Wereldwijde weerstand groeit tegen oorlogsdaden tegen de mensheid

Standaard

Pater Daniël Maes, een Belgische priester van de Abdij te Postel, woont nu in een klooster in  Syrië. Regelmatig stuurt hij me nieuwsbrieven over de oorlog aldaar, maar ook over de oorlog rondom corona.

Pater Daniël Maes over de corona-epidemie en zijn visie erop:

Toen het corona virus uitbrak verklaarden de politieke wereldleiders onmiddellijk: wij zijn in oorlog! Ze wilden de volle aandacht van de bevolking vestigen op dit virus en de mensen angst aanjagen. Alom werden overdreven cijfers verspreid en steeds meer doden in het vooruitzicht gesteld, zonder enige redelijke grond. Wereldwijd werden draconische maatregelen genomen, waardoor miljoenen mensen hun inkomen verloren en in armoede geraakten.

(..) Een club van superrijken, gesteund door Wall Street, het militair-industrieel complex, de Big Pharma, die de politici en de media beheersen, willen steeds rijker worden, de armen uitschakelen met alle menselijke waarden van leven, gezin en samenleving. Hiervoor willen ze dat permanent en wereldwijd oorlogen gevoerd worden. Die gaan daarom ook nu in coronatijd onverminderd door.

De oproep van onze politici is een valse oorlogsverklaring, bedoeld om de echte criminele oorlog tegen de hele mensheid te verdoezelen. Zij moeten ter verantwoording geroepen worden voor de dood, armoede, ellende van ontelbare onschuldigen. Er moet een wereldwijde weerstand groeien. Geen massabetogingen zoals de huidige Black Lives Matter, zogezegd tegen racisme, die door dezelfde duistere machten gesteund worden om volken en landen nog meer te ontwrichten. Het moet een weerstand zijn uit alle volken, niet gemanipuleerd en niet gesponsord, voor het herstel van de waardigheid van alle mensen, de fundamentele burgerrechten, de democratie, de rechtvaardigheid en de waarheid.

“Verplichte afzondering is ‘racistisch’. Verplichte afzondering vernietigt onze instellingen, ondermijnt het gezinsleven en de sociale relaties, vernietigt de cultuur, sluit scholen en universiteiten en zaait armoede bij de brede lagen van de wereldbevolking.

De schade veroorzaakt door de wereldwijde economische afgrendeling overtreft verre de gevolgen van het corona virus voor de gezondheid. Het doel van de financiële elite, de miljardairs, de filantropen (Bill Gates, Soros) is de concentratie van de rijkdom, het failliet van de reële economie, een massale werkeloosheid, sociale ongelijkheid en racisme.

Wat wij nodig hebben is een echte beweging vanuit de basis, over heel het land, nationaal en internationaal, onafhankelijk van de financiële ondernemingen. De corona crisis is een oorlogsdaad tegen de mensheid. Wij moeten de hand reiken aan allen die van deze crisis het slachtoffer zijn. De wettigheid van de COVID-19 pandemie steunt op angst, valse informatie en de onderworpenheid aan een hoger gezag. De leugen breken betekent het breken van een crimineel opzet van een wereldwijde vernietiging, waarvan het najagen van profijt de belangrijkste kracht is. We hebben aan de basis een breed netwerk nodig, onafhankelijk van alle lagen van de bevolking, in stedelijke agglomeraties, in steden en dorpen, op de arbeidsplaatsen en de parochies.

Organisaties van arbeiders en landbouwers, van de beroepen en ondernemingen, scholen en studentenverenigingen, oud-strijders en religieuzen dienen zich bij deze beweging aan te sluiten. De pandemie van COVID-19 is gebouwd op een leugen. Het eensgezind aanvaarden hiervan moet gebroken worden” – Emeritus prof. Michel Chossudovsky, Canadees econoom en auteur, directeur van het Centre for Research on Globalisation, 5 juni 2020: https://www.mondialisation.ca/covid-19-le-neoliberalisme-et-la-campagne-contre-le-racisme/5646297.

We zijn in oorlog, maar niet tegen een virus. We strijden tegen duistere machten in onze wereld, zoals de H. Paulus het schreef: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis” (Efeziërs 6, 12).

Lees hier https://www.deblauwetijger.com/product/daniel-maes-de-kansen-van-onze-samenleving-en-het-evangelie meer over het laatste boek van Pater Daniël Maes bij uitgeverij ‘De Blauwe Tijger’.       

Bron: https://www.deblauwetijger.com/bericht-van-pater-daniel-maes-corona