.

De richtlijnen van de Bisschoppen van Buenos Aires veroorzaakten vorig jaar controverses omdat het de Apostolische Exhortatie van de Paus zo interpreteerde dat de toegang tot de Heilige Communie in bepaalde gevallen toegestaan mocht worden aan mensen die leven in ongeldige verbintenissen en die met volle wil seksueel contact hebben met elkaar. In de brief van de Paus van 5 september aan de Bisschoppen prees hij hun interpretatie.

“Het document is erg goed en verklaart de betekenis van hoofdstuk VIII van Amoris Laetitia volledig,” zei hij en voegde eraan toe: “Er zijn geen andere interpretaties.”

Volgens deskundigen die door Church Militant zijn geraadpleegd, kan het belang van het officiële besluit van de Paus om de documenten waarnaar verwezen wordt tot het niveau van “authentiek magisterium” te verheffen en hun publicatie te verordenen in de Acta Apostolicae Sedis niet onderschat worden. (De Acta Apostolicae Sedis is het officiële register van de Heilige Stoel, een compendium van decreten, encyclieken, benoemingen en andere officiële handelingen van de Heilige Stoel.) De afgifte van het besluit door middel van een Rescriptformulier brengt een einde aan de discussie over de officiële en precieze interpretatie die door de bisschoppelijke hiërarchie aan Amoris Laetitia moet worden gegeven.

De niet-officiële Engelse vertaling van het Rescript gemaakt door Church Militant luidt als volgt:

De Paus beslist dat de twee Documenten die aan [dit Rescript] voorafgaan, bekend moeten worden gemaakt door publicatie op de Vaticaanse website en in de Acta Apostolicae Sedis, als zijnde authentiek Magisterium.

Het gebruik door de Paus van de term ‘authentiek Magisterium’ wordt gekwalificeerd als “zeer verontrustend” door een expert die door Church Militant geraadpleegd werd over deze ontwikkeling. Een dergelijk taalgebruik wordt namelijk voornamelijk gebruikt bij het strikt categoriseren van doctrines die betrekking hebben op geloof of moraal, en dus niet alleen maar op kerkelijke discipline. Daarom beweren sommigen dat Paus Franciscus een “achterdeur” gebruikt om de graad van autoriteit te verhogen van iets wat haar verdedigers beschreven hadden als slechts een nieuwe “pastorale” discipline bedoeld om gescheiden en hertrouwde mensen in te begeleiden in hun onderscheiding over de vraag of zij de Heilige Communie kunnen ontvangen ondanks het feit dat zij more uxorio hebben geleefd (als man en vrouw).

Artikel van Church Militant: “BREAKING: Pope Declares Troubling Interpretation of AL ‘Authentic Magisterium
Vertaling door Hiëronymus Saepinus voor het Katholiek Forum (bron)