Kwalijke solidariteit met vaccinatie als einddoel

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel, XVI.1, vrijdag 1 januari 2021

Gevangen in een net van kwalijke solidariteit met vaccinatie als einddoel

Goede Vrienden,

In de vele nieuwjaarsboodschappen die vorig jaar over ons werden uitgestort, herinner ik me niet dat er in één ervan melding gemaakt werd van wat ons werkelijk dit jaar is overkomen. We werden plots gevangen in een net van een vreemde solidariteit. Angstwekkende cijfers van coronadoden en besmettingen werden ons voorgehouden. Met enorme cijfers werd de angst steeds meer opgedreven. Wie wees op meer nuchtere feiten werden weggehoond. Een meerderheid was solidair om een totale afzondering te aanvaarden, afstand te houden, mondmaskers in het openbaar te dragen, bejaarden in de grootste eenzaamheid op te sluiten, bedrijven over kop te laten gaan, de gewone regels van opvoeding voor jongeren af te schaffen, het gezag van ouders tegenover hun gezin te breken, de meest elementaire rechten en de godsdienstvrijheid af te schaffen. Wie er op wees dat deze maatregelen geen wetenschappelijke verantwoording hebben en veel meer kwaad dan goed doen, werd afgeschreven. Een kwalijke solidariteit bleef overeind. Het is een solidariteit waarbij mensen elkaar de vrijheid en waardigheid van leven ontnemen om het sociale en economische leven, het gezinsleven en kerkelijk leven af te breken. En nu bereikt deze solidariteit een voorlopig dieptepunt: iedereen vaccineren is de oplossing.

Ook hierbij worden alle regels van redelijkheid en ethiek overboord gegooid. Aan een goed vaccin moet vele jaren gewerkt worden en dat het nu in enkele maanden tijd al klaar is wordt geen probleem genoemd. Het wordt helemaal veilig genoemd. Waarom hechten de farmaceutische bedrijven dan zoveel belang aan het verkrijgen van juridische vrijstelling voor de eventuele negatieve gevolgen van hun vaccin? Blijven bedrijven dan niet verantwoordelijk voor het product dat zij maken? Een patiënt heeft recht op een eerlijke informatie over de behandeling. Als de dokter beweert dat het vaccin veilig en goed is, kan de patiënt een verklaring vooraf laten ondertekenen waarbij de dokter de verantwoordelijkheid op zich neemt van eventuele negatieve gevolgen (https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-du-medecin/). Een dokter uit Belgisch Limburg, Kris Gaublomme klaagt al jaren lang de monster leugens aan die over “veilige vaccins” aan ons worden opgedrongen. Van zijn massaal wetenschappelijk onderzoek komt niet één woord in de openbare media. Een van de grootste deskundigen op dit gebied, prof. Christian Perronne, jarenlang voorzitter in Frankrijk van de desbetreffende nationale commissie voor vaccins en grote promotor van goede vaccins, stelt onomwonden: “Wat is het belang van een algemeen vaccin voor een ziekte waarvan het sterftecijfer bij de 0,05 % ligt? Geen enkel. Deze massale vaccinatie is nutteloos. Bovendien kunnen de risico’s van deze vaccinatie veel groter zijn dan de voordelen” (https://www.mondialisation.ca/si-bill-gates-le-sait-nous-aussi-savons/5652341). Tenslotte wijst hij er op dat het nu niet om gewone vaccins gaat maar om een genetische manipulatie. Overigens heeft ook het Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) gewaarschuwd voor 22 mogelijke zware gezondheidsproblemen, waaronder de dood, als gevolg van het Covid 19 vaccin (https://www.mondialisation.ca/fda-le-vaccin-du-covid-19-peut-declencher-22-problemes-de-sante-graves-voire-la-mort/5652383).

In iedere donkere nacht is er ook altijd ergens een heldere ster. Er zijn steeds meer mensen die zich bewust worden van de leugens, manipulatie en wereldwijde staatsgreep. Het bewustzijn dat we zelf onze vrijheid en waardigheid terug in handen moeten nemen groeit, al is het traag. Het is deze gezonde solidariteit die volken zal doen opstaan. Het is verheugend te vernemen dat er in Damascus kerstvieringen plaatsvonden in afgeladen volle kerken en dat de openbare media deze ook fier weergeven. Wat een verschil met onze krampachtige vrijmetselaars mentaliteit die even een flits van een eucharistieviering toont en dan één zinnetje uit de preek, liefst uit zijn verband gerukt en discutabel! In Syrië zijn de (moslim)media fier op het christelijke erfgoed van hun land en laten het uitvoerig zien. Verder willen we ook iedereen van harte danken die ons steunen, waardoor wij ook dit jaar onze hulpverlening aan het Syrische én Libanese volk konden verder zetten. Er is bovenal Gods blijvende solidariteit. Wanneer God in de meest erbarmelijke omstandigheden mens geworden is in Jezus Christus in Bethlehem en wanneer Hij op de meest onrechtvaardige wijze tot de gruwelijke kruisdood veroordeeld werd en dit heeft aanvaard voor ons, is zijn solidariteit met ons sterker dan het kwaad en de dood. Zijn Liefde overwint alle kwaad.

Aan allen van harte en dankbaar

een Zalig Nieuwjaar

Bijlage in PDF: