21ste Zondag door het jaar, B, 2018

Leave a comment Standaard

pray non stop

Inleiding

De meesten van ons gaan sinds hun kindertijd elke zondag of toch bijna elke zondag naar de H. Mis. Voor veel gelovigen is het jammer genoeg een soort van routine geworden, waaruit, bij manier van spreken, het hart verdwenen is. Er is nog weinig besef over van wat er allemaal gebeurt en waar het om draait.

Hierdoor komt het waarschijnlijk dat mensen afhaken, ‘het is maar een saaie boel’, ‘er worden woorden gesproken die weinig of niets meer zeggen’. In de een brief over de Eucharistie, sacrament van de liefde, staat geschreven: “De heilige Eucharistie is het geschenk van de zelfgave van Jezus Christus, waardoor Hij ons Gods oneindige liefde voor iedere mens openbaart.” Dit gebeurt elke H. Mis, elke Eucharistie, opnieuw. Het is aan ons om voor die liefde te leren openstaan en ze te leren kennen. Daarvoor hebben we tijd nodig. Is het misschien daarom dat de…

View original post 834 woorden meer

20ste  Zondag door het jaar B (2018)

Leave a comment Standaard

Eten en drinken zijn basisbehoeften voor de mens, basisbehoeften voor zijn lichamelijk leven. Maar eten en drinken zijn tegelijk symbolen van de diepere levensbehoeften, van de geestelijke dingen, want de mens heeft die even hard nodig en als het erop aan komt misschien zelfs nog wel harder dan dat lichamelijk eten en drinken. Want die geestelijke dingen, daarvan hangt zijn geluk af, zijn geestelijk welbevinden.

Je moet wijs leven, zegt de Bijbel: je moet de juiste dingen kiezen, de juiste dingen doen, want alleen een wijze mens wordt gelukkig, alleen een wijze mens staat bij God in de gunst.

In de eerste lezing van deze zondag wordt de wijsheid voorgesteld als een vrouw die mensen uitnodigt te eten van het brood dat zij geeft, te drinken van de wijn die zij gemengd heeft. De mens wordt uitgenodigd wijs te worden en het geestelijk voedsel te eten dat zij aanreikt want alleen zo word je wijs, alleen zo vind je genade in Gods oog. Want alleen de wijzen zullen leven, de dwazen zullen sterven.

In het evangelie zegt Jezus, dat Hij Zelf die wijsheid is. Hij leert niet die wijsheid alleen. Hij is Zelf die wijsheid. Wil je wijs zijn, wil je genade vinden in God oog, wil je Leven (leven met een hoofdletter), dan moet je Hem in je opnemen. Kon je dat de vorige zondagen, in de gedeeltes uit hoofdstuk 6 van het Johannesevangelie nog symbolisch opvatten: je moet mijn woorden in je opnemen; je moet mijn woorden eten; je moet leven van wat Ik zeg; vandaag gaat Jezus beslissend verder.

 
Wil je wijs zijn, wil je genade vinden in Gods ogen, wil je Leven (met een hoofdletter), dat wil zeggen: Leven boven dit aardse bestaan uit, eeuwig Leven, dan moet je mijn Vlees eten en mijn Bloed drinken. Dat is niet meer symbolisch. Vlees eten en bloed drinken is zo concreet dat het merendeel van zijn toehoorders afhaakt. Het klinkt kannibalistisch en ze zeggen: die woorden zijn hard. Hij is gek geworden, maar Jezus neemt er geen enkel woord van terug. Hij laat ze heengaan. Hij laat ze weg gaan.

 
Als ze zijn Vlees niet willen eten en zijn Bloed niet willen drinken, kunnen ze niet bij Hem horen; kunnen ze het eeuwig Leven dat Hij komt brengen niet ontvangen. Hij zegt het nog duidelijker: mijn Vlees is echt voedsel en mijn Bloed is echte drank. Hier kan toch geen misverstand meer over verstaan.

Toch is dat in de kerkgeschiedenis wel geweest. In alle tijden zijn er mensen geweest die deze woorden niet aanvaarden zoals ze er staan, maar er een of andere symbolische duiding aan geven, een ‘bij wijze van spreken’. De katholieke en ook de orthodoxe Kerk is altijd blijven vasthouden aan de werkelijke betekenis van de woorden van Jezus en daarom staat in deze kerken de Eucharistie (de H. Mis met de H. Communie) centraal. Het is namelijk het werkelijke Vlees en Bloed van de Heer waardoor wij verlost worden, waardoor we Eeuwig Leven ontvangen. De Heer wil ons niet voeden met zijn Woord alleen maar met Zichzelf, voor ons heil geofferd aan de Vader, met zijn Vlees en Bloed dat spijs en drank van Eeuwig Leven wordt.

 
Het is niet toevallig dat protestanten praktisch alleen maar woorddiensten houden en maar een paar keer per jaar avondmaal vieren. Omdat ze een symbolisch verstaan van het sacrament hebben, voegt dat ook nauwelijks iets toe aan het Woord.
 

Wij geloven het woord van Jezus dat de ware wijsheid is, dat het voor ons van levensbelang is, dat wij het Brood dat zijn Vlees is eten, want zo alleen gaat Hij meer en meer in ons leven en hebben we Leven (met een hoofdletter) in ons.

Maar laten we ons niet vergissen. Het heeft alleen maar zin zijn Vlees te eten en zijn Bloed te drinken, als we ook zijn Woord in ons opnemen en ernaar leven. Iemand die zich in de praktijk niets aantrekt van het Woord, die niet leeft volgens de geboden en zich niet bekeert, eet en drinkt zichzelf een veroordeling als hij te Communie gaat, zegt Paulus.

 
Woord en sacrament, leven en heilige Communie moeten hand in hand gaan want anders bezondig je aan het Lichaam en Bloed van Christus de Heer. In die zin is het zeker wijs voor mensen die nauwelijks ooit in de kerk komen en zich van de geboden van de Kerk niet veel aantrekken om niet te Communie te gaan, zonder eerste schoon schip te maken…

 

Bron: Mennenpr.nl

Uitslag 18-8-18 Enquête Nibiru.co: MH17 is…

Leave a comment Standaard

MH17 is:

Aantal stemmers
4079
Eerste stem
Maandag, 02 april 2018 20:21
Laatste stem
Zaterdag, 18 augustus 2018 22:25

MH17 is:

Hits Procent
Tragisch ongeluk veroorzaakt door de Russen
1311 32.1%
Demoniseringsactie richting Rusland
954 23.4%
Per ongeluk neergeschoten, Poetin was het doelwit
567 13.9%
Tragisch ongeluk veroorzaakt door Oekraine/EU/Amerika
550 13.5%
Antwoord 5 en 6
278 6.8%
Poging de lijken van MH370 te dumpen
179 4.4%
Rutte’s vrijkaartje richting Brussel promotie
118 2.9%
Antwoord 4 en 7
75 1.8%
Poging een biowapen los te laten dat aan boord was
47 1.2%

Noorse profetie uit 1968 zeer actueel (video)

Leave a comment Standaard

Er worden teveel dingen goed voorspeld in sommige profetieën om afgedaan te kunnen worden als flauwekul.

Zoals een Noorse profetie van een oude dame die in 1968 dingen voorspelde die later zijn uitgekomen, behalve haar twee laatste voorspellingen.

Het betreft de voorspelling van een oude dame uit het Noorse Valdres in 1968. In die dagen was deze christelijke dame al 90 jaar oud en zij vertelde haar visioenen aan een evangelist die in de buurt actief was.

Deze evangelist was Emanuel Minos die in 2014 is overleden. Aanvankelijk deed Minos helemaal niets met het verhaal zoals hem dat door die dame werd verteld, want het kwam hem zo ongelofelijk voor dat hij het niet echt serieus nam. 

Jaren later, 35 jaar om precies te zijn, toen hij eraan terugdacht en keek naar de situatie in de wereld, besefte hij dat het toch helemaal niet zo gek was wat die oude dame hem destijds had verteld.

In 1968 bevonden we ons nog middenin de Koude Oorlog en dat maakte de eerste voorspelling van de vrouw nogal onwaarschijnlijk. Want die luidde als volgt: Er komt een ontspanning op de wereld zoals wij die nog niet hebben meegemaakt. Er zal vrede komen tussen Oost en West.

Vervolgens voorspelde ze dat de christenen zich niet meer zouden gedragen zoals christenen dat horen te doen. Ze keren zich steeds meer af van die dingen waar het werkelijk om draait bij het geloof en zoeken hun “geluk” meer in materiële dingen. De kerken zullen leeglopen en de gebouwen zullen steeds vaker worden gebruikt voor andere zaken dan waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn.

Naast de lauwe christenen zal de wereld te maken krijgen met een enorm moreel verval.

Wat de oude vrouw beschrijft is de situatie zoals wij die op dit moment meemaken in de wereld. Totale ontwrichting van het normale gezinsleven, seks voert de boventoon in allerlei mogelijke varianten. Dingen zoals getrouwd zijn zullen weinig betekenis meer hebben want men is elkaar aan de lopende band ontrouw. De televisie zal bol staan van geweld dat in toenemende mate verheerlijkt zal worden als vermaak. De mens zal worden blootgesteld aan vreselijke taferelen van moord en verkrachting en alle intieme dingen die in de tijd van de oude vrouw nog alleen binnen het huwelijk plaatsvonden, zullen uitgebreid op het scherm te bekijken zijn.

Er zal in die tijd nog iets gebeuren: Mensen uit arme landen zullen in grote hoeveelheden naar Europa stromen, zelfs Scandinavië zal er niet aan ontsnappen. Die stroom mensen wordt op een gegeven moment zo groot dat de oorspronkelijke bevolking het heel vervelend gaat vinden met als gevolg dat de nieuwkomers net zo zullen worden behandeld als de Joden voor de oorlog.

En dan zullen er geheel onverwacht een aantal dingen min of meer tegelijk gebeuren:

Dan, ineens, komt Jezus weer en de Derde Wereldoorlog breekt los. Het wordt een korte oorlog. Alles wat ik eerder gezien heb is alleen een spelletje in vergelijking met deze oorlog, die wordt beëindigd met een atoombom. De lucht wordt zo verontreinigd dat men niet kan ademhalen. Het gaat over meerdere continenten, over Amerika, Japan, Australië, alle rijke landen. Het water wordt vervuild. Wij kunnen in de aarde niets meer kweken. Het resultaat is dat er alleen een rest overblijft. De rest van de rijke landen zal proberen naar de arme landen te vluchten, maar daar zullen de mensen net zo hard tegenover hen zijn, als wij waren tegenover de mensen die naar ons toe kwamen.

Ze eindigde haar verhaal met: Ik ben blij dat ik het niet zal meemaken. Maar als die tijd komt, moet je moed verzamelen en het vertellen. Ik heb het van God gekregen. Niets hiervan spreekt tegen wat de Bijbel vertelt. Maar diegene die hun zonden vergeven gekregen hebben en Jezus als Verlosser en Heer hebben, zijn veilig.

Bovenstaand visioen is zeer opmerkelijk te noemen, ongeacht of de laatste twee elementen zullen uitkomen of niet. De eerste dingen die zij zag kon zij in 1968 onmogelijk weten en toch zijn die exact zo uitgekomen.

Zoals we [Nibiru.co] schreven in een artikel wordt Rusland in de loop van dit jaar in een hoek gedwongen waar het eigenlijk niet meer uit kan komen en wat zal de Russische beer dan doen?

Zal Poetin dan achterover leunen en een aantal channelings gaan lezen waarin altijd staat dat het nu echt niet lang meer zal duren voordat alle leden van de cabal zijn gearresteerd, of zal hij zelf als eerste toeslaan?

Als we Duitse Nostradamus Alois Irlmaier moeten geloven, het laatste:

Over de tijd van het jaar zei Irlmaier : Dat kan ik slechts aan de tekenen aflezen. Op de toppen van de bergen ligt sneeuw. Het is druilerig en regenachtig en het sneeuwt, alles door elkaar. Daar beneden is het onbedekt. Het ziet er geel uit (gras is nog niet groen, in het voorjaar). De oorlog in Korea is al lang gedaan. Tijdens de (Derde Grote) oorlog komt de Grote Duisternis die 72 uur duurt.

Bij de christenen wordt drie dagen duisternis genoemd als onderdeel van de eindtijd: 

De aarde zal drie dagen in volledige duisternis vertoeven vooraleer Christus op glorievolle wijze zal terugkeren.

Ook voor onze contreien voorspelt Irlmaier niet veel goeds met betrekking tot de Derde Wereldoorlog.

Een enkel vliegtuig, dat uit het Oosten komt, werpt een ding in het grote water. Dan verheft het water zich als uit een stuk torenhoog en valt weer naar beneden. Alles wordt overstroomd. Er is een aardbeving. Het Zuidelijk gedeelte van Engeland glijdt in het water weg. Drie grootsteden zullen ten onder gaan: een zal in het water verzinken, de tweede staat zo diep als een kerktoren in de zee, en de derde stort ineen.

In een andere lezing is dit gedeelte :

De landen aan de Zee (Nederland, Belgie, de Duitse kust, Denemarken?) worden door het water zwaar bedreigd, de zee is zeer onrustig, de golven gaan huizenhoog, het schuimt er, alsof het onder de aarde kookte. (De in de Noordzee exploderende kernbom kan een zeebeving in gang wetten, waarmee mogelijk een onderaardse vulkaanuitbarsting is verbonden. ‘Het kookte’ wijst op de hoge temperatuur die gewoonlijk met vulkanen is verbonden.) Eilanden verdwijnen en het klimaat verandert. Een deel van het trotse eiland (Engeland) verzinkt, als dat ding in het water valt, dat de vlieger erin gooit. Dan verheft het water zich als uit een stuk en valt weer terug. Wat dat is, weet ik niet. Wanneer het komt, weet ik niet.

Waar het op lijkt uit de voorspellingen van Irlmaier is dat ongeveer alles wat ons kan treffen, op hetzelfde moment komt. 


Bron: http://www.niburu.co


 

 

Maria Tenhemelopneming         

Leave a comment Standaard

pray non stop

De grootste en meest vereerde heilige in de Kerk is een vrouw; de Moeder Gods Maria ver verheven in heiligheid en Godsnabijheid boven alle andere mensen.

Om die heiligheid gaat het in de Kerk, niet om je functie in de hiërarchie. Mensen worden in de Kerk niet zalig geprezen om aanzien en bestuurlijke macht. Het gaat om heiligheid van leven, om je toegewijd zijn aan God, om het vervullen van Zijn wil, daar wordt je grootheid en je belang in de Kerk uiteindelijk aan afgemeten: “Zalig Zij die geloofd heeft wat tot vervulling zal komen wat Haar vanwege de Heer gezegd is”. We mogen constateren dat de eerste en de hoogste in de Kerk – in de ogen van God – een vrouw is.

Een vrouw die voor alles leeft en durft te leven van Gods genade. Die zich in geloof overgeeft aan Gods roepstem en hoewel Ze niet begrijpt, durft…

View original post 544 woorden meer

19de zondag door het jaar B (2018)

Leave a comment Standaard

Vandaag staat het brood centraal in de lezingen.

Het begint met Elia. Hij is moe en uitgeput. Hij is het meer dan zat. Hij zit in een depressie, voelt zich mislukt, alleen gelaten door God en door zijn volk. Hij wordt bedreigd door het leger van de koning, is op de vlucht en heeft de moed opgegeven. Dan vindt hij een koek (=brood) en een kruik water, zomaar. Wie heeft die gebracht? Hij ervaart Gods voorzienigheid. Het is een bemoediging: “Je moet weer op krachten komen”. Een engel, een afgezant, een bode namens God zegt het hem. “Anders gaat de reis je krachten te boven.” Hij moet naar de Horeb, de berg van God. Hij moet terug naar zijn roeping en zending, terug naar God.

Het gaat in twee fasen. Eerst moet hij de gewone moeheid en verlatenheid overwinnen, hij moet lichamelijk op krachten komen en mentaal herstellen. In de tweede fase krijgt hij opnieuw te eten en te drinken, want voor deze reis heeft hij een andere kracht nodig, de kracht om als Mozes veertig dagen en veertig nachten door te gaan op weg naar de Godsontmoeting.

Vandaag spreekt Jezus over Zichzelf; het levende Brood. “Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie ervan eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald”. / De Judeërs spreken over het Manna. Dat was nog eens brood uit de hemel. Daarmee hebben ze de woestijn overleefd. De Tora, de Wet van Mozes, de tempeldienst, het Joodse land. Het hoort allemaal bij het Manna, het voedsel van de gelovige Jood. / Daarover zegt Jezus: ‘Uw vaderen die het manna gegeten hebben in de woestijn, zijn niettemin gestorven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid.’

Jezus zegt niet: ‘Als je één keer in je leven de H. Communie hebt ontvangen, dan zal je eeuwig leven’. We vieren de Eucharistie, Jezus Verbondsmaaltijd, steeds opnieuw. De Eucharistie houdt onze verbondenheid met Christus levend zoals door dagelijks brood. Maar de Eucharistie kan alleen zo in ons werken als we haar ook zo beleven. Jezus zegt: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid.” We moeten niet stoppen bij het Brood zelf, we moeten steeds door naar Christus Zelf. Aan de andere kant, als je denkt dat je genoeg hebt aan je persoonlijke spirituele band met Christus, dan zit je er ook naast, de Eucharistie, met het Woord en het Sacrament, voedt en versterkt die band met Christus en is met alle sacramenten samen als een medicijn tegen een ziekmakende cultuur, omdat het Jezus Zelf is die dit in ons bewerkt.

Hoe meer invloed de maatschappij en de cultuur op ons heeft, des te intenser moet je geestelijk leven zijn om gezond te blijven. Wie denkt dat hij of zij het wel redt met af en toe naar de kerk gaan en af en toe te bidden, alleen als je hoofd ernaar staat, die loopt een groot risico dat hij of zij het uiteindelijk niet redt. Hier in de Kerk ontmoeten wij Christus die onze wereld gezond wil maken. Er is in onze wereld veel om gezond te maken. Vragen we in deze Eucharistie dat Hij met ons begint. Amen.

Ingekorte preek vgl. bron; preken.be