Na communisme en nazisme nu een ‘covidisme’

Standaard

Na communisme en nazisme nu een ‘covidisme’

Door pater Daniel

Goede Vrienden,

Na het communisme en het nazisme is er nu een ‘covidisme’ dat blijkbaar in staat is de waardigheid, de vrijheid, het geluk, de grondrechten en het leven zelf van miljoenen mensen aan te tasten.  Aan duizenden wetenschappers, professoren, artsen, onderzoekers, deskundigen uit de hele wereld wordt in het hele gebeuren nauwelijks enige aandacht gegeven. Zij waarschuwen ons steeds luider; er is geen enkele wetenschappelijke verantwoording voor de dwangmaatregelen van algehele afzondering (lockdown), sluiting van winkels e.d., mondmaskers in het openbaar, sociale afstand.

In de dagelijkse omgang zorg dragen voor een goede hygiëne en voor eigen gezondheid met zijn kostbaar immuunsysteem blijkt voldoende, naast de extra zorg voor zieken en zwakken. De PCR-testen, zo zeggen deskundigen, zijn puur bedrog.  Velen die positief testen zijn niet ziek en worden niet direct ziek. De covid 19 blijkt uiteindelijk een van de vele seizoengriepen te zijn met volkomen vergelijkbare sterfgevallen als alle vorige jaren.  Hydroxychloroquine (HCQ, samen met azitromycine, AZ en vitamine C) blijkt de aandoening volledig te genezen: goedkoop, 100 % efficiënt en zonder nevenwerkingen.

En er worden nog andere eenvoudige geneesmiddelen  genoemd. Al deze goede, eenvoudige middelen en zij die ze aanwenden worden door regeringen heftig bestreden en geboycot. Vele machtige politici en media blijken een collectieve hysterie opgewekt te hebben op grond van leugens, opgevoerde cijfers en gemanipuleerde studies om de bevolking angst aan te jagen en hen klaar te maken voor een algemeen verplicht, ziekmakend vaccin dat ons DNA blijkt te veranderen en maakt dat we altijd en overal gecontroleerd en gemanipuleerd zouden kunnen worden: een plan van werelddictatuur en technologische tirannie?

Een vaccin blijkt niet nodig. De opperbevelhebber van deze beweging is Keizer Covid 19. Het laatste Bijbelboek Apocalyps spreekt van de Draak, die zijn macht meedeelt aan het Beest: “En niemand kan kopen, of verkopen, als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt” (Apocalyps 13, 17).

Er blijken uitverkoren handlangers te zijn, die zijn heerschappij aan de volkeren moeten opleggen. Het doel en het resultaat van dit rijk  blijkt te zijn: overal angst en verdeeldheid zaaien, armoede, honger, ellende, lijden, ongeluk, vereenzaming, onmenselijkheid  en uiteindelijk de dood. Dit is precies het tegendeel van het Rijk Gods in Christus en Maria. Keizer Covid 19 heeft nu in nauwelijks één jaar tijd meer macht veroverd om mensenlevens aan zich te onderwerpen dan Stalin, Mao en Hitler in hun hele leven samen. Moeten we deze teloorgang van de menselijke beschaving niet met alle mogelijke middelen bestrijden?

Dit thema willen we hierna nog verder uitwerken. Het gaat immers over onze belangrijkste maatschappelijke zorg vandaag:

Zweden heeft de covid 19 (corona virus disease 2019) of corona virus aangepakt als een gewone seizoengriep en het land is er nu op natuurlijke wijze helemaal van bevrijd. Er is nooit een verplichte, algemene afsluiting (lockdown) geweest, wat al zeer belangrijk is voor de handhaving van de volksgezondheid. De angst, een van de grote oorzaken van ziektes, werd niet kunstmatig opgevoerd. Restaurants, cafés, kappers, magazijnen bleven open. Een mondmasker dragen in het openbaar was nooit verplicht. Wel waren samenkomsten met groepen van meer dan 50 personen verboden en de bezoeken aan bejaardenhuizen werden beperkt. Verder werd gevraagd aan de 70 plussers vrijblijvend hun contacten te beperken. Zweden heeft een bevolking die vergelijkbaar is met die van België: 10 à 11 miljoen. De bevolkingsdichtheid is wel veel minder, afgezien van de steden. De hoofdstad Stockholm telt 2,4 miljoen inwoners. We nemen aan dat er, zoals in België dagelijks ongeveer ‘n 300 mensen sterven. In april, de piek van de griep, stierven er ‘n 100 mensen per dag aan covid 19. In augustus waren er dat nog 5 en nu nog 1 à 2.

Dr. Sebastian Rushworth, die in een ziekenhuis in Stockholm werkt, zegt zich niet te herinneren dat er sinds 2,5 maand nog een covid 19 patiënt op de spoedafdeling geweest is. Vanaf 1 oktober worden alle beperkingen voor bezoek aan bejaardenhuizen opgeheven. Hij zegt verder dat een vaccin niet nodig is. In de metro in Zweden zitten of staan de mensen opgepakt op elkaar, bijna niemand draagt een mondmasker en er is geen gevaar, wat bevestigd wordt door Olivia Wigzel, algemene directrice voor nationale gezondheid en welzijn. Op de voorpagina van geen enkele krant vindt je nu nog één woord over covid 19 of corona. “Covid 19 is gedaan in Zweden. Wij hebben een collectieve immuniteit bereikt”.

Neen, de Zweedse samenleving is op vele gebieden helemaal geen goed voorbeeld, maar het is toch erg vreemd dat hun succesvolle aanpak van de corona in een uitvoerige, vergelijkende studie bij ons niet eens vernoemd wordt. Gedurende maanden waarschuwen wetenschappers over de gehele wereld dat de covid 19 niet meer is dan een seizoengriep en dat er voor de opgelegde maatregelen geen enkele wetenschappelijke verantwoording is. Zij wijzen in de richting van een wereldwijde dictatuur gepland door een superrijke elite. De gedwongen afsluiting (lockdown) jaagt miljoenen mensen in de grootste armoede en zelfs in de dood. Mondmaskers behalve in operatiekamers en ziekenhuizen, helpen niet en verhogen de kans op besmetting. Verschillende kinderen zijn er al aan gestorven. Ruime afstand nemen, zo beweren zij, slaat nergens op. In open lucht is er geen gevaar voor besmetting. Gevaar is er wanneer men lang tot zeer lang dicht bij iemand met zware hoest of koorts blijft. Het sterftecijfer van covid 19 is gelijk aan dat van een seizoengriep. De collectieve hysterie rond corona, zeggen zij, begon al met prof. Neil Ferguson van het Imperial College van Londen. Hij ‘voorspelde’, op grond van computermodellen, dat corona een massale sterfte zou veroorzaken.

De angst was gelanceerd en de ene regering na de andere legde de bevolking een algehele afzondering op. De media wakkerden de angst aan met overvloedige cijfers. Er zijn verhalen van dokters die verplicht werden alle sterfgevallen aan covid 19 toe te schrijven en van ziekenhuizen die grote bedragen kregen voor iedere dode die als corona slachtoffer genoteerd werd.

De gerenommeerde professor Didier Raoul van Marseille genas meer dan 4000 patiënten van covid 19 met het goedkope hydroxychloroquine (HCQ), samen met azitromycine (AZ), het blijkt 100% efficiënt te zijn en zonder bijwerkingen. Hij werd tegengewerkt en in Frankrijk en België werd dit middel verboden.

De meest gezaghebbende tijdschriften (zoals The Lancet) publiceerden studies die moesten aantonen dat dit middel niet werkte. De media besteedden hier uitvoerige aandacht aan, maar toen bleek dat het vervalste studies waren gingen ze er stilzwijgend aan voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) deed proeven met HCQ, gaf meer  dan 3000 mensen een onverantwoord grote hoeveelheid waardoor 1/3 van hen stierf en vertelde de wereld dat HCQ gevaarlijk was. Vele dokters echter behandelden hun patiënten op goede wijze en genazen hen. Ze worden allen van overheidswege tegengewerkt, geboycot en gecensureerd.

Inmiddels wordt in ons land de angst opgedreven door de toename van tests. Onze eigen Waalse specialist dr. Pascal Sacré heeft zoals vele anderen al herhaaldelijk en uitvoerig aangetoond dat deze tests puur bedrog zijn, dat de overgrote meerderheid van de zogenaamd “positief” geteste mensen niet ziek is en niet ziek wordt. Als je de blog van de VRT nakijkt kun je al 30 artikelen tellen die over corona en tests gaan als je nog maar goed halverwege bent! Bovendien blijkt er plots sinds april 2020 in heel Europa niet één geval van griep meer te zijn! Pure waanzin en “propaganda van angst en leugen”, die meespeelt met het plan van controle en werelddictatuur als voorbereiding op een algemeen verplicht vaccin.

Dr. Carrie Madej heeft al herhaaldelijk gewaarschuwd voor deze nieuwe vaccins die zelfs ons DNA veranderen met dramatische gevolgen voor de rest van ons leven. De vaccins van Bill Gates maakten hem duizelingwekkend rijk en miljoenen mensen ziek. Hij krijgt zelf vrijstelling van alle schadeclaims. Die moeten de landen zelf met eigen belastinggeld betalen. Er zijn 570.000 handtekeningen binnengekomen op het Witte Huis om een onderzoek te vragen naar de “misdaden tegen de menselijkheid “ van Bill Gates. Velen waarschuwen voor het gevaar van een komende technologische tirannie. Duitsers die van nabij meegemaakt hebben hoe miljoenen burgers langzaam de gruwel van het nazisme hebben laten groeien, maken ons nu bewust van de waanzin van het “covidisme”, Keizer Covid 19! Meer dan 1500 artsen hebben zich verenigd in “Arzte-für-Aufklärung” met dr. Heiko Schöning als woordvoerder. Zij eisen een waarheidsgetrouwe voorlichting op wetenschappelijke gronden en geen mensonwaardige politieke manipulaties. Dank zij leugens en lauwheid lijkt een onmenselijke werelddictatuur al flink gevorderd. Het is hoogdringend tijd dat respect geëist wordt voor de waardigheid en de grondrechten van ieder mens.

Ik ben blij dat ik in Qâra op straat niemand met een masker zie lopen en dat ik als priester tot heden de Eucharistie kan vieren zoals het hier steeds gebeurde. De Syrische regering – in tegenstelling tot de grote westerse ‘democratieën’ – denkt er niet aan om priesters voor te schrijven hoe ze de Eucharistie moeten vieren. Als ik mij zou beroepen op mijn vrijheid en grondrechten in een Europees land, zal ik dan opgesloten worden als onwillige of weggevoerd naar een heropvoedingskamp?  Zij sprak vorige week op een conferentie in Moskou over ‘Pandemic 2020: Challenges, Solutions, Consequences’; https://www.rt.com/news/503351-sweden-nolockdown-public-anger/

Zie uitvoerige documentatie: www.stopworldcontrol.com