De samenleving wordt door het gevaar van angst en kuddegeest bedreigd

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel (xvi.11) 12-03-2021

Goede Vrienden,

De samenleving wordt nu door twee grote gevaren bedreigd: de angst en de kuddegeest.

Sinds begin vorig jaar is er een wereldwijde paniek gegroeid rond corona. Aan het einde van ons wekelijks bericht hebben we al vele weken lang een grote hoeveelheid betrouwbare studies en video’s gegeven over de feitelijke toestand rond de corona crisis, die geheel anders is dan onze media dagelijks vertellen. De meest gerenommeerde professoren, wetenschappers en gezondheidsprofessionals wereldwijd zijn het in grote lijnen volkomen eens.

Ook wie geen medische bevoegdheid heeft kan hun boodschap perfect begrijpen. “Een wereldwijde hysterie duurt verder ondanks de zich opstapelende bewijzen over de beperkte schade van het virus, over het bestaan van behandelingen die efficiënt zijn wanneer ze tijdig worden toegepast, over de maskerade van de PCR tests die voor 97 % valse positieven opleveren bij gebruik voor gezonde mensen, over de grootste twijfels omtrent de werkzaamheid en de schade van vaccins waarvan de experimentele periode (fase 3) pas eindigt in 2023” (dr. Nicole Delépine, 3 maart 2021: https://www.mondialisation.ca/crise-covid-19-sortir-de-linstinct-gregaire/5654225). Er was dus op geen enkel moment enige reden voor de panische schrik. De overlevingskans voor mensen onder de 70 jaar is 99,95!

Toch blijft de overheid de angst voeden en nutteloze dwangmaatregelen opleggen. De gewone zorgen voor de gezondheid samen met middelen zoals hydroxychloroquine e.a. hebben al overvloedig bewezen daadwerkelijk genezing te geven.  En de zogenaamde covid 19 vaccins blijken in feite nooit eerder geteste medische experimenten te zijn. Er is geen enkele zekerheid dat degene die ingeënt wordt beschermd is en dat deze de besmetting niet meer kan doorgeven. Verder is er alle reden om te verwachten dat deze medische experimenten zware fysische gevolgen of zelfs de dood zullen veroorzaken. 

Wereldwijd komen er steeds meer bewijzen dat zulks wel degelijk het geval is. De massale vaccinaties veroorzaken nu veel meer doden en zeer ernstige ziektes dan het virus zelf. Onze Gentse topwetenschapper en viroloog Geert Vanden Bossche, stelt dat massavaccinatie (met RNA) een wereldcatastrofe zal veroorzaken, waardoor permanent ons eigen immuunsysteem wordt uitgeschakeld en de ergste gevolgen voor de gezondheid kunnen verwacht worden met besmettingen waartegen we ons helemaal niet meer kunnen beschermen.

(https://mcusercontent.com/92561d6dedb66a43fe9a6548f/files/bead7203-0798-4ac8-abe2-076208015556/Public_health_emergency_of_international_concert_Geert_Vanden_Bossche.01.pdf; dr. Sherry Tenpenny beschrijft de covid 19 spuit als ‘een zeer goed ontworpen moordwapen’:https://restkerk.net/2021/03/09/dr-sherry-tenpenny-doet-uit-de-doeken-uit-hoe-de-covid-19-spuit-ze-weigert-het-een-vaccin-te-noemen-je-immuunsysteem-verwoest/).

Het tweede grote gevaar in onze samenleving is de kuddegeest, een valse volgzaamheid, het gewillig aanvaarden van de meest mensonwaardige, vernietigende dwangmaatregelen. “Mensen staan schijnbaar in de rij aan te schuiven om zich te laten vaccineren, nadat ze al in de rij stonden om zich te laten testen (onbetrouwbaar en nu gerechtelijk vervolgd) en zoals eens blijkbaar joodse mensen in de rij stonden om de gele ster te krijgen en op de lijst te mogen staan” (dr. Nicole Delépine, 6 maart 2021: https://www.mondialisation.ca/vaccins-obligatoires-et-ethique-medicale-quest-devenue-la-reference-au-code-de-nuremberg-dans-la-loi-soumise-au-parlement-en-novembre-2017/5654287).

Voorzichtigheid en vreze Gods, als kinderlijk vertrouwen, zijn kostbare deugden. Angst op onverantwoorde gronden en kuddegeest verwoesten ons leven. Ieder mens is geschapen om God en de medemens lief te hebben. Deze roeping kan hij vervullen in de mate dat hij zelf het besef  en de ervaring heeft, bemind te zijn. Hoe zwakker ons geloof in God Schepper en Jezus Christus Verlosser, hoe meer we geneigd zijn elders houvast te zoeken en hoe kwetsbaarder we zijn voor onredelijke paniek. Ieder mens komt als schreiend kind ter wereld omdat hij zo behoeftig is. Ook al leert een volwassen mens voor zichzelf en anderen zorgen, iets van het schreiend kind blijft hij meedragen omdat hij behoeftig blijft. Nooit kan hij het diepste verlangen in zijn hart naar onbeperkt geluk op aarde realiseren. Hij kan hier wel bevredigend mee leren leven in het vooruitzicht dit oneindig geluk eens van God te mogen ontvangen. Dit leven van geloof, hoop en liefde wordt gevoed door het gebed. In het boek van de psalmen vindt de gelovige de gemoedsgesteltenissen van de mensheid van alle tijden en ook zijn eigen verzuchtingen. Het psalmboek helpt hem groeien in vertrouwen. “Ik dank U, God, om het wonder van mijn leven, om alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt” (psalm 139, 14). “Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw” (Psalm 91 (90), 1v). Het gebed bij uitstek blijft het Onze Vader. Hiermee heeft Jezus ons niet alleen de woorden maar ook de volgorde gegeven. Eerst verheffen we ons hart naar Hem en daarna vragen we wat we nodig hebben. Tenslotte gaf Jezus ons met het Onze Vader ook zijn eigen Geest, die in ons bidt. Een evenwichtig christelijk leven biedt alles om inzicht te krijgen in de grote verwarringen van onze tijd, om alle angst af te leggen en om in een diepe verbondenheid te leven met de Bron van Liefde, waaruit we geschapen werden.  Op die wijze kunnen we ontsnappen aan de verwoesting van de huidige verworden beschaving en samen met anderen een weerstand opbouwen. “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40).

*******

Na Flitsen uit onze gemeenschap volgt een terugblik op Syrië: Een jubileum: 10 jaar oorlog (2011-2021).Daarna onderlijnen we nogmaals het immorele van Vaccins, bezoedeld met gedode kinderen. We vervolgen met: Wijsheid uit de woestijn (8). Over de gehoorzaamheid, met een praktische toepassing ook voor alle mensen. In En dit nog geven we de korte inhoud van een aantal zeer merkwaardige studies en wetenschappelijke bevinden, die radicaal ingaan tegen wat de gewone media ons voorhouden. Lees hoe de covid-19 spuit “een zeer goed ontworpen moordwapen” is.

P.S. Velen reclameren dat ze mijn vorig bericht van 5 maart (xvi.10) niet ontvingen. Ik weet niet waarom het niet toekwam. Er is dikwijls heel traag internet of helemaal geen.

Lees hier verder, in pdf;