Pater Daniël Maes: “De vorst van de wereld in volle actie”

Standaard

download-1De vorst van de wereld in volle actie

Vlak voor zijn lijden en sterven kondigt Jezus aan: “… de vorst van de wereld is op komst. Weliswaar vermag hij niets tegen Mij…” (Johannes 14, 30).

Inderdaad, Jezus als de Heilige Gods zal daarna veroordeeld worden en nog wel tot de verschrikkelijkste dood, de kruisdood, voorafgegaan door een Romeinse geseling, waarmee al verschillende veroordeelden gedood werden. Zo voorspelt Jezus dat Satan het zo ver zal drijven dat het goede als kwaad wordt bestempeld, slachtoffers als schuldigen voorgesteld worden en het leven in de dood zal veranderen. Dit is nu aan het gebeuren. Tegelijk kondigt Jezus aan dat Hij door zijn dood én verrijzenis, de dood definitief zal overwinnen.

Het wordt steeds duidelijker dat er geen wetenschappelijke grond is voor de huidige angst of zelfs hysterie omdat COVID-19 (corona virus disease 2019) volgens vele specialisten niet erger is dan een gewone griep of zelfs minder dodelijk. Bovendien wordt deze angst in de media voortdurend gevoed door valse cijfers en misleidende beelden. Anderzijds worden geruststellende berichten en eenvoudige goedkope middelen, waarmee men zich kan beschermen, uit de media geweerd. Prof. Karel van Wolferen toont aan hoe de angst voor een epidemie en de noodzaak van een drastische vrijheidsbeperkingen geleidelijk maar systematisch werden voorbereid en doorgevoerd: (Café Weltschmerz: wie wist wat, wanneer? Nederlands, 1, 20 u https://www.youtube.com/watch?v=WYdZ8yefwAg). Inmiddels wordt in de media volop propaganda gemaakt voor een vaccin, terwijl specialisten ons zeggen dat het nergens voor nodig is en dat we over een goede, goedkope en eenvoudige behandeling beschikken (o.a. met hydroychloroquine). Allen die mensen hiermee genezen, worden tegengewerkt en het middel wordt verboden.

Een van de topspecialisten in Frankrijk, prof. Didier Raoult uit Marseille wordt door de officiële instanties met alle middelen geboycot. Hij schreef er een boek over (Epidémies, vrais dangers et fausses alertes. De la grippe aviaire au covid-19, Ed. Michel Lafon, 2020). En dr. Claude Escarguel, microbioloog, voormalig medewerker van D. Raoult en voormalig voorzitter van de Vereniging van Algemene Huisartsen kondigt nu de resultaten van twee studies aan die de aanpak van D. Raoult bevestigen en alle bezorgdheid wegnemen (Le Quotidien du Medecin, 7.5.2020). Inmiddels is er een Nederlandse longarts David Prins, die op gelijkaardige wijze de waanzin van een vaccin en de corona hype aanklaagt ( https://www.youtube.com/watch?v=2nbG8WCGnCw ). Een andere Nederlandse arts, Rob Elens uit Meijel stelt ernstige vragen en ziet dezelfde gevaren. Deze eenvoudige, goedkope en efficiënte wijze waarmee hij 10 zieken genas wordt hem door de gezondheidsinspectie nu verboden. Van de patiënten die hij daarna naar het ziekenhuis moest sturen is de helft gestorven! (https://www.youtube.com/watch?v=ryZfxSmshb8&feature=youtu.be). Ook op de Blue Tiger Studio kun je een interview met hem volgen (https://www.youtube.com/watch…). En dan is er onze eigen Vlaamse arts Kris Gaublomme die vele kinderen behandelt die lijden onder vaccinatieschade. Neen, hij is niet anti-vaccin, maar hij geeft wel een uitgebreide en goed onderbouwde toelichting van 1,40 u over de talrijke gevaren van vaccinaties.

Met vele verpletterende voorbeelden toont hij aan dat ze helemaal niet zo ”veilig en efficiënt” zijn als steeds wordt gezegd, dat ze helemaal niet grondig zijn getest, dat er dikwijls ernstige ziektes uit voortkomen, die achteraf door vervalste rapporten worden ontkend en dat er uiteindelijk veel meer zorg gedragen wordt voor de aandeelhouders van de grote farmaceutische bedrijven dan voor de gezondheid van de mensen. Onze minister van volksgezondheid Maggie De Block was woedend en noemde het “pure schande”. N-VA-politicus en dr. Louis Ide diende tegen hem een klacht in bij de Orde der Geneesheren. Onze media puilden uit van berichten over deze “omstreden vaccinatiedokter” en noemden hem midden april 2019 een “gevaar voor de volksgezondheid”. Toen dr. Kris Gaublomme op 17 mei van alle blaam werd vrijgesproken was wisten noch onze kranten noch onze TV hierover één woord te vertellen! Wie kan ons verwijten dat we vermoeden dat er achter de vaccins een machtige corrupte wereld schuil gaat? (https://www.youtube.com/watch?v=ryZfxSmshb8&feature=youtu.behttps://stichtingvaccinvrij.nl/belgische-arts-kris-gaublom…/). Voeg daarbij dat wereldwijd op alle kanalen in alle media en op het juiste ogenblik Bill Gates te zien en te horen is om een vaccin aan te kondigen. De man heeft geen enkele medische bevoegdheid maar blijkbaar wel de macht om iedereen te laten vaccineren terwijl er nog geen enkele medische zekerheid is over de eventuele nadelige gevolgen en ziektes die hiermee verbonden zijn. Vooraf zorgt Bill Gates er voor dat hij vrijgesteld is van alle juridische aansprakelijkheid. En onze politici zoals de parlementariër Tim Verheyden zorgen er voor dat hij voorgesteld wordt als het onschuldig slachtoffer van complotdenkers. Ondertussen verkondigen ook onze media volop de waanzin dat het gewone leven maar hernomen kan orden als er een vaccin is. Het leger van de handlangers van “de vorst van deze wereld” is op alle terreinen zeer actief.

Ook steeds meer gewone mensen hebben door dat er iets niet klopt. Een Vlaams echtpaar schrijft me: “”Achter het coronavirus steekt een boos plan”. Ze voegen er een aantal pertinente vragen bij: waarom moeten ouderen sterven van verdriet en eenzaamheid zonder bijstand van hun kinderen, waarom mogen grootouders hun kleinkinderen niet ontvangen, waarom mochten de bloemenwinkels pas na Moederdag open, waarom moeten zovele zelfstandigen, kleine en middelgrote bedrijven failliet terwijl het VS Amazon internetbedrijf juist nu 100.000 mensen aanwerft?… (Het echtpaar verwijst ook naar “Stem en Tegenstem”, 6/20 coronavirus, een uitgave in 15 talen; zie ook www.kla.tv/coronavirus-nl).

“De vorst van de wereld” controleert voor een groot deel het openbare leven en vele mensen zijn er zich van bewust, maar er is nog te weinig georganiseerde weerstand om dit te breken en om te keren. We leven in een cultuur van dood en verderf, lelijkheid en leugen maar er is nog te weinig verzet om er een cultuur van leven, rechtvaardigheid, vrede en geluk van te maken voor iedereen.

Lees verder >> http://tegenstroom.eu/source_pater_da…/2020_05_15_Daniel.pdf