Zal 2021 verschrikkelijk worden?

Standaard

Nieuwsbrief van pater Daniel, 18 december 2020

Goede Vrienden,

Vanaf maart werd 2020 in toenemende mate voor een groot deel van de mensheid een verschrikkelijk jaar.  Het corona virus werd driftig aangegrepen om dag na dag angst en terreur te verhogen: lockdown, mondmaskers, winkels, bedrijven, kerken dicht. Het regime beslist zelfs over de plaatsen aan de familietafel. Vaccinatie voor iedereen wordt in het vooruitzicht gesteld.  We gaan in de richting van een totale controle van de bevolking, een droom die zelfs de gruwelijkste dictators in de geschiedenis niet konden realiseren.

In de hele wereld groeit het aantal onafhankelijke wetenschappers en mensen met gezond verstand die stellen dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben. Covid 19 is als een seizoen griep, zeggen ze, met eenvoudige middelen goed te genezen. Lockdown is volgens Nobelprijswinnaar en biofysicus prof. Michael Levitt een “gigantische vergissing”, zoals blijkt uit Zweden, IJsland, Hongkong, Zuid-Korea en Japan.  Mondmaskers voor gezonde mensen hebben geen zin. De algemeen gebruikte PCR test geeft valse besluiten, zoals de uitvinder zelf, Kary Mullis en vele deskundigen waarschuwen. Het aantal “positieven” stijgt dramatisch, maar er wordt niet bij vermeld dat nauwelijks iemand van hen ziek is of ziek wordt. Volgens vele onderzoekers is een vaccin niet nodig en zijn de huidige covid 19 overhaast gefabriceerde vaccins onveilig en mogelijk een aantasting van ons DNA. Zo worden mensen als proefdieren gebruikt. Vaccins hebben al mensenlevens gered maar ook ziekten gegeven en de vrijheid van weigeren moet gewaarborgd blijven. Het eenzijdige obsessionele verhaal van media en regeringen echter duldt geen enkele wetenschappelijke kritiek. De auteurs ervan worden bedreigd, belachelijk gemaakt, ontslagen of zelfs opgesloten. De beste wetenschappelijke tijdschriften verspreiden valse studies, door de farmaceutische industrie betaald, om het officiële verhaal te steunen.

Wie heeft er nu gelijk? Kijken we naar de resultaten. Het officiële verhaal van media en regimes leidt naar angst, terreur, wereldwijde armoede, vernietiging van de vrijheid en de waardigheid van mensen en massale dood. Totale afsluiting veroorzaakt onoverzienbare schade voor iedereen.  Ontelbare ouderen sterven in mensonwaardige eenzaamheid. Wat kinderen, jongeren, studenten wordt aangedaan is iedere opvoeding onwaardig. Ondernemers worden massaal tot wanhoop en zelfs zelfdoding gedreven. De Wijsheid van God, de wijsheid van onze natuur, de oeroude wijsheid van de mensheid worden afgewezen. De mens verheft zichzelf als de schepper. Individuele grillen vormen als “mensenrechten” de nieuwe tien geboden.  De technische mogelijkheden moeten we gebruiken, ja, maar hoe? Met wijsheid en niet met psychopathische waanzin zoals in de openlijk geprezen spectaculaire beenhouwerij waardoor een man omgewerkt wordt tot vrouw om dan een kind te baren dat hij/zij zelf verwekt heeft!

We beleven de eindstrijd van Satan tegen God, door Jezus zelf voorspeld en beschreven in het laatste Bijbelboek, de Apocalyps. Het is de heerschappij van de Draak die zijn macht geeft aan “Beesten” en handlangers.  Wie hen niet aanbidt wordt vervolgd en “niemand kan kopen of verkopen als hij het teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam niet draagt” (Apocalyps 13, 17). Dat is de nieuwe wereldorde, “The Great Reset”, “Build Back Better”, totaal anders en beter, van o.m. Klaus Schwab en zijn privé club Wereld Economisch Forum van miljardairs, wereldleiders, bankiers, mediamagnaten, wapen bazen, Big Farma en Big Tech, de 1% wereldelite die nu alles controleert en dankzij de armoede van de wereldbevolking nog veel rijker wordt.

De geboorte van Jezus in Bethlehem is de belangrijkste gebeurtenis uit de wereldgeschiedenis, in de annalen van keizer Augustus zelfs geen voetnoot waard. Zo is nieuwe wereldorde van het Wereld Economisch Forumvoor onze waardigheid niets waard, integendeel. Als een meerderheid van de bevolking dit lijdzaam blijft dulden, zal 2021 nog veel verschrikkelijker worden. Indien ze tot inzicht komt, massaal opstaat, terugkeert naar de Wijsheid van God, van de natuur en van de mensheid van alle tijden, samenwerking met verschillende wetenschappelijke visies aanvaardt, bevrijdt ze zich van de globaliserende dictatuur.  Dit wordt een terugkeer naar eigen vrijheid en waardigheid, naar God, naar Jezus Christus, zijn Evangelie en zijn Kerk, naar de eigenheid en originaliteit van ieder volk. Alleen dan krijgen we in 2021 onze menselijke waardigheid terug. De elite die niet meer door een meerderheid wordt gedragen, verliest haar macht waardoor haar ideologie van globalisatie en totale wereldcontrole eindigt. Ideologieën verdwijnen, de menselijke werkelijkheid blijft.

Wees niet bang, Jezus zegt: “Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij” (Lucas 21, 28).

Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar

*******

Deze week willen we vrij houden om Kerstmis zo waardig mogelijk te vieren mét liturgische diensten, nachtmis en dagmis, waarin we de intenties van al onze lezers, weldoeners, vrienden én eventuele vijanden uitdrukkelijk in gebed voor de Heer zullen brengen. Daarom sturen we volgende vrijdag geen bericht.

Zie vervolg in PDF: