Godslasterlijke eensgezindheid om onze wereld als ‘schepping Gods’ te vernietigen

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel (xvi,9)

Goede Vrienden,

In een interview van zaterdag voor het Libanese dagblad al-Akhbar heeft de gouverneur van Hassakah (N.O. Syrië), Ghassan Halim Khalil uitgelegd hoe de ruwe olie uit de rijkste Syrische bronnen, onrechtmatig uitgebaat door een Amerikaanse oliemaatschappij, gestolen wordt. Koerdische strijders, (zogenaamde Syrische Democratische Krachten, SDF) worden door Amerikaanse troepen geholpen en gesteund om met trucs de olie naar Irak te smokkelen.  D. Trump wilde de VS troepen terugtrekken, maar het Pentagon zorgde in oktober 2019 nog voor meer troepen. Terwijl het Syrische volk steeds meer koude en honger lijdt (gebrek aan elektriciteit en mazout), worden op die wijze 140.000 barrel (1 barrel: 159 liter) per dag gestolen!

De gouverneur van Idlib (N.W. Syrië), Mumammad Natouf meldt dat er in Trunbeh (Saraqib) een nieuwe corridor werd geopend door het Syrische leger en de Russen, in samenwerking met de Syrische Rode Halve Maan. Ze willen alle mensen die uit Idlib (in handen van terroristen), wensen terug te keren naar hun woonplaatsen, die (inmiddels door het Syrische leger bevrijd) daartoe alle mogelijkheden geven. Er zijn o.m. 3000 hogeschoolstudenten en 3300 leerlingen van de basisschool die zo eindelijk hun studies willen verder zetten. Helaas, dag na dag beletten de terroristen hun vertrek door raketten af te schieten op de corridor en hen die willen vertrekken met machinegeweren te bedreigen.

Door een criminele eensgezindheid wordt dit allemaal gewoon door het westen aanvaard. Syrië moet kapot en het volk moet creperen voor het eigenbelang van enkele schurkenstaten. En dit wordt gerechtvaardigd omdat volgens de openbare opinie, de VS de IS bestrijden en de “vrijheidsstrijders” in Idlib zorgen voor de bescherming van het volk. De waarheid is precies omgekeerd en het is een gruwelijke werkelijkheid. Het Syrische volk blijft eensgezind, samen met het leger, de regering en de president weerstand bieden aan dit verwoestend internationaal terrorisme. Vandaar de voortdurende protesten van het volk tegen de bezetting van de Golan door de zionisten en tegen de bezetting van het noorden door de VS en Turkije. De vraag is: hoe kunnen de westerse media en politici al een decennium lang zo eensgezind de openbare opinie vergiftigen en daarmee een onschuldig volk in de grootste ellende storten?

Dezelfde vraag geldt voor ons land in verband met covid 19 en de onmenselijke dwangmaatregelen. Hoe is het mogelijk dat er onder de bevolking (nog) zulk een brede eensgezindheid blijft bestaan om dit te aanvaarden, terwijl het steeds duidelijker wordt dat het gaat om een door wereldheersers gewilde vernietiging van de beschaving, de grootste misdaad tegen de menselijkheid aller tijden? De wetenschap heeft aangetoond: het is een seizoensgriep met een sterftecijfer van 0,05 % voor mensen onder de 70 jaar, de ziekenhuisopnamen waren in 2020  33 % lager dan in 2019, de lockdown biedt volgens prof. John Ioannidis van de Stanford University (en vele anderen) geen enkele beschermende waarde tegen deze griep maar wel een verwoesting van de samenleving, de PCR test, die nu alom misbruikt wordt om angst te zaaien, is niet geschikt om besmetting vast te stellen, een vaccin is helemaal niet nodig en de huidige covid 19 vaccins zijn eigenlijk genetische therapieën en geen vaccins, het zijn medische experimenten met ongekende gevolgen op korte en lange termijn (nog afgezien van het feit dat de meeste covid 19 vaccins cellijnen van bewust gedode kinderen gebruiken!). Terwijl wereldwijd de ergste nevenwerkingen gemeld worden van deze vaccinatie, staan toch mensen aan te schuiven om gevaccineerd te worden! De Amerikaanse commissie voor controle (CDC) heeft tot 12 februari al 15.923 bijwerkingen gemeld en niet minder dan 929 sterfgevallen. (..)*

En zo groeit er in het westen steeds meer een godslasterlijke eensgezindheid. Er is een grote eensgezindheid om de natuurwet, de goddelijke wetten en de tien gebodenniet alleen niet te eren maaractief te bestrijden. Onze wereld als “schepping Gods” moet vernietigd worden. Dit gebeurt in een massale strijd tegen de eerbied voor het leven, tegen de eigenheid van man en vrouw, tegen de diepe betekenis van het huwelijk, tegen het algemeen goed van de samenleving, tegen de vrijheid van iedere gezonde menselijke onderneming, tegen het christelijk geloof en de christelijke eredienst…Eens te meer werpt het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de heilige Johannes licht op de huidige wereldsituatie. Het is de oude strijd van de Satan (de Draak, de beesten genoemd) tegen het Lam Gods.  De wereld heersers en koningen zijn onderworpen aan het beest:“Zij zijn één van zin en hun macht en gezag geven zij aan het beest. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen…” (Openbaring 17, 13v). Dit is het “Babylon, vol met walgelijke onreinheden… dronken van het bloed van de heiligen en het bloed van Jezus’ martelaren” (17, 5v).

Steeds meer mensen worden zich bewust van deze georganiseerde zelfvernietiging, waarvan onze regimes de slaafse uitvoerders zijn. Toch groeit het verzet (zie https://bewusteburgers.be;https://bewusteburgers.be/brieven-documenten). Ze geven een overvloed aan degelijke informatie, brieven en documenten, waarmee je je kinderen kan beschermen, informatie over PCR-tests, over vaccinatie enzovoort. In Nederland heeft de horeca besloten hun vrijheid tot leven zelf terug in handen te nemen en zal massaal opengaan op 2 maart. Een groep juristen zal hen bij moeilijkheden bijstaan en bepaalde burgemeesters zijn niet meer bereid de waanzin van een corrupte regering en psychopathische wereldleiders te steunen (Karel Beckman en Jeroen Pols van viruswaanzin: https://www.youtube.com/watch?v=hcZ-DROKxec).

De criminele, godslasterlijke, eensgezinde vernietiging van deze beschaving moet gestopt worden.  We zijn door God geschapen om als vrije mensen te leven en elkaar op te bouwen in waarheid en liefde, schoonheid en goedheid.

*******

Na enkele Flitsen uit onze gemeenschap in de vasten, komen we terug op het Wereldwijd gebed tot de Messias op zondag 21/2/21. Volgt een zeer merkwaardig Gebed tegen pandemie.In Wijsheid uit de woestijn mediteren we over de diepe betekenis van een “quarantaine” in de woestijn. In En dit nog vind je ons vorig bericht aangevuld en geïllustreerd, alsook tal van actuele informatie over Syrië, corona en geopolitiek.

Bijlage in pdf-bestand:

*Tekst volgt later