Geaborteerde foetussen voor de vaccinindustrie WI38, MRC5

Standaard

Roman Walter (op Facebook): “Naar aanleiding van het onderstaande telefoongesprek met de grootste vaccinfabrikant Merck, heb ik na lange tijd een antwoord teruggekregen.

Merck bevestigt nu zelf aan mij dat cellijnen worden gecultiveerd, en steeds opnieuw gebruikt. De vaccinindustrie heeft nooit onderzocht of dit schadelijk is, en dachten dat men oneindig levende cellijnen die van embryo’s zijn afgehaald, oneindig door konden gaan. Maar dat is absoluut niet waar. Hoe langer je cultiveert hoe schadelijker voor het menselijk lichaam.

Er is onderzoek gedaan dat het cultiveren van deze cellijnen van embryo’s zorgen voor agressieve kankers. En dat het DNA dat wordt ingespoten in jonge kinderen een interactie aangaat met de ontvanger, wat genderverwarring en hersenverstoringen teweeg kan brengen. Zie de onderzoeken van Theresa Deisher, Corvelva en Helene Ratajszcak. Mocht dit ooit het grote publiek bereiken, is het einde oefening van de vaccinindustrie.

In de reactie op mijn vraag waar de naam WI-38 voor staat melden zij het volgende:

“In de jaren ’40 werd ontdekt dat zwangere vrouwen met rodehond grote kans liepen dat hun ongeboren kind ook besmet werd met het virus. Dergelijke infecties kunnen leiden tot (ernstige) afwijkingen bij de geboorte en ook tot overlijden van het ongeboren kind. In die jaren werd bij zwangere vrouwen met rodehond soms besloten tot een operatieve abortus als deze vrouwen twaalf weken zwanger waren. Foetussen afkomstig van deze abortussen zijn voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar gekomen bij het Wistar Institute in de VS. Hieruit hebben wetenschappers van dit instituut in 1962 de WI-38 cellijn ontwikkeld. Deze cellijn wordt nog steeds gebruikt voor de productie van BMR-vaccin.”

Het is inderdaad waar dat de farmaceutische industrie tegen vrouwen hadden gemeld dat hun ongeboren kinderen besmet waren geraakt met het rodehondvirus. Daar stamt de naam RA27/3 vanaf, namelijk RUBELLA ABORTUS 27e abortus en de 3 staat voor het weefsel dat is gebruikt. Het heeft namelijk 27 abortussen nodig gehad om het rodehondvirus te kunnen vinden. Ik verwijs je naar het tweede filmpje die is toegevoegd aan dit artikel voor meer uitleg.

Aangezien ik nu nog steeds niet weet of de WI-38 cellijn van een vermoord meisje die van een vrouw uit Zweden is, die in een inrichting zat, de 27e abortus van de RA27/3 cellijn is die ook in de BMR vaccinatie zit. Ook heb ik nog steeds geen antwoord of deze vrouwen nu echt onder vrije wil hun kinderen hebben afgestaan, of onder extreme druk en enorme angst aanpraten, wat voor mij ook onder dwang hoort. Wij worden continu geterroriseerd met angst, en zodoende geven wij onze vrije wil uit handen, maar het voelt als dwang.

Los van de schadelijke gevolgen van het injecteren met cellijnen en DNA van embryo’s is er ook een ethisch stuk. In het boek ‘Coffessions of a Pro-Life Missionairy’ van Paul Marx, komt dokter Ian Donald aan het woord. Hij beschreef het experiment waar hij getuige van was, aan het Karolinska Intituut in Stockholm. Hier werden cellijnen gecultiveerd van geaborteerde babies. Hij verklaarde:

“Experimenten werden uitgevoerd met levende babies…..’die geeneens een verdovingsmiddel gegund werd, terwijl zij worstelden en huilden en doodsangst uitsloegen. En toen ze niet meer nodig waren, werden ze geëxecuteerd en weggegooid als vuil’.

De brief is mijns inziens een formele brief en de vragen die ik heb gesteld en waar ik meerdere malen voor heb teruggebeld heb ik nog steeds niet ontvangen. Ik weet dat er geen veiligheidsstudies gedaan zijn naar het cultiveren van cellijnen van embryo’s, daardoor ontwijkt men de vraag ook. En daardoor krijg je juist argwaan en ga je inderdaad op zoek naar antwoorden van onafhankelijke laboratoria, en die trekken aan de noodbel. En die noodbel wordt nooit gehoord, namelijk vaccinaties zijn levensgevaarlijk.


Info: https://www.vaxxed.com/home/