Nieuwsbrief pater Daniel, 8 januari 2021

Standaard

Mensen die in waardigheid en vrijheid willen leven, zullen de dictatuur afschudden

Goede Vrienden,

Over wat 2020 ons gaf en hetgeen we van 2021 mogen verwachten, zijn er vooral twee meningen. Politici, media en enkele altijd aanwezige “experten” brengen al maanden lang, ieder uur van de dag en de nacht als keizerlijke hof astrologen dezelfde boodschap: het corona virus is de grootste levensbedreiging voor onze samenleving én de mensheid. Om ons hiertegen te beschermen zijn de meest drastische maatregelen nodig: algehele afsluiting, lockdown, sociale afstand bewaren, altijd en overal mondmaskers dragen, niet met heel de familie aan tafel gaan, geen groepsfeesten, geen kerkdiensten voor een grote groep… Wie zich hieraan niet houdt moet zeer zwaar gestraft worden. Hiervoor moeten zoveel mogelijk mensen getest worden. En alleen een massale vaccinatie rechtvaardigt een terugkeer naar het normale leven.

Wereldwijd groeit de groep die met wetenschappelijke bewijzen iedere bewering van deze voorgehouden algemene opinie radicaal ontkracht. Zij stellen zelfs dat deze corona crisis nauwkeurig gepland is door een elite die een werelddictatuur nastreeft, als een zwangerschap die na 9 maanden de vrijheid, waardigheid en het leven wil ontnemen aan het grootste deel van de wereldbevolking. Ze willen niet alleen een nieuwe economie maar ook een nieuwe samenleving en vooral een nieuwe mens maken. Om dwangmaatregelen op te leggen creëert de elite een hysterische angst, o.m. door de valse besluiten uit de PCR test. Dit is de mening van de duizend dokters in Duitsland die opheldering eisen (“Aufklärung”) en van de 600 dokters in Spanje die de waarheid eisen. Inmiddels is er een wereldwijde vereniging van meer dan honderdduizend dokters die deze verschrikkelijke werelddictatuur willen stoppen (https://www.stopworldcontrol.com/proof/#). “Indien de acteurs van deze wereld, de Rockefeller, de Gates, de Rothschild, de Soros en aanverwanten verklaren dat zij klaar zijn om tot de actie over te gaan, zal het Grote Herstel van het Wereld Economisch Forum nog meer verwoesting, slavernij en dood meebrengen… De krachten die schuil gaan onder deze duivelse misdaden, overtreffen ver alle criminele oorlogen die de wereld tot nu toe gekend heeft… indien wij, het volk, dit niet stoppen” (Peter Koenig, voormalige voornaamste economische raadgever gedurende meer dan 30 jaar (!) bij de Wereldbank én bij de Wereldgezondheidsorganisatie, 1 januari 2021: https://www.mondialisation.ca/hold-up-un-historique-des-mensonges-et-magouilles-sur-la-covid-19-video/5652416). De internationaal vermaarde advocaat Reiner Fuellmich uit Göttingen maakt de weg vrij voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt waardoor onverantwoorde maatregelen (lockdown, mondmaskers, sociale afstand…) aan allen werden opgelegd, die onnoemelijk meer schade hebben berokkend dan het corona virus: https://nichtohneuns-freiburg.de/rechtsanwalt-dr-fuellmich-klage-gegen-drosten-in-der-charite/   

Hoe zal dit eindigen? De wetenschappelijke bewijzen die aantonen dat de opgelegde maatregelen niet de gezondheid van het volk dienen maar de samenleving en de schepping kapot maken tot verrijking van een corrupte elite, die een schandelijke werelddictatuur wil, zullen spectaculair blijven toenemen. Het ideaal zou zijn dat er een eerlijk gesprek en uitwisseling komt tussen de twee groepen. Hierbij moet aan de politici en de “hof astrologen” het voordeel van de twijfel gegund worden, waardoor al te groot gezichtsverlies vermeden wordt. Misschien meenden sommigen van hen het ook goed en speelden onbewust het spel van de werelddictatuur mee. Dan zou deze corona crisis het beste zijn wat de mensheid ooit overkomen is, waardoor zij tot inkeer komt en het werkelijke belang van de mensen zou gaan dienen.  De schepping Gods, de waardigheid en vrijheid van de mens zouden dan werkelijk gerespecteerd kunnen worden, de agressie zou afnemen, de gezinnen gesteund en de onderlinge liefde en solidariteit kunnen groeien. De andere mogelijkheid is dat de regimes die nu zoveel totalitaire macht hebben bereikt, zich verharden en iedere redelijke dialoog weigeren.   De tot de tanden toe gewapende politiemacht zal in staat zijn iedere weerstand bloedig neer te slaan. De huidige regimes zullen tot volle ontplooiing komen in een meedogenloze dictatuur en we zullen nog jaren van de ene lockdown in de andere geduwd worden (Ruim overzicht van Mattias Desmet en Sam Brokken (Nederlands):  https://m.youtube.com/watch?v=GGN7rs6uy44…).

Dictaturen hebben maar macht zolang een meerderheid van de mensen bereid is hun waardigheid en vrijheid op te geven.  Interessant is de reactie van een man die meedeed met de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021. Als er geen instellingen meer zijn die de stem van het volk respecteren, als de gekozenen hun geheime criminele plannen blijven doorvoeren, wat kunnen we dan nog doen? We kunnen alleen nog beroep doen op de hemel, zegt hij. Hij heeft ook met enkelen gebeden in het Capitool (https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-man-who-stormed-capitol-tells-his-story-to-lifesitenews). De reactie van de media en de politici wereldwijd op deze bestorming is natuurlijk een enorme verontwaardiging: de “rechtstaat”, “de democratie” moeten gerespecteerd worden! Dit zijn echter holle woorden, waarmee ze hun eigen onverantwoord gedrag willen rechtvaardigen. Ook in België heeft de regering op slag de godsdienstvrijheid afgeschaft en de Kerk tot staatskerk gemaakt, tegen de wil van de christenen. Politici bepalen nu in detail de liturgie, die voor hen overigens geen enkele waarde heeft. Als we van een kathedraal een supermarkt maken of een openbaar zwembad is er geen probleem. Wat voor ons het heiligste is, wordt totaal niet gerespecteerd. Wereldleiders hebben andere belangen. Ook de meerderheid van onze beleidsmakers wordt betaald door Bill Gates Foundation (“Wiens brood men eet…”:http://www.tegenstroom.eu/source_nieuwsbrief_tegenstroom/index67.html).  Voor Jezus was er tweeduizend jaar geleden evenmin aandacht.  Belangrijk was de macht van keizer Augustus. We kunnen dit echter veranderen wanneer gelovigen opstaan, massaal naar de kerken gaan en de priesters en bisschoppen vragen voor te gaan in de Eucharistie, waartoe ze alle recht hebben. Dan is de macht van de dictatuur door de wil van het volk gebroken. Het is uiteindelijk aan het volk om te beslissen of ze willen leven onder een dictatuur die bepaalt met hoeveel men in de kerk mag komen of met hoeveel kinderen ouders aan tafel mogen zitten. Mensen die in waardigheid en vrijheid willen leven, zullen massaal opstaan en de dictatuur afschudden.

*******

De corona crisis blijft onze hoofdaandacht opeisen. We beschouwen deze als een geestelijke strijd. Daarom voegen we er nog een meditatie aan toe: “In het Begin was het Woord…”. Over de toestand in Syrië vind je een zeer uitgebreide en rijke “quo vadis” achteraan (inmiddels al de 104e!)

Lees het hier in PDF: