Alarmerende berichten over sterfgevallen na toediening van het corona vaccin

Standaard

Nieuwsbrief Franklin ter Horst, 25 januari 2021

Hele horden mensen staan te trappelen van ongeduld om een vaccin toegediend te krijgen als bescherming tegen het Wuhan-virus ondanks de stortvloed aan waarschuwingen dat het niet om een vaccin gaat maar om een wereldwijd én gevaarlijk experiment met gentherapie. Ondanks sussende woorden van regeringsleiders en de farmaceuten dat het vaccin volledig veilig is, begint het aantal doden als gevolg van deze ‘beschermende’ vaccinaties schrikbarend toe te nemen en dan hebben wij het nog niet over de gevolgen van deze vaccins op langere termijn. Uit diverse landen komen alarmerende berichten binnen over ernstige bijwerkingen en mensen die de spuit niet overleven. Zoals inmiddels genoegzaam bekend zijn de vaccins van onder meer Pfizer en Moderna niets anders dan “besturingssystemen” ontworpen om mensen te programmeren en hun biologische functies te hacken. Deze vaccins zullen de functie van een menselijke stamcel herprogrammeren en dus genetisch modificeren. De nadelige effecten daarvan zullen zich pas later openbaren.

Noorwegen heeft een waarschuwing de wereld ingestuurd nadat er 23 mensen zijn overleden kort nadat ze een vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech hadden gekregen. Volgens de Noorse gezondheidsautoriteiten kan het vaccin van Pfizer een risico vormen voor mensen van boven de 75 en terminaal zieken. Het aantal doden is inmiddels opgelopen tot 29. 

Lees HIER verder…