De “Nieuwe Wereldorde”, de “Great Reset”, de “Vierde industriële revolutie” lijken veelbelovend!

Standaard

Brief pater Daniel Maes, 15 januari 2021

Goede Vrienden,

De “Nieuwe Wereldorde”, de “Great Reset”, de “Vierde industriële revolutie”…, ons door een (niet verkozen) wereldelite voorgehouden, lijken veelbelovend. Het blijven echter gevaarlijke technologische ideologieën. Ze blijken nu een totale ommekeer te beogen: mechanisatie, elektriciteit, digitalisering, automatisering, informatica, artificiële intelligentie, robotten, 5 G, nano-computerchips… Niet alleen economie, politiek en samenleving zouden helemaal omgevormd moeten worden maar ook de mens. We gaan naar een transhumanisme en zelfs een post-transhumanisme. Wie met een ongeval zijn hand verliest, die kunstmatig vervangen kan worden, zodat hij met zijn hersenimpulsen zijn hand kan bewegen, krijgt iets fantastisch. Wanneer abortus echter steeds later wettelijk mogelijk moet worden, niet om de vrouwen te helpen, maar om organen te hebben van baby’s die zo volgroeid mogelijk moeten zijn voor de erg winstgevende abortushandel, dan is dat duivels.

De covid 19 is slechts een voorwendsel om de angst te kunnen opvoeren en de meest radicale veranderingen wereldwijd te kunnen voorstellen. Deskundigen zeggen ons al maanden lang dat alle dwangmaatregelen geen zin hebben en zelfs verwoestend zijn. Hou op met testen en verzorg de zieken gewoon zoals we met de andere grepen deden. Ziehier nogmaals het besluit van een lange studie van een topwetenschapper:

“De maatregelen zonder voorgaande van algemene afzondering, strikte afzondering van verzorgingsinstellingen, het algemeen dragen van maskers door de hele bevolking, obsessionele hygiëne voor oppervlaktes en handen wassen en de in haast ontwikkelde vaccins zijn tegengesteld aan wat de wetenschap ons leert en tegen de desbetreffende recente studies” (Prof. Denis Rancourt, universiteit van Ottawa, Canada, 11 januari 2021: https://www.mondialisation.ca/les-mesures-de-confinement-nempechent-pas-les-deces-la-transmission-ne-se-fait-pas-par-contact-les-masques-napportent-aucun-benefice-les-vaccins-sont-intrinsequement-dangereux/5652641).

Dat massavaccinatie (mRNA) onnodig, totaal zinloos en bovendien roekeloos is, legt prof. dr. Theo Schetters overtuigend uit (Nederlands): https://youtu.be/aWrZxCx6L6g (deze video werd blijkbaar door velen erg gewaardeerd). En de drijvende kracht achter massale vaccinatie is niet de zorg voor de volksgezondheid, maar de farmaceutische sector die, volgens Olivier Petitjean in twintig jaar tijd uitgegroeid is tot “hyper-gefinancierde monsters in dienst van de aandeelhouders eerder dan van de patiënten” (https://www.mondialisation.ca/1000-milliards-deuros-de-profits-en-vingt-ans-comment-les-labos-sont-devenus-des-monstres-financiers/5652651).

We moeten nuchter erkennen dat al het mooie en waardevolle van onze samenleving wordt aangetast:

Alles wat ons leven bepaalt is verwoest: onze openbare diensten, onze kleine ondernemingen, onze onafhankelijkheid, onze jeugd, onze economie, onze levensvreugde, onze hoop, onze vrijheid, alles… Het is een technologische, eugenetische maatschappij, een bewaakte samenleving en op afstand, bestaande uit heersers en slaven… totalitarisme op zijn Chinees.” (Dominique Muselet, 7 januari 2021:https://www.mondialisation.ca/neuf-mois-de-crise-covid-19-le-diable-contempla-son-oeuvre-et-vit-que-cela-etait-bon/5652537)

«Een boulevard opent zich voor de “Great Reset”… Er is geen algemene bewustwording van de problemen die hiermee verbonden zijn…niets… Er is geen echt debat over de belangrijke thema’s … van deze toekomstige economische ontwikkeling……Leugens, beschuldigingen en chaos alom… Het is nodig dat alle burgers van de wereld zich verenigen om zich een mening te vormen die goed gedocumenteerd is over de doelstellingen en de methodes van deze toekomst” (Diana Johnstone, 8 januari 2021:https://www.mondialisation.ca/le-grand-pretexte-qui-doit-nous-conduire-vers-la-dystopie/5652572).

Het is een “plan”demie om angst te zaaien en een totaal nieuwe technocratische tirannie door te voeren. Een elite beslist over leven en dood van 7,8 miljard mensen om alle rijkdom massaal aan zich te trekken. Hiervoor worden alle vaste waarden en de hele beschaving verwoest. We beleven eigenlijk een wereldwijde beweging van godslastering. Het is een opstand tegen God en zijn schepping en daarom ook tegen de mens, geschapen naar Gods beeld (voorzegd o.m. in Openbaring 13, 5)

Deze 4e industriële revolutie zal uiteindelijk mislukken omdat ze als niet tegemoet komt aan de geestelijke behoeften van de mensen. Ze kan wel onnoemelijk veel schade aanrichten voordat mensen tot bewustzijn gekomen zijn. We moeten ondertussen weerstand opbouwen door de beproefde waarden uit het verleden te koesteren: God als Schepper en de tien geboden als handleiding, Jezus Christus als Verlosser, met zijn Evangelie, zijn Moeder Maria en zijn Kerk, het huwelijk met de eigenheid van vader, moeder en kinderen, de heiligheid van ieder mensenleven zoals heel de mensheid vóór ons, en een warm ‘samenleven’ herstellen met bijzondere zorg voor de meest kwetsbaren, zoals steeds in de beste tijden gebeurde.

*******

We voegen hier een overweging aan toe over “heiligheid” van de woestijnvaders. Niemand is heilig zoals God zelf en iedere christen is “geheiligd” door het doopsel. In die zin groet de heilige Paulus “alle heiligen in geheel Achaïa” (2 Korintiërs 1, 1). Heilig zijn is zijn leven geven in liefde en vrijheid zoals Jezus. Dit geeft ons niet alleen een diepe vrede maar ook een goed inzicht. De heilige Pastoor van Ars (+ 1859), die slechts over een gebrekkige intellectuele ontwikkeling beschikte, had meer kennis in het leven van de mensen dan alle Franse psychiaters, “-peuten” en “-logen” samen. Daarom stroomden de mensen ook naar hem toe. Hij was innig verbonden met de Bron van Leven en Kennis, God zelf. Het streven naar authentieke “heiligheid” verdient meer aandacht. We beginnen met een algemene voorstelling van de heilige Dorotheus van Gaza, die in een aantrekkelijke, innerlijke vrede leefde. Een “heilige geestdrift” kan ons tot navolging leiden.

Lees hier verder in PDF-bestand: