Nieuwsbrief 16, pater Daniel, 16 april 2021

Standaard

Mensen monster leugens laten geloven is gemakkelijker dan hen overtuigen dat ze bedrogen worden

Al ruim een jaar houden de media ons het volgende eenzijdige beeld voor.  Een zeer dodelijk virus is plots uitgebroken, waartegen we ons solidair moeten beschermen met drastische maatregelen: lockdown, winkels en horeca dicht, mondmaskers voor iedereen en overal, veilige afstand, geen bezoek aan bejaarden, geen kerkdiensten, geen samenkomsten met groepen… De PCR test geeft de alarmerende toestand goed weer en alleen een covid 19 vaccin voor de hele bevolking kan ons bevrijden.

De onafhankelijke wetenschap van nagenoeg de hele wereld beschouwt inmiddels alle elementen van deze bewering als de grootste monster leugen aller tijden. De covid 19 blijkt een seizoensgriep te zijn, perfect met eenvoudige middelen te behandelen.  Massaal schijnen ziekte- en sterftecijfers vervalst te zijn om angst te zaaien.  De resultaten zijn dramatisch voor de waardigheid, de vrijheid én het leven zelf van de hele mensen familie. Toch gaat de propaganda onverminderd verder. Geen enkele kritische wetenschappelijke opmerking wordt geduld. De Waalse specialist dr. Pascal Sacré waarschuwde vanaf het begin dat de PCR test voor het grootste deel valse positieven geeft. Hij werd als intensive care arts gewoon ontslagen. De Vlaamse dr. Geert vanden Bossche, met wereldfaam op gebied van vaccins, waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van de massale vaccinatie met mRNA. Hij wordt in de media weggehoond en krijgt geen recht op antwoord. Sam Brokken (PXL Hasselt), onderzoekshoofd gezondheidswetenschappen laat enkele degelijke kritische geluiden horen en wordt geschorst. Open brieven van deskundigen aan de regering die alle punten van het corona beleid wetenschappelijk tegenspreken, krijgen geen antwoord en geen vermelding in de media. Een vriend dokter die de open brief tekende van www.doc4opendebate.be  (door 743 dokters en meer dan 2000 gezondheidswerkers reeds ondertekend) kreeg prompt een oproep van de orde der geneesheren om zich binnen de 15 dagen te verantwoorden. Een verpleegster in een ziekenhuis van de Antwerpse agglomeratie vroeg aan de directeur waarom alle overledenen als covid 19 doden werden genoteerd terwijl daaraan nog niemand gestorven was. De volgende dag werd ze ontslagen. In Frankrijk is er een openlijke vervolging van prof. Didier Raoult omdat hij aantoont dat covid 19 perfect te genezen is met de gekende eenvoudige middelen. De Franse prof.  Jean-Bernard Fourtillan werd zelfs even in de psychiatrie opgesloten omdat hij wetenschappelijk aantoonde dat de huidige “covid 19 vaccins” noch veilig, noch werkzaam zijn.  Alleen de stem van Bill Gates mag blijkbaar gehoord worden zowel in de media, in de regering en zelfs in de rechtspraak!

Specialisten slaken een noodkreet vooral wegens de roekeloze massale vaccinatie: de Amerikaanse dr. Carrie Madej, de Engelse dr. Vernon Coleman, de Ierse prof. Dolores Cahill, de Franse dr. Alexandra Henrion-Caude, Nobelprijswinnaar geneeskunde Luc Montagnier, de Duitse-Thaise dr. S. Bhakti, de Duitse dr. Heiko Schönig, de Amerikaanse voormalige vicevoorzitter van Pfizer zelf, dr. Mike Yeadon (“alles wat aan het (Britse) volk wordt voorgehouden over het coronavirus is vals. Absoluut alles”. Hij zegt ook dat deze ‘vaccins’ een groot deel van de wereldbevolking zullen uitroeien!), de Nederlandse prof.  P. Capelle, de Nederlandse dr. Th. Schetters en ontelbaar veel anderen.  Ik ben niet bevoegd om met de juiste woorden hun bevindingen weer te geven maar ik kan, zoals iedereen, zeer goed hun duidelijke boodschap verstaan: er is helemaal geen vaccin tegen covid 19 voor gezonde mensen nodig, de huidige covid 19 vaccins zijn geen vaccins, daarvoor is minstens 10 jaren studie nodig, het zijn zeer gevaarlijke, in haast doorgevoerde medische experimenten, genetische wapens met mRNA die ons DNA veranderen, ons ongeneeslijke ziekten kunnen geven en anderen kunnen aansteken.  In een Canadese sportschool werd daarom al beslist dat mensen, die gevaccineerd zijn niet aangenomen mogen worden (https://www.frontnieuws.com/canadese-sportschool-introduceert-omgekeerde-vaccinpas-gevaccineerden-worden-geweigerd/). Van dit alles hebben we in onze voorgaande berichten al maanden lang overvloedige verantwoording bezorgd.

Maar er blijkt veel meer aan de hand te zijn. De Europese commissie samen met de Wereldgezondheidsorganisatie organiseerde al op 12 september 2019 in Brussel de “Global vaccination Summit” onder de slogan: “In vaccines we trust”! En op 18 oktober 2019 organiseerde het “Johns Hopkins Center for Health Security” samen met het Wereld Economisch Forum en de Bill & Melinda Gates Foundation in New York een simulatie voor een wereldwijde strijd tegen de pandemie van een coronavirus: Event 201! Het is deze elite die nu een absolute controle blijkt te hebben over onze media en regeringen.  In twee video’s van ruim ’n half uur wordt hierover een overvloed aan materiaal verzameld door Rémy Daillet-Wiedemann (de man van “Renversement: pour un coup d’Etat populaire” om vreedzaam maar radicaal de menselijke en christelijke waarden van onze beschaving te herstellen). Al decennia lang werd voorbereid wat nu bezig is. “We gaan naar een wereldregering, of we het willen of niet” (Fr. Roosevelt, 32e president van de VS, + 1945); “De soevereiniteit van een intellectuele elite en van wereld bankiers is zeker te verkiezen boven de nationale zelfbeschikking die in de voorbije eeuwen werd toegepast”! David Rockefeller, 1991. Deze kleine elite meent dat er minderwaardige mensen en rassen bestaan die vroeger een natuurlijke dood mochten sterven, maar nu door hen moeten geëlimineerd worden. Reeds decennia geleden lanceerde David Spranler, directeur van het ‘Planetair Initiatief’ van de VN, deze oproep: “Niemand treedt de nieuwe wereldorde binnen als hij niet zweert Satan te zullen vereren. Niemand zal deelnemen aan de New Age zonder een initiatie-ritus voor Lucifer”.  Het gaat om een racistisch, eugenetisch, satanisch plan van een kleine wereldelite die de mensheid drastisch wil beperken en in een totalitaire greep onderwerpen, met een radicale vernietiging van alle waarden van de christelijke beschaving. (https://odysee.com/@RemyFrance:7/apr%C3%A8s-la-fin-des-temps,-part.-1:c; deel 2 volgt vanzelf).

Mensen monster leugens doen geloven is gemakkelijker dan hen overtuigen dat ze bedrogen worden. Dat ernstige ziekte en sterfte spectaculair stijgen na massavaccinatie, wijten sommigen aan het feit dat nog niet iedereen gevaccineerd is! Daarmee gaan we van een vernietigend vaccin naar een nog grotere uitroeiing. Gelukkig, steeds meer mensen worden wakker. We beleven een eindstrijd van de Satan tegen God. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de heilige Johannes, vanaf hoofdstuk 13, werpt helder licht op deze eindstrijd. De draak, de beesten en hun trawanten over de hele wereld, vechten tegen de volgelingen van het Lam. Op het ogenblik dat het kwade de absolute overheersing blijkt behaald te hebben, zal het vernietigd worden: “Kom, Heer Jezus” (Openbaring 22, 20)

***

Na de Flitsen uit de gemeenschap volgen Merkwaardigheden en Wijsheid uit de woestijn: de geestelijke liefde met een uitgebreide informatie in En dit nog.

Zie Pdf bestand, bijlage;