Georganiseerde massamoord, door de bevolking zelf toegejuicht

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel XVI.24, 11 juni 2021

Goede Vrienden,

De “sociale katholieken” van de 19e eeuw  hebben hun leven gegeven om de ellende waarin toen zovelen leefden, weg te nemen. Zij volgden Jezus Christus, die gezegd heeft:   “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” (Johannes 14, 6) en brachten waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Luister en kijk naar hun inspirerend voorbeeld met de prachtige video’s die ons vorig bericht illustreren: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-218/).

De catastrofale gevolgen van het geforceerde coronagedrag wereldwijd worden steeds duidelijker. De ware achtergronden zijn nog lang niet duidelijk. Toch komt er steeds  meer aan het licht en eens zal de hele waarheid openbaar worden. Regeringen over de gehele wereld  hebben op dezelfde wijze de meest drastische vrijheidsbeperkingen opgelegd zonder enige wetenschappelijke verantwoording. Eenvoudige, efficiënte middelen en behandelingen voor corona werden overal op dezelfde agressieve wijze tegengewerkt of zelfs uitdrukkelijk verboden. Topwetenschappers, virologen, epidemiologen  met wereldfaam werden overal op dezelfde wijze radicaal uit de media verwijderd. Alle grote nieuwsagentschappen geven hetzelfde hysterische verhaal over corona. Alles wijst volgens de cardioloog dr. Peter McCullough (VS) in de richting van één zorgvuldig nagestreefd doel: de hele wereldbevolking vaccineren. (Mike Whitney, 4 juni 2021: https://www.mondialisation.ca/la-rebellion-novaxx-resister-refuser-rejeter/5657162).   Het covid 19 zou nu uit het laboratorium van Wuhan (China), komen maar dit laboratorium werd zelf gesubsidieerd door het Amerikaanse Nationaal Instituut voor gezondheid (NIH). In oktober  2019 werd in de John Hopkins universiteit (VS)  een “simulatieoefening” gehouden met een pandemie van coronavirus: Event 201. Hieraan nam de hele wereldelite deel: Foundation Gates, Wereldbank, de grote media, de farmaceutische ondernemingen, UNO, CIA…Is dit allemaal toeval? Over de vaccinatie heeft dr. P. McCullough voor het Amerikaanse Congres aldus getuigd: “Mensen sterven van dit vaccin… Waarom, wanneer men weet dat er ernstige nevenwerkingen mee verbonden zijn? … Het is een biologisch wapen. Het vaccin is niet veilig” (ibidem).  57 topwetenschappers eisen dat al deze vaccinaties onmiddellijk stoppen (ibidem). Inmiddels hebben de media de openbare opinie zo sterk beïnvloed dat het blinde enthousiasme voor massale vaccinatie nog toeneemt, tegen alle evidentie in. Wanneer steeds meer mensen zullen sterven, zullen zij zeggen dat het ligt aan het feit dat nog niet alle mensen gevaccineerd zijn! Wie had ooit gedacht dat het eugenetisch plan van de wereldelite om  de wereldbevolking drastisch te verminderen, zo gemakkelijk zou verlopen? Georganiseerde massamoord, door de bevolking zelf toegejuicht! Terwijl nagenoeg alle onafhankelijke wetenschappers ter wereld waarschuwen voor dit verwoestend medisch experiment wordt het zelfs uitgebreid voor kinderen, waarvoor de covid 19 helemaal geen gevaar betekent. De heilsboodschap “heel de wereldbevolking vaccineren” wordt staalhard doorgedrukt. De eerbied voor God en voor de waardigheid van de mens zijn uitgeschakeld en vervangen door de pseudoreligie van een politiek van massavaccinatie. Deze geldt nu als het opperste heil voor de gehele mensheid, waarvoor een totalitaire dictatuur en een permanente inquisitie verantwoord geacht worden. Eerbied voor de wetten van God, voor de natuurwet, voor het Evangelie en de Persoon van Jezus Christus, nl. wat de mensheid werkelijk geluk en leven schenkt, het verdwijnt allemaal voor het “heil” van de politiek van de massavaccinatie. 

De Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede heeft reeds in 2004 een volledige handleiding uitgegeven van de sociale leer van de Kerk: “Compendium of the Social Doctrine of the Church” [1].  De inhoud hiervan lijkt  op een sprookjeswereld, over heel de lijn tegengesteld aan hetgeen we nu in feite beleven. De mens als beeld Gods is het kroonstuk van de schepping.  Zijn leven en waardigheid dienen gekoesterd te worden vanaf de ontvangenis tot aan de natuurlijke dood. Onze wereld protesteert heftig tegen het leed van dieren of het kappen van bomen, maar aanvaardt wel dat  van levende ongeboren baby’s zonder verdoving organen worden weggenomen voor een winstgevende handel. In de ijver voor het “gemeenschappelijk goed” moet de burgerlijke overheid er voor zorgen dat de burgers hun menselijke waardigheid en vrijheid optimaal kunnen  ontplooien. Het tegendeel is nu wet. Burgers moeten nu hun onderworpenheid aan een totale controle tonen. De universele bestemming van de goederen gaat vóór het privaat bezit. Wanneer nu 1 % van de wereldbevolking 90 % van alle rijkdommen van deze aarde bezit, is dit gruwelijk en onaanvaardbaar onrecht. Deze rijkdommen komen toe aan alle mensen. Al mag er gerust verschil zijn, niemand heeft ooit enig recht op een immens kapitaal. Verder is er het “subsidiariteitsprincipe”. Een hogere instantie mag de verantwoordelijkheid van een lagere instantie niet af- of overnemen, maar moet deze juist ondersteunen (= subsidere). Ouders hebben de verantwoordelijkheid en vrijheid voor de opvoeding van hun kinderen en de staat moet hen daarbij ondersteunen. De staat heeft geen enkel recht schoolprogramma’s op te leggen over allerlei seksuele of andere ontwrichtende thema’s die de ouders niet willen. De staat heeft geen recht om aan kinderen wat ook op te leggen buiten het gezag van de ouders en zeker niet om kinderen omwille van een ziekelijke staatsideologie  van hun ouders weg te nemen.

En dit is nog maar  een kleine greep uit de ‘sociale leer van de Kerk”. Als christenen moeten we creatieve weerstand organiseren over heel de lijn opdat mensen in waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid kunnen leven vanuit het gezin als basis-cel van de maatschappij. Van hieruit dient al de rest geregeld te worden: het werk, de economie, de politiek, de internationale gemeenschap, de zorg voor de omgeving, de wereldvrede. Onze tijd is een roep om “Vrije Mensen” te worden die creatief ieder mensonwaardig juk afschudden en de samenleving herstellen in haar volle waardigheid,  rechtvaardigheid en schoonheid tot geluk van allen.

*

Na enig nieuws uit de gemeenschap onder Flitsen willen we het systematisch verdwijnen van de christenen in het Midden Oosten onder de aandacht brengen: Het drama van de christenen in het Midden Oosten. En dit nog biedt ruime informatie over Syrië, corona, geopolitiek, moraal, geloof en Kerk.


[1] PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE, Compendium of the Social Doctrine of the Church, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano2004

Bijlage in pdf-bestand;